Det sociokratiske kompas

Det sociokratiske kompas skal bidrage til, at ikke-hierarkiske organisationer bliver bedre til at selvkorrigere. Kompassets otte pejlemærker skal være med til at fremme: En fælles forståelse af hvad der er sundt – fælles mål, mandater og værdier skal give en fælles forståelse hvad der er sundt Information – Et minimum af fælles viden og data

Livsstilsforandringer som Klimastrategi

Se optagelsen fra Folkemødet på Bornholm 2023 og overvej om I skal afholde en workshop om emnet Beboere i miljøfællesskaber har det laveste CO2-aftryk og højeste livstilfredshed i Danmark Forklaringen er fællesskab, som i denne sammenhæng består af to dele: En fysisk infrastruktur; fx energiløsninger, biologisk spildevandsrensning, fællesspisning, deleøkonomi, lokale fødevarer med mere En social

Brug kanten – Værdsæt marginalen

Kanten er mødestedet mellem det kendte og det ukendte. Et permakultur princip der også virker inden for den social permakultur. Ecovillage Gathering 2022, der blev afholdt hos Ananda Gaorii i Vig, gav inspiration til at fordybe mig i kanteffekten. Noget jeg intuitivt ved hvad handler om, men endnu ikke helt har forstået. Gatheringen var organiseret

Foredrag om Sociokrati 

Er ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet betydningsfulde værdier i dit fællesskabs eller din virksomheds møde-, beslutnings- og organisationsprocesser? Så er dette foredrag noget for dig! Foredraget falder i tre dele: Introduktion til de sociokratiske principper: Kredsorganisering, Beslutning ved Samtykke og Feedback Loops.  Fordybelse i den sociokratiske metode, ved at se hvad ikke-hierarkiske fællesskaber kan beriges af,

Sociokrati – en metode til at organisere og lede fællesskaber

Sociokrati betyder ”ledelse af venner” og benyttes i bofællesskaber og økosamfund samt i virksomheder der er kooperativt organiserede eller som gør brug af selvledelse. Sociokrati er en organisationsmodel, der er velegnet til at organisere og lede ikke-hierarkiske organisationer. Fællesskaber og virksomheder der benytter, eller inspireres af, sociokrati, gør det fordi de oplever, at deres møde-,

Tak for en fantastisk fejring

Det var en uforglemmelige fejring af Levende Lokalsamfunds 25-års jubilæum, fredag den 25. november. Receptionen var en anledning til at fortælle om de tre temaer som Levende Lokalsamfund er optaget af. Yderligere var det en mulighed for at hilse på, og sige tak til de mange der fagligt og jobmæssigt har skubbet på og bidraget

Empati er nøglen til et bæredygtigt samfund

Empati og demokratisk deltagelse er to betydningsfulde nøgler, hvis vi skal kunne håndtere de mange forbundne kriser, vi står over for. De kan samtidig også være nøglen til en højere livstilfredshed, end den forbrugersamfundet byder os. Af Ditlev Nissen, underviser og facilitator i Levende Lokalsamfund. Artiklen er udgivet som kronik i Information den 3. september

Grøn Markedsplads kalder Fællesskab af Fællesskaber

I efteråret skal et spirende fællesskab af fællesskaber afgøre, om Grøn Markedsplads skal videreudvikles eller parkeres. Vi håber I er med på at videreudvikle visionen! Af Bjarne Andersen og Ditlev Nissen. Artiklen er skrevet til det kommende nummer af Økosamfund i Danmark. Grøn Markedsplads er en vision – hvor producenter og kunder handler og udveksler

25-års jubilæum

I 1997 stiftede jeg Utopiske Horisonter. Navnet kom fra fremtidsværkstedet, der handler om visioner, søge det fælles og gøre drømme til virkelighed. Metoden tændte håb og skabte en ny retning for mange deltagere. Hos mig begynde et før om demokratiske fornyelse at spire. I de år boede jeg på Christiania. Var aktiv i LØS, Landsforeningen

Foredrag: 29 berigende år i økosamfundsbevægelsen

Ditlev Nissen har været aktiv i økosamfundsbevægelsen siden 1993. Han bor i Christiania og har været medskaber af bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia. Ditlev facilitere læringsprocesser der sigter efter høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal omstilling. I dette foredrag fortæller Ditlev hvorfor økosamfundsbevægelsen har hans hjerte, om bæredygtighedshjulets fem dimensioner og det potentiale han ser i