Udvikling af det værdifulde

Et forløb over to dage der stiller spørgsmålet: Hvordan indretter vi fællesskabet, så vi styrker det vi synes er værdifuldt? Mellem første og anden udviklingsdag arbejder beboeren/medarbejderne med de temaer der er relevante for at udvikle det værdifulde.

Formålet med første udviklingsdag

  • Undersøge, hvilke værdier der udspringer af vores indretning, og den måde vi har organiseret os på. Det kunne handle om bæredygtighed, pengestrømme/økonomi/prioriteringer, strukturer, ansættelsesforhold, demonstrationssamfund, individet og det private vs. fællesskabet.
  • Se på vores indretning i helikoptersyn. Vi graver os ikke ned i den enkelte sag, men bevæger os fra det konkrete til det principielle.
  • Tilvejebringe grundlag for beslutninger omkring den måde, vi ønsker at indrette os på i fremtiden.
  • Benytte møde- og samtaleformer, hvor alle kommer til orde, og hvor vi taler med dem, vi sædvanligvis ikke taler med.

Formålet med anden udviklingsdag

  • Se på, hvad vi kan ændre/udvikle i den sociale og økonomiske indretning, så vi fremmer et givende fællesskab, som mange har lyst til at bidrage til.
  • Udforske dilemmaer og holdningsforskelle og afdække eventuelle konflikter. Er man for løsningsorienteret og glemmer udforskningen, er erfaringen, at problemer og konflikter lever videre, blot i anden form.
  • Udarbejde konkrete forslag og prioriteringer, der kan bringes frem til de relevante beslutningsfora, fx fællesmøde og/eller generalforsamling.

Se også Fællesskabsopbygning med langtidsvirkning.


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21 eller skriv via kontaktformularen.