Sociokrati – en metode til at organisere og lede fællesskaber

Sociokrati betyder ”ledelse af venner” og benyttes i bofællesskaber og økosamfund samt i virksomheder der kooperativt organiserede eller gør brug af selvledelse. Sociokrati er en organisationsmodel, der er velegnet til at organisere og lede ikke-hierarkiske organisationer. Mange steder ses sociokrati som alternativ til flertals- og konsensusdemokrati. Begge beslutningsformer kritiseres for at være til fordel for

FOREDRAG: 29 berigende år i økosamfundsbevægelsen

Ditlev Nissen har været aktiv i økosamfundsbevægelsen siden 1993. Han bor i Christiania og har været medskaber af bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia. Ditlev facilitere læringsprocesser der sigter efter høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal omstilling. I dette foredrag fortæller Ditlev hvorfor økosamfundsbevægelsen har hans hjerte, om bæredygtighedshjulets fem dimensioner og det potentiale han ser i

Empati er nøglen til et bæredygtigt samfund

Empati og demokratisk deltagelse er to betydningsfulde nøgler, hvis vi skal kunne håndtere de mange forbundne kriser, vi står over for. De kan samtidig også være nøglen til en højere livstilfredshed, end den forbrugersamfundet byder os. Af Ditlev Nissen, underviser og facilitator i Levende Lokalsamfund. Artiklen er udgivet som kronik i Information den 3. september

Grøn Markedsplads kalder Fællesskab af Fællesskaber

I efteråret skal et spirende fællesskab af fællesskaber afgøre, om Grøn Markedsplads skal videreudvikles eller parkeres. Vi håber I er med på at videreudvikle visionen! Af Bjarne Andersen og Ditlev Nissen. Artiklen er skrevet til det kommende nummer af Økosamfund i Danmark. Grøn Markedsplads er en vision – hvor producenter og kunder handler og udveksler

25-års jubilæum

I 1997 stiftede jeg Utopiske Horisonter. Navnet kom fra fremtidsværkstedet, der handler om visioner, søge det fælles og gøre drømme til virkelighed. Metoden tændte håb og skabte en ny retning for mange deltagere. Hos mig begynde et før om demokratiske fornyelse at spire. I de år boede jeg på Christiania. Var aktiv i LØS, Landsforeningen

Kanteffekten

Brug kanter og værdsæt marginalen. Kanteffekten eksisterer også inden for social permakultur. Sommerens Ecovillage Gathering gav impulsen til at fordybe mig i kanteffekten. Noget jeg intuitivt ved hvad handler om, men endnu ikke helt har forstået. Gatheringen var organiseret som en Vision Quest over fire dage. Tredjedagen handlede om VISION. I en meditation skulle vi

Tiden er moden

Først i maj lavede vi en workshop om Den Grønne Markedsplads. Reaktionerne var samstemmende: Tiden er moden til at et ’fællesskab af fællesskaber’ samskaber en grøn markedsplads. Workshoppen blev afholdt på de Grønne Venners Årsmødetræf, hvor medlemmer fra Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Permakultur Danmark, Landsforeningen for Økologisk Byggeri og Bofællesskab.dk. mødtes på tværs af foreningerne.

Levende Lokalsamfund vender tilbage til arnestedet

For 25 år siden blev Levende Lokalsamfund stiftet i Christiania under navnet Utopiske Horisonter. Frem til 2006 havde virksomheden adresse i fristaden. Siden hen havde den adresse på Christianshavn, i Køge og Permatopia.  Fra 1. maj 2021 vendte Levende Lokalsamfund tilbage til Christiania. Christiania frem for Permatopia Der er tre grunde til at virksomheden vender

Tiden kalder på grøn folkeoplysning med inspiration fra miljøfællesskaberne

Fællesskab er den afgørende forklaring på, at medlemmer i miljøfællesskaber har et lavere CO2-aftryk og en højere livstilfredshed end den gennemsnitlige danske husholdning. Fællesskaberne bygger på skabende og demokratiske læreprocesser, som kunne danne grundlag for en grøn folkeoplysning.  Af Ditlev Nissen, partner i Levende Lokalsamfund og underviser i aftenskolen FORA Fritid. Artiklen er udgivet på