Omstil dit liv og lokalsamfund

Fokus er på det lokale og stedbestemte. Målet er høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Økosamfundenes lev-og-lær pædagogik giver oplevelser og danner billeder af, hvordan et godt og bæredygtigt liv ser ud, mærkes og opleves.

Lev-og-Lær giver inspiration til borgere og lokalsamfund der ønsker at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen. Læringen gør FN’s globale verdensmål håndgribelige og nærværende i en omstilling der skal modvirke klimaforandringer og genopbygge den sociale og naturlige kapital, med henblik på at gøre verden mere sikker og retfærdig for alle.

Levende Lokalsamfund hjælper dig og dit fællesskab, lokalsamfund eller organisation med:


Kurser, workshops og udviklingsforløb

Jeg har lært noget meget mere værdifuldt, end jeg forventet: At lytte, finde fælles visioner samt en masse projektværktøjer. Tak for en kæmpe gave.

Dorte, Omstil dit liv og lokalsamfund

Skræddersyede kurser og udviklingsforløb

Foredrag

Artikler


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk