Sociokrati

Sociokrati handler om ledelse og organisering i ikke-hierarkiske organisationer. Kredsorganisering, beslutning ved samtykke og feedback loops er de bærende principper. Ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet er de bærende værdier.

Sociokrati bygger på nogle principper og metoder som organisationer og fællesskaber kan inspireres af, uden at man behøves at købe hele pakken. Organisationer og fællesskaber der lider af dårligt samarbejde og uklar ledelse, kan hente stor inspiration i de forskellige metoder.

Levende Lokalsamfund hjælper fællesskaber, lokalsamfund og organisationer med at udvikle dynamiske måder at samarbejde, lede og organisere på.


Workshops og udviklingsforløb

Kæmpe succes og optur efter en god kursusdag. Vi har på alle måder fået et kærligt spark i retning af at blive en sociokratisk organiseret forening.

Else Nissen, Tiny Varigheden på Køge Fælles Jord

Skræddersyede kurser og udviklingsforløb

Foredrag

  • Sociokrati – Når mange skal deltage med holdning og handling i virkeliggørelsen af fælles mål

Artikler


Ledelse i ikke-hierarkiske organisationer

Ledelse handler om at indfri fællesskabets, virksomhedens eller organisationens mål. Det handler om at tænke i helheder og lytte til de impulser der kommer fra organisationen. Og om at manøvrere under skiftende forhold.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk