FOREDRAG: Fællesskab og Konflikter

Når konflikter lever uden at der tages hånd om dem, kaster de skygger og danner barrierer – mistillid opstår, relationer bliver anspændte og fællesskabet drænes for energi.  Foredraget giver et værktøj til at forstå, hvad der er på spil når destruktive konflikter præger samarbejde og fællesskab. Og det giver inspiration til, hvordan forskellige typer af

ONLINE-foredrag om Sociokrati 

Er ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet betydningsfulde værdier i dit fællesskabs eller din virksomheds møde-, beslutnings- og organisationsprocesser? Så er dette foredrag noget for dig! Foredraget falder i tre dele: Introduktion til de sociokratiske principper: Kredsorganisering, Beslutning ved Samtykke og Feedback Loops.  Fordybelse i den sociokratiske metode, ved at se hvad ikke-hierarkiske fællesskaber kan beriges af,

Sociokrati – en metode til at organisere og lede fællesskaber

Sociokrati betyder ”ledelse af venner” og benyttes i bofællesskaber og økosamfund samt i virksomheder der er kooperativt organiserede eller som gør brug af selvledelse. Sociokrati er en organisationsmodel, der er velegnet til at organisere og lede ikke-hierarkiske organisationer. Fællesskaber og virksomheder der benytter, eller inspireres af, sociokrati, gør det fordi de oplever, at deres møde-,

Tak for en fantastisk fejring

Det var en uforglemmelige fejring af Levende Lokalsamfunds 25-års jubilæum, fredag den 25. november. Receptionen var en anledning til at fortælle om de tre temaer som Levende Lokalsamfund er optaget af. Yderligere var det en mulighed for at hilse på, og sige tak til de mange der fagligt og jobmæssigt har skubbet på og bidraget

Empati er nøglen til et bæredygtigt samfund

Empati og demokratisk deltagelse er to betydningsfulde nøgler, hvis vi skal kunne håndtere de mange forbundne kriser, vi står over for. De kan samtidig også være nøglen til en højere livstilfredshed, end den forbrugersamfundet byder os. Af Ditlev Nissen, underviser og facilitator i Levende Lokalsamfund. Artiklen er udgivet som kronik i Information den 3. september

Grøn Markedsplads kalder Fællesskab af Fællesskaber

I efteråret skal et spirende fællesskab af fællesskaber afgøre, om Grøn Markedsplads skal videreudvikles eller parkeres. Vi håber I er med på at videreudvikle visionen! Af Bjarne Andersen og Ditlev Nissen. Artiklen er skrevet til det kommende nummer af Økosamfund i Danmark. Grøn Markedsplads er en vision – hvor producenter og kunder handler og udveksler

25-års jubilæum

I 1997 stiftede jeg Utopiske Horisonter. Navnet kom fra fremtidsværkstedet, der handler om visioner, søge det fælles og gøre drømme til virkelighed. Metoden tændte håb og skabte en ny retning for mange deltagere. Hos mig begynde et før om demokratiske fornyelse at spire. I de år boede jeg på Christiania. Var aktiv i LØS, Landsforeningen

Kanteffekten

Brug kanter og værdsæt marginalen. Kanteffekten eksisterer også inden for social permakultur. Sommerens Ecovillage Gathering gav impulsen til at fordybe mig i kanteffekten. Noget jeg intuitivt ved hvad handler om, men endnu ikke helt har forstået. Gatheringen var organiseret som en Vision Quest over fire dage. Tredjedagen handlede om VISION. I en meditation skulle vi

Foredrag: 29 berigende år i økosamfundsbevægelsen

Ditlev Nissen har været aktiv i økosamfundsbevægelsen siden 1993. Han bor i Christiania og har været medskaber af bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia. Ditlev facilitere læringsprocesser der sigter efter høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal omstilling. I dette foredrag fortæller Ditlev hvorfor økosamfundsbevægelsen har hans hjerte, om bæredygtighedshjulets fem dimensioner og det potentiale han ser i

Tiden er moden

Først i maj lavede vi en workshop om Den Grønne Markedsplads. Reaktionerne var samstemmende: Tiden er moden til at et ’fællesskab af fællesskaber’ samskaber en grøn markedsplads. Workshoppen blev afholdt på de Grønne Venners Årsmødetræf, hvor medlemmer fra Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Permakultur Danmark, Landsforeningen for Økologisk Byggeri og Bofællesskab.dk. mødtes på tværs af foreningerne.