Sociokrati og Ledelse

Sociokrati handler om at organisere og lede ikke-hierarkiske organisationer. Kredsorganisering, beslutning ved samtykke og feedback loops er de bærende principper. Ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet er de bærende værdier.

Lider jeres organisation/fællesskab af uklar ledelse og dårligt samarbejde? Og går de gode ideer i stå, inden de når at folde sig ud? Så er det på tide at komme ud af komfortzonen og omstille jeres organisation, så I får mere værdi ud af jeres fælles indsats. Sociokrati kunne være en af løsningerne på jeres udfordringer.

Levende Lokalsamfund hjælper lokalsamfund, organisationer og virksomheder med at udvikle dynamiske måder at samarbejde, lede og organisere på.


Workshops og udviklingsforløb

Skræddersyede kurser og udviklingsforløb

Foredrag

  • Sociokrati – inkluderende, lærende og effektive møde- og beslutningsprocesser.

Artikler


Ledelse i ikke-hierarkiske organisationer

Ledelse handler om at indfri fællesskabets, virksomhedens eller organisationens mål. Det handler om at tænke i helheder og lytte til de impulser der kommer fra organisationen. Og om at manøvrere under skiftende forhold.

Ledelse kan manifestere sig på mangfoldige måder: Som fællesledelse, ansvarsfællesskab og selvledelse. Og tusind andre måder, som jeg ikke har indsigt i. Herunder finder du tre artikler om emnet. I løbet af 2023 barsler jeg med nye artikler om emnet.

  • Helhedsorienteret ledelse – med fokus på opgave, proces og relationer.
  • Tre typer af møder – få bedre beslutninger ved at skabe rum for både følelser, værdier og det organisatoriske
  • Konsensus – hvor det er samtalen, og ikke afstemningen, der afgør beslutningen

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk