Bæredygtige møder og beslutningsprocesser

To kvaliteter skal tilgodeses når vi holder møder, professionelt såvel som frivilligt. For det første skal de være socialt og fagligt berigende – vi skal have det rart samtidig med at vi beskæftiger os med noget vi finder meningsfuldt. For det andet skal mødet bidrage til at drifts- og udviklingsopgaver løses på måder der bidrager med (arbejds-)glæde og (faglig) kvalitet.

Eksempler på forløb

Implementering af gode og effektive møder

I det første halvandet år i etableringen Karise Permatopia (96 huse der bliver selvforsynende med grøntsager og energi), faciliciterede jeg udviklingsdagene og koordinationsgruppemødet for de kommende beboere. Her benyttede vi mødeformer der har rødder i bl.a. konfliktløsning og i sociokrati. Formålet var at udvikle effektive, rare og transparente møde- og beslutningsformer der opbygger fællesskabet, udvikler det fælles værdigrundlag og finde tilfredsstillede måder at tage hånd om de mange praktiske opgaver, som beboerne skal løfte i fællesskab.

Kurset Skab gode og effektive møder.