Fællesskab er en nøgle til høj trivsel og lav miljøbelastning

FOREDRAG: Forskning fra Københavns Universitet viser, at husholdninger i økosamfund har et CO2-aftryk, der er 32 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning. Og at beboere i økosamfund har en lidt større livstilfredshed end de danskere, der sædvanligvis har den højeste livstilfredshed. Beboere i økosamfund har et CO2 aftryk på 8,4 ton pr. år, mens

Fælles samtaler om fremtiden

SAMTALER OM FREMTIDEN er et inddragende møde hvor alle får ordet. Mødet krydres med fællessang, korte oplæg, kaffe/kage og “følelsen af demokrati”. Mødet er fællesskabsopbyggende og skaber grundlag for en samskabelse der bygger på fællesskabets kollektive intelligens. Indledende samtaler i par Efter velkomsten får deltagerne ordet i de første samtaler, hvor de taler sammen to-og-to

Til det nye bofællesskab

Det gode fællesskab kommer ikke af sig selv. I skal se jer selv som et lærende fællesskab, hvor I træner det nye, samtidig med at I fordyber jer i, udvikler og træffer beslutninger om jeres hverdagsliv og fremtidspotentialer. Tale ved indvielsen af bofællesskabet Levende Lokalsamfund har bidraget til jeres skabelse med to workshops: En om

Kan fælles visioner blive til én samlende grøn vision?

Der er en fælles kerne i visionerne blandt de grønne fællesskaber. Visionerne er formulerede på mangfoldige måder og forstås naturligvis ud fra det enkelte fællesskabs perspektiv og virkelighed. Men grundlæggende ønsker de alle at bevæge sig i den samme grønne retning. I forbindelse med fejringen af Landsforeningen for Økosamfunds (LØS) 30-års jubilæum den 28. oktober,

Det sociokratiske kompas

Det sociokratiske kompas skal bidrage til, at ikke-hierarkiske organisationer bliver bedre til at selvkorrigere. Kompassets otte pejlemærker skal være med til at fremme: En fælles forståelse af hvad der er sundt – fælles mål, mandater og værdier skal give en fælles forståelse hvad der er sundt Information – Et minimum af fælles viden og data

Livsstilsforandringer som Klimastrategi

Beboere i miljøfællesskaber har det laveste CO2-aftryk og højeste livstilfredshed i Danmark Forklaringen er fællesskab, som i denne sammenhæng består af to dele: En fysisk infrastruktur; fx energiløsninger, biologisk spildevandsrensning, fællesspisning, deleøkonomi, lokale fødevarer med mere En social infrastruktur, hvor man i fællesskab forvalter og udvikler den fysiske infrastruktur.  Workshop på Folkemødet Alternativet var vært

Brug kanten – Værdsæt marginalen

Kanten er mødestedet mellem det kendte og det ukendte. Et permakultur princip der også virker inden for den social permakultur. Ecovillage Gathering 2022, der blev afholdt hos Ananda Gaorii i Vig, gav inspiration til at fordybe mig i kanteffekten. Noget jeg intuitivt ved hvad handler om, men endnu ikke helt har forstået. Gatheringen var organiseret

Foredrag om Sociokrati 

Er ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet betydningsfulde værdier i dit fællesskabs eller din virksomheds møde-, beslutnings- og organisationsprocesser? Så er dette foredrag noget for dig! Foredraget falder i tre dele: Introduktion til de sociokratiske principper: Kredsorganisering, Beslutning ved Samtykke og Feedback Loops.  Fordybelse i den sociokratiske metode, ved at se hvad ikke-hierarkiske fællesskaber kan beriges af,

Tak for en fantastisk fejring

Det var en uforglemmelige fejring af Levende Lokalsamfunds 25-års jubilæum, fredag den 25. november. Receptionen var en anledning til at fortælle om de tre temaer som Levende Lokalsamfund er optaget af. Yderligere var det en mulighed for at hilse på, og sige tak til de mange der fagligt og jobmæssigt har skubbet på og bidraget

Empati er nøglen til et bæredygtigt samfund

Empati og demokratisk deltagelse er to betydningsfulde nøgler, hvis vi skal kunne håndtere de mange forbundne kriser, vi står over for. De kan samtidig også være nøglen til en højere livstilfredshed, end den forbrugersamfundet byder os. Af Ditlev Nissen, underviser og facilitator i Levende Lokalsamfund. Artiklen er udgivet som kronik i Information den 3. september