Vision og Mission

VISION

En verden hvor vi omstiller vores livsformer og lokalsamfund, så vi lærer at leve godt inden for planetens grænser.


MISSION

Give mennesker oplevelser af, at de i fællesskab kan løse drifts- og udviklingsopgaver på måder, der skaber individuel trivsel og fælles handlekraft. Samt igangsætte læreprocesser der gør, at mennesker og fællesskaber finder det meningsfuldt at være med til at indfri FN’s verdensmål samt omstille deres liv og lokalsamfund til modstandsdygtige/resiliente og genopbyggende/regenerative lokalsamfund.


VÆRDIER:


Socialøkologi

Socialøkologi handler om at skabe sammenhæng mellem løsningen af miljøproblemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv. Løsningen af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre.

Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. Opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og kulturelle vilkår spinder os ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at vores kultur er aktiv skaber af til de klima- og miljøproblemer vi står over for.

Opgaven er at skabe udviklingsprocesser der tilgodeser både individets, organisationens og samfundets udvikling, så både organisationen og de enkelte individer udvikler sig i retning af modne og ansvarlige væsener, der evner at finde deres plads i helheden.


Folkelig innovation

Klimatruslen har bragt kloden i en tilstand, hvor det kan gå grueligt galt hvis vores CO2 udslip ikke nedbringes væsentligt. Desværre viser det sig igen og igen, at de politiske og økonomiske magthavere ikke evner at tage det lederskab der skal til for at vende en katastrofal udvikling.

Som modsvar på denne udvikling er borgere, lokalsamfund, foreninger og virksomheder i fuld gang med at omstille til bæredygtige samfund. Vindmølleeventyret og økologiens succes er eksempler på folkelig innovation der bygger på beslutsomme borgeres, entreprenante småvirksomheder og visionære politikeres handlekraft.

En lignende udvikling sker i den lokale og globale økosamfundsbevægelse, hvor borgere i fællesskab udvikler bo- og livsformer med fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Undervisere fra disse økosamfund er samlet i Gaia Education, hvis mission er, at være leverandør af bæredygtighed uddannelse, der fremmer livsfulde samfund i der kan eksistere inden for de planetariske grænser.


Helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed

Bæredygtighedshjulet er udviklet i Gaia Education. Det illustrerer indholdet i uddannelsen Ecovillage Design Education. Det er definitionen på en holistisk forståelse af bæredygtighed og det kan bruges som udviklingsværktøj i lokalsamfund, der sætter bæredygtig omstilling på dagsordenen.

Bæredygtighedshjulet