Lokaløkonomi der skaber lokal udvikling

Penge er energi – flow af varer, services, beslutninger, status mm., der konstant bevæger samfund, mennesker og ressourcer. Penge er en social konstruktion, en aftale der bygger på en tillid til, at systemet fungerer og er i stand til at facilitere de komplekse bytteforhold, som samfundet ønsker skal ske. Pengesystemets design er bestemmende for, hvordan vi omgås hinanden (socialt, demokratisk og fordelingsmæssigt) og for hvordan pengene cirkulerer i samfundet. Skaber de lokal udvikling eller trækkes pengenes udviklingsdynamik ud af lokalsamfundene i kraft af gældssætning og globale varestrømme?.

Jørgen Steen Nielsen, miljøjournalist på Information, siger i et interview til Økosamfund i Danmark #79: ”Jo mere du kan lave i din egen lokale økonomi, jo mindre er du afhængig af, om det også går godt i den globale økonomi. Det gjaldt eksempelvis det lille skotske samfund, jeg besøgte. De er kun i ringe grad koblet på den store globale økonomi, så de mærker ikke dens kriser. Det er ’resiliens’, som det hedder, eller robusthed.”

Virkemidler i omstillingen til levende lokale og sociale økonomier:

  • Tillid til hinanden og troen på det lokale
  • Tilvalg af lokale ressourcer og kompetencer
  • Sociale og kooperative virksomheder
  • Komplementære / lokale valutaer
  • Lokale udviklings- og investeringsfonde
  • Samarbejdsprocesser, der afdækker og udvikler de værdiskabende muligheder

Hvorfor arbejder Levende Lokalsamfund med lokaløkonomi?

Ditlev Nissen boede på Christiania i 13 år. Her virkede han som område-, virksomhedskasserer og kasserer få fristadens byggekontor. I 6 år var han med i Christianias Møntgruppe, der stod bag fristadens lokale valuta. Her og i økosamfundsbevægelsen lærte han om lokaløkonomi og selvforvaltning, og om det sociales (møder, beslutningsprocesser og fremtidsvisioner) betydning for udvikling af den lokale økonomi.

Ditlev er initiativtager til og designer af flere kurser om lokaløkonomi Spring ud af pengeskabet (økonomisk berøringsangst, 2001), Ny Økonomi Nu (bæredygtig økonomi, 2002), Grøn Ø Agent (lokalsamfundsudvikling, 2012), Omstillingsagent (kurser for ledige/grøn jobskabelse, 2013) og Grøn Lokal Økonomi (lokalsamfundsudvikling, 2016). Desuden har Ditlev undervist på Landsforeningen for Økosamfunds kurser i den økonomiske dimension i årene 2014-2016.

Eksempler på workshops