Trivselsdag

Trivselsdag henvender sig til fællesskaber og virksomheder hvor den sociale stemning har lagt en dæmper på trivsel og udvikling. Stemningen på (fælles-)møderne er blevet anspændt, og engagement og deltagerantal er faldende.

Trivselsdagen bruges til samtaler om og udforskning af fællesmødets funktion og kultur, med det formål at forstå, hvad der sker, og få ideer til fornyelse af fællesmødet. Målet er at møderne bliver berigende for deltagerne og vitale i forhold til de beslutninger, der skal træffes.

Betydningsfulde samtaler krydret med sang, leg og nærvær

Formiddagen er sammensat af sang, leg og musik, korte samtaler i par, oplæg om skabende nærvær, walk and talks, gruppearbejde og opsamling i plenum. Efter frokost er der cafédialog, der kom med anbefalinger til, hvordan bestyrelse, bogrupper og beboere kan bidrage med at skabe den nødvendige fornyelse.

Succesen ligger i to ting: 1) Trivselsdagens tillidsskabende og undersøgende samtaler. 2) En åben og eksperimenterende implementering af de anbefalinger som blev udviklet på trivselsdagen.

Du førte os rigtig godt igennem dagens program. Det gik over al forventning, måske på grund af din gode planlægning. Det lykkedes dig, at få bofællerne med på dagens program, takket være programmets fine variation og din rummelige og afslappede holdning. Trivselsdagen medførte et bedre samvær. 1 1/2 år efter har vi stadig glæde af flere af de tiltag, som blev udviklet med inspiration fra dig og dit arbejde.
Anne-Lise Müller &Lene Vind, Bofællesskabet Bakken.