Fællesskabsopbygning

Er fællesskabet kørt fast på grund af dårlig kommunikation, drænende møder eller ufrugtbart samarbejde?

Levende Lokalsamfund hjælper bofællesskaber, lokalsamfund og virksomheder med at skabe en kultur, hvor omstilling, fællesskab og samarbejdsrelationer giver oplevelser af det gode og meningsfulde liv. Det er en rejse, hvor vi skruer op for samarbejde, fællesskab og magt-med og ned for konkurrence, individualisering og magt-over.

Målet er at skabe fællesskaber der har en høj grad af individuel trivsel og fælles handlekraft. Og hvor den enkelte og fællesskabet finder det meningsfuldt at omstille sit liv og lokalsamfund til bæredygtighed.

Levende Lokalsamfund hjælper dig og dit fællesskab, lokalsamfund eller virksomhed med:


Workshops og udviklingsforløb

Skræddersyede kurser

Foredrag

Artikler

  • Vision, mission og mål – En klar vision skaber fælles retning. En uklar vision skaber forvirring og stagnation
  • Tre typer af møder – få bedre beslutninger ved at skabe rum for tre typer af møde
  • Nominering – et alternativ til valg der fremmer en anerkendende kultur. Valgproceduren er en samtale i fem faser
  • Konsensus – hvor det er samtalen, og ikke afstemningen, der afgør beslutningen
  • Dialog – dialog bygger op, diskussion bryder ned. Hvad gør I?
  • Dragon Dreaming – metode til at gøre en enkelt persons / få personers drøm til en kollektiv drøm og et fælles projekt
  • Konflikthåndtering – fire kompetencer der fremmer konstruktiv konflikthåndtering
  • Ressourcer til fællesskabsopbygning – erfaringer fra ind- og udland.

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk