Baggrund og uddannelse

Ditlev Nissen etablerede Levende Lokalsamfund i 1997, under navnet Utopiske Horisonter. Siden da har Ditlev virket som underviser og facilitator i øko- og lokalsamfund, lokalsamfund, bofællessskaber, kommuner og virksomheder.

I maj 2021 kom Anne Vinter med som parter i Levende Lokalsamfund.


Ditlevs vej ind i undervisningen

Ditlev Nissen underviser i sociokrati, 2021.

Det startede i 1988, hvor jeg som tømrer var med i et stort fremtidsværksted i fagbevægelsen. Her oplevede jeg hvad dialog kan gøre ved mennesker og fællesskaber: Du kan være dig og jeg kan være mig, hvor vi lytter til hinandens ‘ja’ og ‘nej’, uden at den ene fortæller den anden, hvad der er rigtigt og forkert. Denne sociale oplevelse blev en afgørende impuls i mit fremtidige virke.

I 1993 flyttede jeg til Christiania (1993-2006). Fristaden skabte en god ramme for min børns opvækst og i praksis lærte jeg om selvforvaltning, lokaløkonomi og konsensusdemokrati.

I 1995 kom jeg med i Center for Konfliktløsnings første grundkursus. Jeg blev inviteret med i den interne uddannelse, hvilket førte til tolv lærerige år som underviser og konsulent i centret (1997-2009).

Samme år mødte jeg Landsforeningen for Økosamfund (LØS) og Global Ecovillage Network, der fik en afgørende indflydelse på mit liv og virke. Kvaliteten i det sociale fællesskabet og de konkrete visioner om bæredygtige livsformer, gav mig en følelse af, at her hørte jeg til.

Ecovillage Design Education, en lev-og-lær uddannelse udviklet i den globale økosamfundsbevægelse, gav sammen med det jeg lærte i Center for Konfliktløsning oplevelser af, at der ligger en universelle etik og pædagogik i økosamfundenes og konfliktløsningens undervisningsmetoder.

Som kursist og som underviser oplever jeg gang på gang, at aktionsbaserede læreprocesser skaber unikke læringsfællesskaber, der på en og samme tid har fokus på den enkeltes personlige udvikling, fællesskabets vækst og faglig læring.

Meningsfuldheden i Ecovillage Design Education og meningsløsheden i regeringens arbejdsløshedspolitik, var i 2013 impulsen til skabelsen af Omstillingsagent, et 6-ugers kursus for ledige, hvor vi havde Lejre Økologiske Kommune som læringsrum.

Kursisterne spændte fra 20 til 72 år og fra sosu-assistent til ph.d. i astrofysik. Den udviklingsspiral, jeg kender fra økosamfundene, skete på lignende vis i Lejre: Nye jobs og virksomheder spirede frem, hvilket forstærkede min interesse for grøn lokal økonomi og de værdiskabende muligheder der opstår, når mennesker i fællesskab tager hånd om lokalsamfundets udvikling.

Nu er vi fremme ved 2021, hvor 30 års års læring skal manifesteres på nye måder. Mit håb er, at Levende Lokalsamfund vil bringe kvalitet og livsglæde ind i den omstilling, som verden så intenst kalder på.

Gode hilsner
Ditlev Nissen


Uddannelser

1997

Lærer fra N. Zahles Seminarium. Afsluttede uden linjefag, da jeg efter mit pædagogisk speciale; Utopier som ressource i demokratisk arbejde. Startede Utopiske Horisonter.

1986

Tømrer fra Københavns Tekniske Skole

1980

HF eksamen fra Avedøre Statsskole – statsligt forsøgsgymnasium med pædagogiske og demokratiske forsøg.


 


Supplerende kurser og uddannelser

2019        Art of Hosting – værtsskab for samskabende, deltagende og betydningsfulde samtaler. Tre døgns intensiv træning.

2019         Sociocratic practitioner, 7 dages kursus med Ted Rau og Jerry Koch-Gonzales, Sociocracy for All.

2015

Neuroaffektiv ledelse – årskursus med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser

2015

Sociocrati – conscious collaboration for effective organisation v. Thrive-in Collaboration

2013

Transition to Resilience, modul 1-2, Findhorn, Skotland

2012

Permakultur Certifikat Kursus. Lev Bæredygtigt

2012

Economic Dimension (e-learning), Gaia Education Design for Sustainability

2011

Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth. Tilknyttet undervisergruppen i Gaia Education efter Training for Trainers, Danmark 2011, Ecovillage Design Education, Sieben Linden, Tyskland, 2009 og Ecovillage Training, Findhorn, Skotland, 2007.

2008

Godkendt som konfliktmægler. Center for Konfliktløsning

2008

Gruppefacilitering i Deep Democracy. Jytte Vikkelsøe

2008

Supervisionsuddannelse modul 1. Kempler Instituttet

2005

Demokratikonsulent. Voksen Pædagogisk Center, Københavns Kommune

2004

Få kroppen med i dit professionelle arbejde, Bodynamic International

2004

Ikke voldelig kommunikation. Center for Konfliktløsning

1998

Worldcafé kursus hos Finn Voldtofte

1996

Godkendt som underviser i Center for Konfliktløsning.
Tilbagevendende intern uddannelse i Konfliktløsning, Ikkevoldelig Kommunikation, Konfliktmægling, Appreciative Inquiry m.m. frem til 2009.

1995

Fremtidsværksted som forandringsmetode, Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus