Ydelser

Fællesskabsopbygning

Individuel trivsel og fælles handlekraft i fællesskaber og organisationer.


Sociokrati og Ledelse

Møde-, beslutnings- og organisationsformer hvor mennesker trives og udvikles, og som understøtter værdier som ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet.


Omstil dit liv og lokalsamfund

Lev-og-Lær med afsæt i økosamfundenes mangfoldige erfaringer. Sigtemærkerne er høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling.