Cases

Disse cases giver et billede af, hvordan Levende Lokalsamfund kan bidrage med udviklings- og læringsforløb, der kan hjælpe jer med at fremme en udvikling, der har fokus på samarbejde, fællesskab og omstilling til bæredygtige samfund.


Fællesskabsopbygning med langtidsvirkning

Et udviklingsforløb hvor I bliver klogere på jer selv, fællesskabet og jeres fremtidige retning. Casen er fra et bofællesskab, hvor vi lavede et udviklingsforløb over to dage med tre måneders mellemrum.

Læs mere her.


Det lærende fællesskab

Et lærende fællesskab er et fællesskab hvor medlemmerne involverer sig i en kollektiv læreproces, der bygger på fællesskabets ressourcer og visioner, krydret med ekstern facilitering og undervisning. Formåler er at berige hverdagen og styrke fællesskabets udvikling.

Læs mere her.


Fællesskabsopbygning & Samskabelse

I er et fællesskab under etablering. I har brug for en facilitering af jeres udviklingsdage, der er funderet i en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed,

I har brug for en facilitering, som har stor erfaring med drive en proces frem, der både har fokus på opbygning af fællesskaber, værdiafklaring samt samskabelse med eksterne rådgivere som arkitekter, ingeniører, advokater m.fl.

Læs mere her.


Kurser i sociokrati

Sociokrati er en metode til at skabe organisationsstrukturer, der fremmer værdier som ligeværdighed, effektivitet og gennemsigtighed.

Organisationer hvor alle stemmer har en betydning, og hvor alle lag i organisationen styrer efter tydeligt definerede roller, mål og værdier.

Et kursus på 2×2 dage giver deltagerne oplevelser af og erfaring med de grundlæggende temaer. Mellem de to kursusgange afprøves udvalgte metoder hjemme i organisationens praksis.

Læs mere her.


Grøn Lokal Omstilling

Et kursusforløb over 5- weekender henvendt til borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen.

Kurset har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der favner fem dimensioner: Økologi, Økonomi, Kultur, det Sociale samt en Designweekend, hvor deltagerne laver bæredygtighedsdesigns i forhold til deres egen lokalitet.

Læs mere her.