Til det nye bofællesskab

Det gode fællesskab kommer ikke af sig selv. I skal se jer selv som et lærende fællesskab, hvor I træner det nye, samtidig med at I fordyber jer i, udvikler og træffer beslutninger om jeres hverdagsliv og fremtidspotentialer.

Tale ved indvielsen af bofællesskabet

Levende Lokalsamfund har bidraget til jeres skabelse med to workshops: En om konfliktforståelse i april 2021. Og en læringsworkshop før indvielsen i april 2024 hvor I, sammen med bygherren så på hvad bofællesskabet og bygherren, kunne lære af hinanden til glæde for ideen om byggefællesskaber og borgerdreven udvikling

Med indvielsen af bofællesskabet træder I ud af byggefællesskabet og ind i en ny fase. Opgaven I nu står med er at udfolde bofællesskabets kvaliteter og potentialer. Kvaliteterne handler om nuet: At leve et hverdagsliv præget af høj livstilfredshed. Potentialerne handler om synergien, det I kan sammen som fællesskab.

Hvordan I lever og udfolder bofællesskabets kvaliteter og potentialer, handler blandt andet om jeres evne til at træffe beslutninger og håndtere konflikter i fællesskab. Forskere i økosamfund og bofællesskaber siger, at det sociale både er det mest udfordrende og det mest givende. En simpel forklaring er, at vi er socialiseret til konkurrence, individualisering og magt-over, mens det at bo og leve sammen handler om samarbejde, fællesskab og magt-med.

Gaven til det nye bofællesskab

Styres vi af vanerne eller værdierne

Når vi er stressede, eller oplever at vores behov, interesser eller værdier er truet, sker det ofte at vanerne og det ubevidste tager styringen på bekostning af værdierne; det gode liv – det vi stræber efter. Når vanerne tager over bliver det sociale udfordret. Sker det kommer kvaliteten i hverdagen samt virkeliggørelsen af potentialerne under pres.

Tak for en super dag, hvor bofællesskabet for første gang kunne tale sammen om vigtige emner i et vel faciliteret rum. Tak for kyndig assistance!

Estrid, Stine og Jens, Bofællesskab X, oktober 2023

Fællesskaber i omstillingens tidsalder vil hele tiden blive udfordret på sine vaner og værdier. Om det er den lille omstilling, hvor I træffer beslutninger og håndtere beslutninger i fællesskab. Eller den store omstilling, hvor I omstiller jeres liv og lokalsamfund på måder, der genopbygger den sociale og naturlige kapital. Her vil I som beboere blive både udfordret og beriget af at bo, leve og omstille i fællesskab.  

Lærende fællesskaber

Levende Lokalsamfund er optaget af lærende fællesskaber. Hvor medlemmerne lever med, og lærer af, skønheden og besværlighederne, mens fællesskabet vedvarende sigter efter individuel trivsel, fælles handlekraft og bæredygtig omstilling. Værktøjerne og metoderne til at blive et lærende fællesskab er mangfoldige.  

Ditlev er god til at fremme dialog og kommunikation. Han er god til at stille ind på de enkelte personer og gruppen som helhed. Han er klædt godt på til sine opgaver, og er desuden meget behagelig og tydelig. Det er en god investering for vores bofællesskab at blive introduceret til de sociokratiske redskaber og principper. Vi har brug for at vi genlærer hvordan vi er i fællesskab med hinanden.

Tre dage med konflikthåndtering og sociokrati, Bofællesskabet Y, 2024

Så til gaven

I får en kost og fejebakke, for at minde jer om, at det er bedre at håndtere jeres konflikter i trygge rammer, frem for at lade dem eksplodere eller feje dem ind under gulvtæppet.  

Gavekortet skal minde jer om, at det gode fællesskab ikke kommer af sig selv. Det er en vedvarende læreproces, hvor I træner nye kompetencer, samtidig med at I fordyber jer, udvikler og træffer beslutninger om værdier, strategier, projekter og meget andet.

Tillykke med jeres nye bofællesskab. Ønsker jer det gode liv, krydret med masser af læring og berigende omstilling.

Mange hilsner
Ditlev Nissen, Levende Lokalsamfund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.