Skræddersyede kurser og udviklingsforløb

Levende Lokalsamfunds kurser og udviklingsforløb arbejder med et dobbelt læringsformål.

Det ene formål er at give viden om og træne deltagernes sociale og kommunikative kompetencer, så de understøtter en kultur der har fokus på fællesskab, samarbejde og magt med – fremfor konkurrence, individualisering og magt over.

Det andet formål er at arbejde med fællesskabets visioner, udfordringer og ressourcer. Her vil temaerne ofte kredse omkring trivsel, mangfoldighed, organisering, samarbejde, kommunikation, værdier, visioner, ressourcer, prioriteringer samt møde- og beslutningsprocesser.

Kurser designes ud fra jeres ønsker og behov

Der hvor I har brug for at udvikle jeres kompetencer. Det kunne være et kursus i sociokrati, møde- og beslutningsprocesser eller konflikthåndtering. Eller hvordan I kunne arbejde begynde at omstille jeres fællesskab til mere bæredygtighed.

Udviklingsforløb designes ud fra følgende elementer:

  1. De betydningsfulde spørgsmål
  2. Samtaleprocesser – fra individuel refleksion til samtaler i smågrupper, cafedialog, open space, brainstorms, plenum m.m.
  3. Oplæg der understøtter og perspektiverer de betydningsfulde spørgsmål
  4. Træning og øvelser der opbygger deltagernes sociale og kommunikative kompetencer
  5. Fysisk aktivitet der skaber energi og øger læringsevnen
  6. Rådgivning om hvordan beslutningsgrundlaget, der som oftest er et resultat af udviklingsforløbet, bringes ind i fællesskabets formelle beslutningsproces
  7. Eventuelt hjemmeopgaver hvor fællesskabet afprøver det lærte inden næste kursusgang
  8. Eventuelt facilitering af beslutningsprocesser.

Vil du høre mere?
Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk