Cases

Disse cases giver et billede af, hvordan Levende Lokalsamfund arbejder, og hvad I får ud af at købe et kursus her.

Siden er under etablering, hvorfor flere links for øjeblikket fører til traditionelle kursusbeskrivelser.

I løbet af januar og februar ændres kursusbeskrivelserne til egentlige cases.


Fokus på den enkeltes trivsel og fællesskabets handlekraft

En trivselsdag eller et udviklingsforløb hvor I bliver klogere på fællesskabet og jeres fremtidige retning.

Jeg introducerer kommunikationsmetoder, hvor I lytter til hinanden. I træner metoderne, mens I udforsker fællesskabets (og dermed også jeres egne) mønstre, kultur og værdier.

Spørgsmålene starter bredt og inkluderende og slutter handlingsorienteret.

Forløbet ender med nogle fremadrettet anbefalinger, der har afsæt i det, I er fælles og forskellige om.

Fællesskabsopbygning & Samskabelse

I er et fællesskab under etablering. I har brug for en facilitering af jeres udviklingsdage, der er funderet i en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed,

I har brug for en facilitering, som har stor erfaring med drive en proces frem, der både har fokus på opbygning af fællesskaber, på jeres interne værdiafklaring og samskabelse, samt samskabelse med eksterne rådgivere som arkitekter, ingeniører, advokater m.fl.

Kurser i sociokrati

Sociokrati er en metode til at skabe organisationsstrukturer, der fremmer værdier som ligeværdighed, effektivitet og gennemsigtighed.

Organisationer hvor alle stemmer har en betydning, og hvor alle lag i organisationen styrer efter tydeligt definerede roller, mål og værdier.

Et kursus på 2×2 dage giver deltagerne oplevelser af og erfaring med følgende temaer:

  • Kredsorganisering
  • Roller der sikrer solide rutiner i mødeprocesser og driftsopgaver
  • To slags møder og beslutninger
  • Læring ved brug af feedback
  • Træffe beslutninger ved samtykke
  • Nominering af personer i stedet for at vælge
  • Mandatbeskrivelser samt udvikling af forslag, når der ikke foreligger et forslag
  • Benyttelse af roller

Mellem de to kursusgange afprøves udvalgte metoder hjemme i organisationens praksis.

Læs mere her.

Grøn Lokal Agent

Et kursusforløb over 5- weekender henvendt til borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen.

Kurset har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der favner fem dimensioner: Økologi, Økonomi, Kultur, det Sociale samt en Designweekend, hvor deltagerne laver bæredygtighedsdesigns i forhold til deres egen lokalitet.

Læs mere her.