Klar til at rykke op i en ny division?

Samskabelse og læring kan løfte fællesskaber og lokalsamfund i arbejdet med at skabe mere bæredygtighed. LØS’ tidligere formand, Ditlev Nissen, står bag Levende Lokalsamfund.


Årene som formand for Landsforeningen for Økosamfund (2010 – 2015) var gode og lærerige. Meningsfuldheden, der lå bag Ditlevs engagement, er drivkraften i Levende Lokalsamfund, hvorfra han bidrager med det, han har lært igennem 20 år i økosamfundsbevægelsen og 12 år i Center for Konfliktløsning.

Levende Lokalsamfund arbejder for, at mennesker finder det berigende at løse lokale drifts- og udviklingsopgaver i fællesskab og sammen omstille deres lokalsamfund til bæredygtige lokalsamfund. Den sociale kapital; den gensidige tillid og de unikke relationer, er den drivende kraft i dette store civilsamfundsprojekt. Det er meningsfuldhed, dialog og samskabelse der giver lysten til omstilling. Evnen til at værdsætte mangfoldighed, træffe beslutninger og håndtere konflikter i fællesskab øger succesraten. Derfor er det guld værd at værne om og opbygge fællesskabets sociale kapital.

Levende Lokalsamfunds kerneydelse er samskabelse, læring og fællesskabsopbygning. Fokus er på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Målgruppen er økosamfund, der ønsker at skabe endnu mere af disse tre kvaliteter. Og traditionelle boligområder, såsom landsbyer, almennyttige boligområder, parcelhus-, villa- og bykvarterer, der vil skabe mere bæredygtighed i deres boligområde

Udgangspunktet er de muligheder og barrierer, der er tilstede i ethvert fællesskab, lokalsamfund og virksomhed. Mulighederne åbner for samskabende forløb, der kan udfolde visioner og gøre potentialer til virkelighed. Barriererne inviterer til at arbejde med den træghed og de uoverensstemmelser, der blokerer for, at fællesskabet kan udfolde sine potentialer.

Levende Lokalsamfund har fem tilgange til arbejdet med muligheder og barrierer

Konkret udmøntes det i foredrag, workshops og udviklingsforløb. For eksempel:

  • Trivselsdag, der har til formål at vende en fastlåst stemning til ny udvikling.
  • Udvikling af det værdifulde, et forløb over to dage, hvor I mellem første og anden udviklingsdag fordyber jer i en række meningsfulde temaer.
  • Grøn lokal økonomi, der med afsæt i lokale behov og potentialer har til formål at udvikle den lokale økonomi.

Åbne kurser

Finder du ovenstående inspirerende, er du velkommen til at kontakte Ditlev for at få en snak om, hvordan Levende Lokalsamfund kan være en ressource i dit fællesskab.

Med ønske om at omstillingen må spire og gro overalt i det ganske land.

De bedste hilsner

Levende Lokalsamfund

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.