Fællesskabsopbygning

Er fællesskabet kørt fast på grund af dårlig kommunikation, drænende møder eller ufrugtbart samarbejde?

Længes I efter trivsel og handlekraft? Arbejdsglæde og faglig kvalitet? Eller beslutninger der rummer både det visionære og det realistiske?

Levende Lokalsamfund hjælper dig og dit fællesskab, lokalsamfund eller virksomhed med:


Workshops og udviklingsforløb

Skræddersyede kurser

Foredrag

Artikler

  • Vision, mission og mål – En klar vision skaber fælles retning. En uklar vision skaber forvirring og stagnation
  • Tre typer af møder – få bedre beslutninger ved at skabe rum for tre typer af møde
  • Nominering – et alternativ til valg der fremmer en anerkendende kultur. Valgproceduren er en samtale i fem faser
  • Konsensus – hvor det er samtalen, og ikke afstemningen, der afgør beslutningen
  • Dialog – dialog bygger op, diskussion bryder ned. Hvad gør I?
  • Dragon Dreaming – metode til at gøre en enkelt persons / få personers drøm til en kollektiv drøm og et fælles projekt
  • Ressourcer til fællesskabsopbygning – erfaringer fra ind- og udland.

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk