Levende lokalsamfund · Bæredygtige fællesskaber

Levende Lokalsamfund tilbyder foredrag, workshops, facilitering og udviklingsforløb til lokalsamfund, virksomheder og fællesskaber, der ønsker at omstille til bæredygtige samfund præget af høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling.

Vi brænder for en verden, hvor vi omstiller livsformer og fællesskaber, så vi lever godt inden for planetens grænser. Vi ønsker at give mennesker oplevelsen af, at de i fællesskab kan skabe trivsel og udvikling i lokalsamfundet. Vi har erfaring med at igangsætte læreprocesser, der gør, at mennesker og fællesskaber finder det meningsfuldt at omstille til resiliente og bæredygtige lokalsamfund.

Levende Lokalsamfund har stor erfaring med

Kontakt og referencer

Læs om de kurser/workshops og foredrag, vi tilbyder – eller se, hvad vores kunder siger om samarbejdet.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dit lokalsamfund.

“Ditlev skaber rammer for dialog, hvor man lytter til hinanden og udvikler i fællesskab. De indledende samtaler er åbne og rummelige. Som programmet skrider frem afgrænses temaerne for til slut at stå med anbefalinger, der kan bringes videre til konkrete beslutningsfora. Workshoppen blev dokumenterede så det efterfølgende var nemt at finde tilbage til de mange guldkorn, vi udviklede undervejs.”
Jacob Thorsen, Andelsforeningen Friland.