Skræddersyede kurser der matcher jeres ønsker og behov

Levende Lokalsamfunds kurser og udviklingsforløb arbejder med et dobbelt læringsformål.

Det ene formål er at give viden om og træne deltagernes sociale og kommunikative kompetencer, så de understøtter en kultur der har fokus på fællesskab, samarbejde og magt med – fremfor konkurrence, individualisering og magt over.

Det andet formål er at arbejde med fællesskabets visioner, udfordringer og ressourcer. Her vil temaerne ofte kredse omkring trivsel, mangfoldighed, organisering, samarbejde, kommunikation, værdier, visioner, ressourcer, prioriteringer samt møde- og beslutningsprocesser.

Kurser designes ud fra jeres behov:

Der hvor I har brug for at udvikle jeres kompetencer. Der hvor I har brug for at lære nyt – og dermed aflære gamle mønstre og mindset.

Kurser og udviklingsforløb arbejder på tre samtidige niveauer.

Udviklingsforløb designes ud fra følgende elementer:

  1. De betydningsfulde spørgsmål
  2. Samtaleprocesser – fra individuel refleksion til samtaler i smågrupper, cafedialog, open space, brainstorms, plenum m.m.
  3. Oplæg der understøtter og perspektiverer de betydningsfulde spørgsmål
  4. Træning og øvelser der opbygger deltagernes sociale og kommunikative kompetencer
  5. Fysisk aktivitet der skaber energi og øger læringsevnen
  6. Rådgivning om hvordan beslutningsgrundlaget, der som oftest er et resultat af udviklingsforløbet, bringes ind i fællesskabets formelle beslutningsproces
  7. Eventuelt hjemmeopgaver hvor fællesskabet afprøver det lærte inden næste kursusgang
  8. Eventuelt facilitering af beslutningsprocesser.

Vil du høre mere?
Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk