Trivselsdag

Trivselsdag henvender sig til fællesskaber og virksomheder hvor den sociale stemning lægger en dæmper på den enkeltes trivsel og den fælles udvikling. Den utilfredsstillende situation kan komme til udtryk ved et faldene engagement og deltagerantal på møder og arbejdsdage, samt en anspændt stemningen på møderne.

Trivselsdagen bruges til samtaler om og udforskning af forskellige sider af fællesskabet, herunder mødekulturen. Formålet er at forstå hvad det er der sker og tale om hvad det er for en fornyelse fællesskabet har brug for, herunder med særlig fokus på mødekultur og beslutningsprocesser. Målet er at møderne bliver berigende for deltagerne og vitale i forhold til de beslutninger, der skal træffes.

Formiddagen er sammensat af oplæg. samtaler i par, walk and talks, gruppearbejde og opsamling i plenum. Alt sammen krydret med sang, leg og musik der sikre et godt energi- og læringsniveau. Efter frokost er der cafédialog, der munder ud i en række anbefalinger til, hvordan bestyrelse, bogrupper og beboere kan bidrage med at skabe den nødvendige fornyelse.

Succesen ligger i to ting: 1) Trivselsdagens tillidsskabende og undersøgende samtaler. 2) En åben og eksperimenterende implementering af de anbefalinger der er et resultat af trivselsdagen.

Du førte os rigtig godt igennem dagens program. Det gik over al forventning, måske på grund af din gode planlægning. Det lykkedes dig, at få bofællerne med på dagens program, takket være programmets fine variation og din rummelige og afslappede holdning. Trivselsdagen medførte et bedre samvær. 1 1/2 år efter har vi stadig glæde af flere af de tiltag, som blev udviklet med inspiration fra dig og dit arbejde.
Anne-Lise Müller & Lene Vind, Bofællesskabet Bakken.

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk