Fællesskabsopbygning

Er fællesskabet kørt fast på grund af dårlig kommunikation, drænende møder eller ufrugtbart samarbejde?

Savner du arbejdsglæde, faglig kvalitet, social trivsel og beslutninger, der rummer både det visionære og det realistiske?

Jeg hjælper dig og dit fællesskab, lokalsamfund eller virksomhed med:


Workshops og udviklingsforløb

  • Gode og effektive møder – udarbejd konkrete forslag til hvordan I kan forbedre jeres møder
  • Trivselsdag – der øger den enkeltes trivsel og fællesskabets handlekraft
  • Udvikling af det værdifulde – Se på fællesskabet med nye øjne. Udforsk dilemmaer og holdningsforskelle. I ender med et forslag der har fokus på det værdifulde.

Skræddersyede kurser

Foredrag

Artikler

  • Tre typer af møder – få bedre beslutninger ved at skabe rum for tre typer af møde
  • Nominering – et alternativ til valg der fremmer en anerkendende kultur. Valgproceduren er en samtale i fem faser.
  • Dialog – dialog bygger op, diskussion bryder ned. Hvad gør I?

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk