Super velholdt kursus i sociokrati

Sidst i marts afholdt Levende Lokalsamfund det første weekendkursus i sociokrati. Det var med 19 deltagere fra Økosamfundet Dyssekilde samt fem personer fra to ’økosamfund på vej’. Frem til at vi mødes til den anden kursusweekend til september skal deltagere implementere det lærte i arbejdsgrupper og på medlemsmøder. “Et super velholdt og godt kursus! Selv

Dialog

Dialog virker på to planer: I nuet hvor vi taler om noget der er betydningsfuldt for parterne. Vi lytter for at forstå og finde fælles grund. Vi er åbne for at lære nyt. Udforsker forskellige opfattelser fra mange synsvinkler. Beriger hinanden ved at se forskelligt på den samme situation. Nærværet, samtalen, erkendelsen og oplevelsen af

Facilitator/mødeleder

Facilitering er en teknik der har fokus på, at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det den gerne vil udrette. Facilitator er en mødeleder der bistår gruppen ved at designe og lede deltagernes samtaler og interaktion. Samtalernes indhold er bestemt af mødets indkaldere og justeres løbende i forhold til de behov der opstår under