Fællesskabsopbygning

Socialt fællesskab er det mest givende og det mest udfordrende. Kunsten er at skabe samarbejdsformer der fremmer den enkeltes trivsel og fællesskabets handlekraft.

Samtale fremmer forståelsen.

Levende Lokalsamfund hjælper øko- og lokalsamfund, bofællesskaber og virksomheder med at opbygge et fællesskab der værdsætter mangfoldighed. Hvor beboerne / de ansatte får et dybere kendskab til hinandens drømme, værdier og erfaringer. Hvor samarbejdsformerne har fokus på fællesskab, samarbejde og magt-med fremfor konkurrence, individualisering og magt-over. Hvor svære, tabuiserede og konfliktfyldte emner kan transformeres og blive en drivkraft der styrker fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold.

Levende Lokalsamfund kan hjælpe jer med:


Workshops og udviklingsforløb

Tak for en super dag, hvor bofællesskabet for første gang kunne tale sammen om vigtige emner i et vel faciliteret rum. Tak for kyndig assistance!

Estrid, Stine og Jens, x bofællesskab

Skræddersyede kurser

Foredrag

Artikler


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk