Omstilling til bæredygtige lokalsamfund

Levende Lokalsamfund har tre tilgange til omstilling til bæredygtige samfund:

  • Lev-og-lær pædagogiske udviklingsprocesser inspireret af Ecovillage Design Education.
  • Den folkelige tænketank
  • Folkeoplysning om bæredygtig udvikling og demokratisk fornyelse

Lev-og-lær udviklingsprocesser inspireret af Ecovillage Design Education.

Omstillingsagent – et grønt kompetenceløft med fokus på omstilling

Omstillingsagent lavede 6-ugers kurser for ledige. Kurset var en tværgående grøn beskæftigelsesindsats der virkede i samspil med konkrete omstillingsinitiativer i kommuner, virksomheder og lokalsamfund. Omstillingsagent gav kursisterne et grønt uddannelsesløft og bragte dem i kontakt med hjørner af samfundet hvor nye grønne job kan opstå.

Omstillingsagent flyttede uddannelseskonceptet Ecovillage Design Education ud af økosamfundet og ind i kommunen. Underviserne var praktikere og ildsjæle fra kommuner, virksomheder og civilsamfund der alle havde en bæredygtig praksis. Kurset havde en omstillingsbutik hvor private, kommunale og civile projekter kunne byde ind med projekter, som kursisterne så arbejdede med. Kursistgruppen, der spændte fra 20 til 60 år, fra ufaglært til ph.d. skabte et læringsfelt der gav indsigtsfulde modspil til undervisere og projektejere.

Omstillingsagents ambition var at bidrage til en grøn beskæftigelsesindsats der byggede på uddannelse for bæredygtig udvikling, grøn jobskabelse og se de lediges ventetid som en ressource. Omstillingsagent nåede ikke at udfolde sine potentialer, før projektet løb tør for social kapital efter 2 ½ års arbejde.

Idéerne og erfaringerne lever fortsat. Se mere på omstillingsagent.dk og her.

Grøn Lokal Agent

Et omstillingskursus for borgere og lokalsamfund over 6 weekender på seks forskellige lokaliteter i lokalsamfundet. Kursets formål er at inspirere borgere og lokalsamfund til at samskabe fremtiden. Give viden og værktøjer til at fremme bæredygtig omstilling på lokalt niveau. Og igangsætte projekter der øger den sociale kapital og skaber ny udvikling i lokalsamfundet.

Kurset blev holdt på Bornholm i vinteren 2011-2012. Initiativtagerne beskriver fire år senere resultaterne på følgende måde: ”Grøn Ø Agent har virket som en væsentlig og dynamisk faktor i det forstsatte arbejde, der har som perspektiv at gøre Bornholm til en mere grøn ø, med flere grønne virksomheder og et voksende marked til gavn for både miljøet og lokalsamfundene. Effekterne af kurset har udfoldet sig til stor gavn for de enkelte deltageres projekter og virksomheder. Flere har efterfølgende startet egen virksomheder.”

Kursusbeskrivelse for Grøn Lokal Agent.

Folkelige tænketanke

Folkelige tænketanke har sig afsæt i forskellige typer af demokratisk udviklingsprocesser. Udgangspunkt er brændende spørgsmål og kreative processer hvor deltagerne arbejder med ideer, erfaringer og visioner. I 2003 var jeg proceskoordinator for København – hvor skal vi hen? , der handlede om at tage byens borgere med i udviklingen af nye tanker om byens fremtid. Projektet havde nogle startvanskeligheder der betød, at det blev aflyst inden det for alvor kom i gang. Projektet gav inspiration til Den Folkelige Tænketank – Bæredygtig Kommune År 2015, som blev forsøgt iværksat i to kommune op til COP15, klimatopmødet i København i 2009.

Den Folkelige Tænketanks formål er at engagere borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og politikere i kommunens bæredygtige udvikling.

  • Tænketanken bygger på anerkendte borgerinddragende metoder.
  • Borgerne er eksperterne – sekunderet af fagkundskaben og lokale aktører.
  • Tænketanken udvikler konkrete forslag, som både borgere og politikere kan arbejde videre med.
  • Tænketankens ideer og muligheder præsenteres for offentligheden. Ved en politisk høring fortæller de folkevalgte, hvilke forslag de vil gennemføre og hvordan.

Se folder om den folkelige tænketank.

Folkeoplysning om bæredygtig udvikling og demokratisk fornyelse

Omstilling til bæredygtighed kan øge vores livskvalitet

Folkeoplysning, FN’s 17 verdensmål og kommunale 2030-planer