Konflikthåndtering skaber kontakt, læring og udvikling

Konflikter er en del af livet og høre med til udvikling og forandring. Selv om de ofte er ubehagelige, er de ikke til at komme uden om. Uløste konflikter kan gøre ondt, binde energi og låse sig fast. I den sidste ende kan de være ødelæggende for personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige forhold. Heldigvis er der flere og flere der erfarer, at konflikter kan håndteres på måder hvor den bundne energi frigives og fører til nye indsigter og udviklingsmuligheder.

Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.

Center for Konfliktløsning

Når alle parter i en konflikt bliver hørt og får mulighed for at udøve indflydelse, nedtones særinteresserne til fordel for helheden. Særinteresser og konflikter er der fortsat, men der er vilje til at se sin modpart med nye øjne. I de situationer åbnes der for nye perspektiver, handlemuligheder og innovative processer, der munder ud i konkrete forslag, som parterne, fx naboer, politikere og/eller forvaltning, kan bruge til at skabe udvikling i både relationer og lokalsamfund.

Konstruktiv konflikthåndtering komme ikke af sig selv. Det er en kompetence der skal læres og trænes – igen og igen – med afsæt i organisationens daglige virke. Samarbejde, kommunikation og anerkendelse af sig selv og andre, er tre kompetencer som den fjerde kompetence; konstruktiv konflikthåndtering, hviler på. Læs om de fire kompetencer her.

Kurser, vanskelige samtaler og konfliktmægling

Kurser og temadage med fokus på konfliktløsningens tre hovedtemaer: Forstå konflikter der giver et indblik i konflikters indhold og dynamikker. Møde konflikter som handler om sprog der optrapper og afspænder, og om vi i den konkrete situation flygter, slår eller åbner konflikten. Løse konflikter handler om at løse konflikter i brand, fx ved mægling, samt forebygge konflikter ved hjælp af fx bedre møder og teambuilding. Kurser og temadage designes ud fra den enkelte gruppes ønsker og behov.

Alle gik fra workshoppen opstemte og i godt humør. Selvom emnet er sårbart, blev det alligevel tydeligt, hvor vigtigt det er at sætte konfliktforståelse på dagsordenen. – Workshop i Almer / Bofællesskabet Fridlev

Rum for vanskelige samtaler: Mange fællesskaber får ikke taget de vanskelige samtaler fordi de ofte udvikler sig til ubehagelige “kamppladser” hvor ord bliver til “våben”, med enten-eller tænkning og “du får ret og jeg får fred”. Hvis det er virkeligheden kan det være en ide, at skabe et rum for vanskelige samtaler, evt. konfliktmægling, hvor der kan tales om spændingsfyldte temaer på måder hvor den gensidig respekt og forståelse sætter rammene for samtalen. Frivillighed, dialog og spilleregler er betydningsfulde elementer i den vanskelige samtale.

Ditlev er god til at fremme dialog og kommunikation. Han er god til at stille ind på de enkelte personer og gruppen som helhed. Han er klædt godt på til sine opgaver, og er desuden meget behagelig og tydelig. Det er en god investering for vores bofællesskab at blive introduceret til de sociokratiske redskaber og principper. Ditlev gør et enormt vigtigt arbejde! Vi har brug for at vi genlærer hvordan vi er i fællesskab med hinanden. – Konflikthåndtering og sociokrati i bofællesskab, 2024

Konfliktmægling: Mægling handler om at etablere en tillid mellem parterne, så de er i stand til at lytte til hinandens forskellige virkeligheder og sammen finde frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger. Mægling forudsætter at konfliktens parter ønsker at indgå i mæglingen.

“Jeg fik mulighed for at blive set og hørt i en konflikt, hvor der ikke var gensidig respekt. Ditlevs rammer gjorde, at jeg var mere tryg og kunne møde de misforståelser der opstod mellem parterne.” – Deltager i konfliktmægling

Ditlev Nissen, der står bag Levende Lokalsamfund, var i årene 1997 – 2009 tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent. Ditlev laver skræddersyet kurser i konfliktløsning og mægler i konflikter.


Foredrag om Fællesskab og Konflikter


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21
Skriv via kontaktformularen.