Vision og Mission

VISION

En verden hvor vi omstiller livsformer og lokalsamfund, så vi lærer at leve godt inden for planetens grænser.


MISSION

Give mennesker oplevelser af, at de i fællesskab kan løse drifts- og udviklingsopgaver på måder, der skaber trivsel og udvikling i deres liv og  lokalsamfund. Samt igangsætte læreprocesser der gør, at mennesker og fællesskaber finder det meningsfuldt at omstille deres lokalsamfund til resiliente og bæredygtige lokalsamfund.


VÆRDIER

Socialøkologi

Socialøkologi handler om at skabe sammenhæng mellem løsningen af miljøproblemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv. Løsningen af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre.

Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. Opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og kulturelle vilkår spinder os ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at vores kultur er aktiv skaber af til de klima- og miljøproblemer vi står over for.

Opgaven er at skabe udviklingsprocesser der tilgodeser både individets, organisationens og samfundets udvikling, så både organisationen og de enkelte individer udvikler sig i retning af modne og ansvarlige væsener, der evner at finde deres plads i helheden.

I det lys er socialøkologien en udviklingsvej for både mennesker og samfund, der skal lære at leve godt inden for planetens grænser.


Folkelig innovation

Klimatruslen har bragt kloden i en tilstand, hvor det kan gå grueligt galt hvis vores CO2 udslip ikke nedbringes væsentligt. Desværre viser det sig igen og igen, at de politiske og økonomiske magthavere i Danmark og i verden ikke evner at tage det lederskab der skal til for at vende en katastrofal udvikling.

Heldigvis er foreninger, lokalsamfund og mindre virksomheder i fuld gang med at omstille til bæredygtige samfund. Vindmølleeventyret og økologiens succes er eksempler på omstilling der udspringer af ildsjæles begejstrede beslutsomhed.

En lignende udvikling sker i den globale økosamfundsbevægelse, hvor borgere i fællesskab udvikler bo- og livsformer med fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Undervisere fra økosamfund over alt på jorden er samlet i Gaia Education, hvis mission er, at være leverandør af bæredygtighed uddannelse, der fremmer livsfulde samfund i inden for de planetariske grænser.


Helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed

Bæredygtighedshjulet er udviklet i Gaia Education. Det illustrerer indholdet i uddannelsen Ecovillage Design Education. Det er definitionen på en holistisk forståelse af bæredygtighed og det kan bruges som udviklingsværktøj i lokalsamfund, der sætter bæredygtig omstilling på dagsordenen.

Bæredygtighedshjulet