Baggrund og uddannelse

Som tømrer var jeg i 1988 med i et stort fremtidsværksted i fagbevægelsen, hvor jeg fik en oplevelse af hvad dialog gør ved mennesker: At jeg kan være mig og du kan være dig, hvor vi lytter til hinandens ja og nej, uden at den ene fortæller den anden hvad der er rigtigt og forkert. Denne sociale oplevelse blev en afgørende impuls i mit virke som underviser og facilitator.

Christiania (1993-2006) skabte en skøn ramme for min børns opvækst og lærte mig om selvforvaltning, lokaløkonomi og konsensusdemokrati. I 1995 kom jeg med på Center for Konfliktløsnings første grundkursus. Jeg blev inviteret med i centrets interne uddannelse, hvilket førte til tolv lærerige år som underviser og konsulent i centret. Mit pædagogisk speciale på lærerseminaret, Utopier som ressource i demokratisk arbejde, åbnede i 1997 døren til ”Forbedring af skolemiljøet med fremtidsværksted som metode”, et pædagogiske udviklingsarbejde på en tekniske skole. Samme år etablerede jeg virksomheden Utopiske Horisonter, som i dag er transformeret til Levende Lokalsamfund.

Mødet med Landsforeningen for Økosamfund (LØS) og Global Ecovillage Network i 1995 fik en afgørende indflydelse på mit liv og virke. Kvaliteten i fællesskabet, den socialt engageret spiritualitet og de jordnære visionerne om bæredygtige livsformer, gav mig en følelse af at komme hjem. Ecovillage Design Education, en lev-og-lær uddannelse udviklet i den globale økosamfundsbevægelse, gav sammen med det jeg lærte i Center for Konfliktløsning oplevelser af, at der ligger nogle universelle virkemidler i økosamfundenes og konfliktløsningens etik og pædagogik. Som kursist og som underviser oplever jeg gang på gang, at aktionsbaseret lærerprocesser skaber nogle unikke læringsfællesskaber, hvor det faglige er i centrum samtidig med at der er øje for den enkeltes personlige udvikling og fællesskabets vækst. Undervisningen er skabende. Med udgangspunkt i deltagernes ressourcer og lokalitetens stedbestemte ressourcer, samskaber deltagere, underviser og evt. beboere et læringsrum der motivere og giver kompetencer til at starte en omstilling der har kurs mod bæredygtige samfund.

Meningsfuldheden i Ecovillage Design Education og meningsløsheden i regeringens arbejdsløshedspolitik, var i 2013 impulsen til skabelsen af Omstillingsagent, et 6-ugers kursus for ledige med udgangspunkt i den omstilling der skete i Lejre Økologiske Kommune. Det var stort at have en økologisk kommune som læringsrum og undervise kursistgrupper der spændte fra 20 til 72 år, fra sosu-assistent til ph.d. i astrofysik. Den udviklingsspiral jeg kender fra økosamfundene, skete også i Lejre: Nye jobs og virksomheder spirrede frem. Iagttagelsen forstærkede min interesse for grøn lokal økonomi og de værdiskabende muligheder der opstår, når mennesker i fællesskab tager hånd om lokalsamfundets udvikling.

Nu er vi fremme ved 2016, hvor 25 års læring skal manifesteres på nye måder. Mit håb er, at Levende Lokalsamfund vil bringe kvalitet og livsglæde ind i den omstilling, som verden så intenst kalder på.

Gode hilsner

Ditlev Nissen


Uddannelser

1997

Lærer fra N. Zahles Seminarium. Afsluttede uden linjefag, da jeg efter mit pædagogisk speciale; Utopier som ressource i demokratisk arbejde. Startede Utopiske Horisonter.

1986

Tømrer fra Københavns Tekniske Skole

1980

HF eksamen fra Avedøre Statsskole – statsligt forsøgsgymnasium med pædagogiske og demokratiske forsøg.

Supplerende kurser og uddannelser

2019.        Sociocratic practitioner, 7 dages kursus med Ted Rau og Jerry Koch-Gonzales, Sociocracy for All.

2015

Neuroaffektiv ledelse – årskursus med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser

2015

Sociocrati – conscious collaboration for effective organisation v. Thrive-in Collaboration

2013

Transition to Resilience, modul 1-2, Findhorn, Skotland

2012

Permakultur Certifikat Kursus. Lev Bæredygtigt

2012

Economic Dimension (e-learning), Gaia Education Design for Sustainability

2007

Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth. Tilknyttet undervisergruppen i Gaia Education efter Training for Trainers, Danmark 2011, Ecovillage Design Education, Sieben Linden, Tyskland, 2009 og Ecovillage Training, Findhorn, Skotland, 2007.

2008

Godkendt som konfliktmægler. Center for Konfliktløsning

2008

Gruppefacilitering i Deep Democracy. Jytte Vikkelsøe

2008

Supervisionsuddannelse modul 1. Kempler Instituttet

2005

Demokratikonsulent. Voksen Pædagogisk Center, Københavns Kommune

2004

Få kroppen med i dit professionelle arbejde, Bodynamic International

2004

Ikke voldelig kommunikation. Center for Konfliktløsning

1998

Worldcafé kursus hos Finn Voldtofte

1996

Godkendt som underviser i Center for Konfliktløsning.
Tilbagevendende kurser i Konfliktløsning, Ikkevoldelig Kommunikation, Appreciative Inquiry m.m. i forbindelse med centerets interne uddannelsesaktiviteter.

1995

Fremtidsværksted som forandringsmetode, Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus