Erfaring

Undervisning og facilitering der skaber fællesskab og lokal udvikling

Ditlev Nissen, Levende Lokalsamfund

Ditlev Nissen står bag virksomheden Levende Lokalsamfund. Ditlev har 25 års erfaring med at undervise og facilitere i fællesskaber og lokalsamfund med fokus på fællesskabsopbygning, samskabende og involverende processer, håndtering af konflikter og grøn lokal økonomi.

Herunder finder du eksempler på opgaver, Ditlev har arbejdet med siden 1997:

Omstilling til bæredygtighed

 • Omstil dit liv og lokalsamfund, ugekursus i samarbejde med Fora Fritid, 2021
 • Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen. Aftenskolen Lysglimts bæredygtighedsstrategi, 2018.
 • Omstillingsagent – 6-ugers kurser for ledige inspireret af Ecovillage Design Education. Klima & Beskæftigelse, 2013.
 • Grøn Ø Agent, 6 weekender over et halvt år inspireret af Ecovillage Design Education, Bornholms Miljø- og Energikontor, 2012.
 • Formand i Landsforeningen for Økosamfund, 2010-2015. Igangsætter af foreningens uddannelsesaktiviteter. Initiativtager til at foreningen inviterede andre grønne foreninger til at undersøge fremtidige samarbejdsmuligheder. Det førte til fælles årsmøde på Samsø i 2014 og Det Fælles Bedste i Hvalsø i 2016.
 • Bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Design og afvikling af Tuluqaq kampagnens første dialogmøde. Grønlands Hjemmestyrer/Center for Konfliktløsning, 2002.

Samskabelse og fællesskabsopbygning

 • Samarbejde, Fællesskab & Ledelse, ugekursus i samarbejde med Fora Fritid, 2021
 • Sociokrati – temadag og workshop for Hertha Bofællesskaber og Værksteder og Køge Fælles Jord, 2021
 • Kursus i sociokrati – fire dage for Økosamfundet Dyssekilde, 2019
 • Facilitering af 11 udviklingsdage og tovholder på koordinationsgruppens møder, med det formål at klæde de kommende beboerne på til at overtage ejerskab og drift af et økosamfund med selvforsyning af fødevare og energi. Karise Permatopia, 2014-2015.
 • Friland vokser – fællesskabet bliver større. Visioner og handlemuligheder for Fase 3 og skabe samhørighed med de to tidligere faser. Økosamfundet Friland, 2011.
 • Hvordan indretter vi os, så vi styrker det, vi synes er værdifuldt?, Svanholm Storkollektiv, 2008.
 • Engagement i lokalsamfundet + Lokaludvalgets rolle mellem borgere og kommune. Temadage for Region Sjælland og Bispebjerg Lokaludvalg, 2007-2008.
 • København – hvor skal vi hen? Fremtidsværksteder og dialogværksteder der gav mulighed for at præge  byens udvikling. Københavns Kommune, 2004-2005.
 • Afklaring af den fremtidige rolle- og ansvarsfordeling , Højbo Friskole, 2002.
 • Fra ide til virkelighed: Syv workshops/seminarer/konfliktmægling, Hallingelille Økolandsby, 1999 til 2005.
 • Forbedring af skolemiljøet, 15 fremtidsværksteder, Frederiksberg Tekniske Skole, 1997-1998 .

Konflikthåndtering

 • Konfliktforståelse på programmet, workshop for Almenr/Bofællesskabet Fridlev, 2021
 • Kurser i konfliktløsning og konfliktmægling i økosamfund og grønne foreninger siden 1999.
 • Grunduddannelse i konfliktløsning, 15 dages kursus, Center for Konfliktløsning, 2006.
 • Teambuilding og konflikthåndtering, Fjordskolen 2006, 2007 og 2008
 • Konfliktkultur på arbejdspladsen / Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, stormøde-undervisning på to undervisningsinstitutioner, Center for Konfliktløsning, 2005
 • Træningsforløb i girafsprog (4 dage), 1-2 gange om året. Center for Konfliktløsning, 2003-2007.

Lokaløkonomisk udvikling

 • Undervisning i den økonomiske dimension på Six-week Course for Asylum Seekers in Design for Sustainability and Organic Food Systems (2016-2017) samt på Lær i Økosamfund (2013-2016) og de to danske Ecovillage Design Education (2012 & 2014). Gaia Education og Landsforeningen for Økosamfund.
 • Grøn Lokal Økonomi – Værdiskabende muligheder i lokalsamfund der omstiller til bæredygtighed og resiliens. Økosamfundet Friland og Økosamfund som Læringsrum, 2016
 • Seminar on Sustainable Economy v. Klimabundmødet, COP15 i København. Landsforeningen for Økosamfund og Global Ecovillage Network, 2009
 • Etik, finans og bæredygtig udvikling, Thisted Andelskasse, 2004.
 • Bæredygtig økonomi, Vrads Sande Landsbykontor, 2003.
 • Ny Økonomi Nu. Debatmøder og workshops, Andelskassen Merkur og Andelskassen J.A.K. Slagelse, 2002
 • Spring ud af pengeskabet. Kursus om bæredygtig økonomi og økonomisk berøringsangst, Økologiske Igangsættere, 2001.