Facilitator/mødeleder

Facilitering er en teknik der har fokus på, at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det den gerne vil udrette. Facilitator er en mødeleder der bistår gruppen ved at designe og lede deltagernes samtaler og interaktion. Samtalernes indhold er bestemt af mødets indkaldere og justeres løbende i forhold til de behov der opstår under