Konflikthåndtering skaber kontakt, læring og udvikling

Konflikter er en del af livet og høre med til udvikling og forandring. Selv om de ofte er ubehagelige, er de ikke til at komme uden om. Uløste konflikter kan gøre ondt, binde energi og låse sig fast. I den sidste ende kan de være ødelæggende for personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige forhold. Heldigvis er der flere og flere der erfarer, at konflikter kan håndteres på måder hvor den bundne energi frigives og fører til nye indsigter og udviklingsmuligheder.

Når alle parter i en konflikt bliver hørt og får mulighed for at udøve indflydelse, nedtones særinteresserne til fordel for helheden. Særinteresser og konflikter er der fortsat, men der er vilje til at se sin modpart med nye øjne. I de situationer åbnes der for nye perspektiver, handlemuligheder og innovative processer, der munder ud i konkrete forslag, som parterne, fx naboer, politikere og/eller forvaltning, kan bruge til at skabe udvikling i både relationer og lokalsamfund.

Eksempler på kurser og konfliktmægling

  • Åbent kursus – Konflikter i fællesskabet? 8.-9. oktober 2016 i samarbejde med Forumteatret Prisme.
  • Rum for vanskelige samtaler: Mange fællesskaber får ikke taget de vanskelige samtaler fordi de ofte udvikler sig til ubehagelige “kamppladser” hvor ord bliver til “våben”, med enten-eller tænkning og “du får ret og jeg får fred”. Hvis det er virkeligheden kan det være en ide, at skabe et rum for vanskelige samtaler, evt. konfliktmægling, hvor der kan tales om spændingsfyldte temaer på måder hvor den gensidig respekt og forståelse sætter rammene for samtalen. Frivillighed, dialog og spilleregler er betydningsfulde elementer i den vanskelige samtale.
  • Konfliktmægling: Mægling handler om at etablere en tillid mellem parterne, så de er i stand til at lytte til hinandens forskellige virkeligheder og sammen finde frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger. Mægling forudsætter at konfliktens parter ønsker at indgå i mæglingen.
“Jeg fik mulighed for at blive hørt og set i en konflikt, hvor der ikke var gensidig respekt. Ditlevs rammer gjorde, at jeg var mere tryg og kunne møde de misforståelser der opstod mellem parterne.” – Deltager i konfliktmægling

Ditlev Nissen, der står bag Levende Lokalsamfund, var i årene 1997 – 2009 tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent. Ditlev laver skræddersyet kurser i konfliktløsning og mægler i konflikter.


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21
Skriv via kontaktformularen.