Det sociokratiske kompas

Det sociokratiske kompas skal bidrage til, at ikke-hierarkiske organisationer bliver bedre til at selvkorrigere. Kompassets otte pejlemærker skal være med til at fremme: En fælles forståelse af hvad der er sundt – fælles mål, mandater og værdier skal give en fælles forståelse hvad der er sundt Information – Et minimum af fælles viden og data

Ledelse i ikke-hierarkiske organisationer

Det sociokratiske kompas giver inspiration til, hvordan vi kan lede organisationer, hvor værdierne ligeværdighed, gennemsigtighed og effektivitet, samt uddelegering af beslutnings- og handlekompetence til dem der udfører beslutningerne, har organisationens fokus. Formålet med denne artikel er at give inspiration og værktøjer til, at organisationer og deres medlemmer kan lede og løbende korrigere organisationens kurs, når

Fællesskab og Konflikter – workshop

Konflikter er tilværelsens udfordring til mennesker og organisationer. Konflikter fører til forandringer og forandringer fører til konflikter. Det stof konflikter er lavet af, er altid til stede, når mennesker skaber, samarbejder og organiserer. Tager vi hånd om konflikterne, kan deres energi omdannes og blive til en drivkraft der styrker fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold.

Sociokratisk Netværksgruppe

For folk der arbejder med sociokrati eller medledelse i deres organisation. Demokrati på arbejdspladsen, selvledelse, sociokrati, medindflydelse – kært barn ses i mange udgaver. Hver arbejdsplads har sine særlige behov og forudsætninger for at arbejde med et emne, der er i vækst i alle sektorer; private, frivillige og offentlige. Der er store gevinster ved at

Livsstilsforandringer som Klimastrategi

Se optagelsen fra Folkemødet på Bornholm 2023 og overvej om I skal afholde en workshop om emnet Beboere i miljøfællesskaber har det laveste CO2-aftryk og højeste livstilfredshed i Danmark Forklaringen er fællesskab, som i denne sammenhæng består af to dele: En fysisk infrastruktur; fx energiløsninger, biologisk spildevandsrensning, fællesspisning, deleøkonomi, lokale fødevarer med mere En social

Et fællesskab af fællesskaber – workshop

Bjergets Permakultur Festival, 3.-6. august 2023 Vi skal forbinde vores fællesskaber, så det styrker det økonomiske, regenerative og læringsmæssige samspil på tværs af vores fællesskaber! Vi skal trække fremtiden ind i nutiden og skabe nye institutionelle og økonomiske strukturer, med afsæt i vores hverdagsliv, lokalsamfund og tankerne om et regenerativt samfund. Den lokale valuta på

Konstruktiv konflikthåndtering

Konflikter er tilværelsens udfordring til mennesker og organisationer. Konflikter fører til forandringer og forandringer fører til konflikter. Det stof konflikter er lavet af, er hele tiden til stede når mennesker samarbejder med hinanden. Kunsten er at håndtere konflikterne, så de fører til udvikling i stedet for stagnation. Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og

Socialøkologi

Socialøkologi er en måde at forholde sig til udfordringer og konflikter, hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores livsstil og handlemønstre. Opgaven er at skabe sammenhæng mellem løsningen af (miljø-) problemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv, således at det at ændre adfærd opleves som en højnelse

Brug kanten – Værdsæt marginalen

Kanten er mødestedet mellem det kendte og det ukendte. Et permakultur princip der også virker inden for den social permakultur. Ecovillage Gathering 2022, der blev afholdt hos Ananda Gaorii i Vig, gav inspiration til at fordybe mig i kanteffekten. Noget jeg intuitivt ved hvad handler om, men endnu ikke helt har forstået. Gatheringen var organiseret