Fællesskab er en nøgle til høj trivsel og lav miljøbelastning

FOREDRAG: Forskning fra Københavns Universitet viser, at husholdninger i økosamfund har et CO2-aftryk, der er 32 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning. Og at beboere i økosamfund har en lidt større livstilfredshed end de danskere, der sædvanligvis har den højeste livstilfredshed. Beboere i økosamfund har et CO2 aftryk på 8,4 ton pr. år, mens

Fælles samtaler om fremtiden

SAMTALER OM FREMTIDEN er et inddragende møde hvor alle får ordet. Mødet krydres med fællessang, korte oplæg, kaffe/kage og “følelsen af demokrati”. Mødet er fællesskabsopbyggende og skaber grundlag for en samskabelse der bygger på fællesskabets kollektive intelligens. Indledende samtaler i par Efter velkomsten får deltagerne ordet i de første samtaler, hvor de taler sammen to-og-to

Til det nye bofællesskab

Det gode fællesskab kommer ikke af sig selv. I skal se jer selv som et lærende fællesskab, hvor I træner det nye, samtidig med at I fordyber jer i, udvikler og træffer beslutninger om jeres hverdagsliv og fremtidspotentialer. Tale ved indvielsen af bofællesskabet Levende Lokalsamfund har bidraget til jeres skabelse med to workshops: En om

Certificeret Gaia Education Trainer

I november 2023 blev Ditlev Nissen certificeret som træner i Gaia Education. Nu søger Ditlev et lokalsamfund, kommune, uddannelsesinstitution eller organisation, der har lyst til at bruge økosamfundsbevægelses uddannelseskoncept, til at fremme den lokale omstilling. Konceptet kaldes lev-og-lær og har lokalsamfundet som ”klasseværelse”. Bæredygtighedshjulet giver undervisningen en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Kurserne afsluttes med en

Kan fælles visioner blive til én samlende grøn vision?

Der er en fælles kerne i visionerne blandt de grønne fællesskaber. Visionerne er formulerede på mangfoldige måder og forstås naturligvis ud fra det enkelte fællesskabs perspektiv og virkelighed. Men grundlæggende ønsker de alle at bevæge sig i den samme grønne retning. I forbindelse med fejringen af Landsforeningen for Økosamfunds (LØS) 30-års jubilæum den 28. oktober,

Tilfredse kunder

Det er en stor glæde at få tilbagemeldinger som dem du ser herunder. Ditlev er god til at fremme dialog og kommunikation. Han er god til at stille ind på de enkelte personer og gruppen som helhed. Han er klædt godt på til sine opgaver, og er desuden meget behagelig og tydelig. Det er en

Bryd vaner og skab håb

Håbet ligger i at omstille vores liv og lokalsamfund. En omstilling der sigter mod høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Økosamfundsbevægelsens erfaringer bør danne grundlag for en politik der handler om Livsstilsforandringer som Klimastrategi. Det var det centrale budskab, da Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund talte ved Klimapåmindelsen i Rigsdagsgården på Christiansborg den oktober

Det sociokratiske kompas

Det sociokratiske kompas skal bidrage til, at ikke-hierarkiske organisationer bliver bedre til at selvkorrigere. Kompassets otte pejlemærker skal være med til at fremme: Artiklen følger op på Ledelse i ikke-hierarkiske organisationer, en artikel der fortæller om baggrunde for det sociokratiske kompas. Artiklen giver et bud på hvad ledelse er i ikke-hierarkiske organisationer. Desuden beskriver den,

Livsstilsforandringer som Klimastrategi

Beboere i miljøfællesskaber har det laveste CO2-aftryk og højeste livstilfredshed i Danmark Forklaringen er fællesskab, som i denne sammenhæng består af to dele: En fysisk infrastruktur; fx energiløsninger, biologisk spildevandsrensning, fællesspisning, deleøkonomi, lokale fødevarer med mere En social infrastruktur, hvor man i fællesskab forvalter og udvikler den fysiske infrastruktur.  Workshop på Folkemødet Alternativet var vært

Ledelse i ikke-hierarkiske organisationer

Det sociokratiske kompas giver inspiration til, hvordan vi kan lede organisationer, hvor værdierne ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet, samt uddelegering af beslutnings- og handlekompetence til dem der udfører beslutningerne, har organisationens fokus. Formålet med denne artikel er at give inspiration og værktøjer til, at organisationer og deres medlemmer kan lede og løbende korrigere organisationens kurs, når