Sociokratiske ressourcer

Her finder du links til præsentationer, artikler og hjemmesider, som inspirerer mig i mit virke som underviser og facilitator i sociokrati og selvledelse.


I juni 2020 inviterede Sociocracy for All til on-line konferencen Many Sectors – One World. Siden har de gjort præsentationerne tilgængelige for alle der er interesseret i sociokrati. 

Særligt to af præsentationerne fik mit hjerte til at juble. Den første er fra et bofællesskab under etablering, der deler ud de indsigter de har gjort sig i brugen af sociokrati, mens de er i gang med at designe deres kommende fællesskab. Den anden er fra Holma Folkhögskola, der fortæller om hvordan de integrerer sociokrati og permakultur i helhedstænkende og praksisbaseret undervisning. Begge præsentationer er på engelsk. 


Bofællesskaber bruger sociokrati fra etableringsfasen

Treehouse Village Ecohousing ligger i Nova Scotia på Canadas østkyst. Bofællesskabets første beslutning var at vælge sociokrati som den måde de organiserer sig og træffer beslutninger på. 

Cate de Vreede er blandt bofællesskabets stiftende medlemmer. Her fortæller Cate om fællesskabets vigtigste indsigter i brugen af sociokrati, mens de designer deres fremtidige fysiske og sociale samfund.

Bofællesskabet sparre on-line med konsulenterne fra Sociocracy for All. Denne relation har ligheder med det jeg omtaler som det lærende fællesskab.


R:ekobyn i Röstånga er en økoby under etablering i Skåne, 100 kilometer fra København. De har valgt sociokrati som organisationsstruktur og proces til beslutningstagning, samt ikke-voldelig kommunikation til håndtering af konflikter og interpersonelle situationer.

De kommende beboer uddanner sig løbende i brugen af de to metoder. Materiale om sociokrati sendes ud til alle, der viser interesse for at bosætte sig i økobyen og det er et krav for nye medlemmer, at de lære at bruge den sociokratiske mødestruktur og beslutningsprocessen.

R:ekobyn er et forbillede i deres måde at arbejder med læring. Dette har ligheder med det jeg omtaler som hverdagspraksis i artiklen Livsstilsforandringer som hverdagspraksis og klimastrategi. Læs om deres overvejelser og metodevalg her.

Sociokratisk kredsorganisering i Permatopia
Kredsorganisering Permatopia, der også valgt sociokrati som styreform.

Undervisning i sociokrati og permakultur på en højskole

Hvordan kan vi integrere sociokrati med permakulturdesign, så vi får tingene gjort effektivt og bæredygtigt, samtidig med at vi tilegner os ny læring? 

Andreas Jonsson er permakulturdesigner og lærer. Efter en nomineringsproces faldt valget på ham som skoleleder på Holma Folkhögskola. Skolen drives ude fra sociokratiske og permakulturelle principper, og har omkring 200 studerende i løbet af et år.

Se præsentationen her.


Flere artikler om sociokrati og selvledelse nederst på denne side.


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21
Skriv via kontaktformularen.