Sociokratisk Netværksgruppe

For folk der arbejder med sociokrati eller medledelse i deres organisation.

Demokrati på arbejdspladsen, selvledelse, sociokrati, medindflydelse – kært barn ses i mange udgaver. Hver arbejdsplads har sine særlige behov og forudsætninger for at arbejde med et emne, der er i vækst i alle sektorer; private, frivillige og offentlige.

Der er store gevinster ved at vælge sociokrati som arbejds- og organisationsform, men det stiller krav til læring både personligt, fagligt og organisatorisk. Derfor vil vi gerne etablere en netværksgruppe, hvor vi deler erfaringer, træner og lærer nyt, med henblik på at blive klogere på og dygtigere til at manøvrere i det sociokratiske felt.

Formålet med netværket er at hjælpe hinanden til at udvikle kulturelle færdigheder, sunde organisationer og kloge beslutninger inden for det sociokratiske felt. 

Vil du være med i netværksgruppen

Mødet holdes i Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV). HBV befinder sig i en transformation, hvor sociokrati skal give inspiration til fornyelse af ‘fællesskabsledelse’ som organisationsformen kaldes på HBV. I den proces gør vi os mange erfaringer. Møder fremmere og hæmmere. Og er optaget af, hvad vi skal gøre mere og mindre af.  

Ideen er at samle en gruppe mennesker der er tilknyttet organisationer der praktiserer eller har en praksis der er inspireret af sociokrati. Gruppen mødes en eller to gange årligt, hvor vi deler erfaringer, træner og lærer nyt med udgangspunkt i deltagernes konkrete problematikker. 

Initiativtager og tovholder

Rasmus Aagaard, organisationsudvikler i Hertha Bofællesskaber og Værksteder, står bag initiativet. 

Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund, faciliterer netværkets møder. 


Det praktiske

Hvornår: En dag i 2024 kl. 10 – 16

Hvor: Hertha Bofællesskaber og Værksteder, der ligger i Hertha Levefællesskab i Herskind ved Skanderborg. 
Ideen er at møderne afholdes på skift i medlemmernes organisationer eller virksomheder.

Transport: Samkørsel / Vi sørger for transport til og fra Skanderborg station. 

Prisen er differentieret:

Store virksomheder og institutioner: 3.500 kr. + moms

Små virksomheder og institutioner: 2.500 kr. + moms

Frivillige foreninger: 1.500 kr. + moms

Prisen inkluderer formiddags- og eftermiddagskaffe, frokost samt facilitering af netværksmødet. Prisen er eksklusiv moms.

Antal: 6-12 deltagere.


Program for det første møde

 • Velkommen til netværket og til Hertha Bofællesskaber og Værksteder – 10.00
  • Hvem er vi – hvorfor deltager vi?
 • Sociokrati på HBV – 11.00
  • Hvad begejstrer og hvad er udfordrende?
 • Det skaber vi sammen – 12.00
 • Frokost – 13.00
 • Fagligt tema – 13.45
  • Bygger på svar fra deltagerundersøgelse
 • Næste møde – 15.15
  • samt ønsker til kommende netværksmøder
 • Feedback – 15.45
 • Tak og på gensyn – 16.00

Om netværkgruppens tovholder

Ditlev Nissen har virket som underviser og facilitator med afsæt i konfliktløsningens og økosamfundenes univers i mere end 25 år. Han har undervist, faciliteret og deltaget i sociokratisk organisationsliv siden 2018.

Ditlev har skrevet flere artikler om sociokrati, blandt andet:

Se yderligere hvad kunderne siger om Ditlevs undervisning i sociokrati.


Vil du høre mere?

Ring til Ditlev Nissen: 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.