Omstil dit liv og lokalsamfund

Hvis vores børn og børnebørn skal få nogle ligeså gode livsbetingelser som dem vi har, skal vi omstille vores liv og lokalsamfund. Lev-og-Lær er en lærings- og designpædagogik der tager afsæt i hverdagslivet, lokalsamfundet og den store omstilling. Lev-og-Lær danner billeder, og giver oplevelser, af hvordan det bæredygtige og regenerative liv ser ud og mærkes. Læringsrejsen sigter efter en omstilling der har fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling.

Bæredygtighedshjulet og lev-og-lær har afsæt i den globale økosamfundsbevægelse.

Lev-og-Lær giver inspiration til borgere og lokalsamfund der ønsker at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen. Læringen gør FN’s globale verdensmål håndgribelige og nærværende i en omstilling der skal modvirke klimaforandringer, genopbygger den sociale og naturlige kapital, med henblik på at gøre verden mere sikker og retfærdig for alle.

Levende Lokalsamfund hjælper dig og dit fællesskab, lokalsamfund eller organisation med:


Kurser, workshops og udviklingsforløb

Skræddersyede kurser og udviklingsforløb

Foredrag

Artikler


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk