Bæredygtige møde- og beslutningsprocesser

To kvaliteter skal tilgodeses når vi holder møder, professionelt såvel som frivilligt. For det første skal de være socialt og fagligt berigende – vi skal have det rart samtidig med at vi beskæftiger os med noget vi finder meningsfuldt. For det andet skal mødet bidrage til at der er kvalitet i beslutningerne, således at drifts- og udviklingsopgaver løses på måder der bidrager til arbejdsglæde og faglig kvalitet.

Eksempler på forløb

Implementering af gode og effektive møder

I de første 18 måneder i etableringen Karise Permatopia (90 rækkehuse der bliver selvforsynende med grøntsager og energi), faciliciterede jeg udviklingsdagene for de kommende beboere sam t koordinationsgruppens møder. Her benyttede vi mødeformer der har rødder i konfliktløsning og sociokrati. Formålet var at udvikle effektive, rare og transparente møde- og beslutningsformer der opbygger fællesskabet, udvikle det fælles værdigrundlag og finde tilfredsstillede måder at tage hånd om de mange praktiske opgaver, som beboerne skal løfte i fællesskab.

Kurset Skab gode og effektive møder.