Omstillingen er i krise – alle må tage ansvar

Det er overskriften i Informations leder den 3. marts 2023. Den afsluttes med disse ord:
“I stedet for at ligge under for billedet konstrueret af økonomer og flittigt kolporteret af medier og indprentet af reklamer af mennesket som et egennyttigt, selvcentreret, materialistisk væsen med hang til konkurrence og konflikt, må vi søge de fællesskaber og samtaler, der bekræfter os i, at vi af natur grundlæggende er empatiske, tillidsfulde, ansvarsfulde og orienteret mod samarbejde.

Den opgave er bestemt ikke mindre end den tekniske del af omstillingen, og den kræver mindst lige så meget politisk deltagelse og visionskraft som opgaven med at få indført en klimaskat på landbruget, bygget vindmøller og energieffektiviseret.”

Empati er nøglen.

Kig mod økosamfundsbevægelsens praksis og visionskraft

Forskning viser at husholdninger i økosamfund har et CO2-aftryk der er 32 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning. Samtidig har medlemmer af økosamfund, med et CO2-aftryk på 8,4 ton pr. år, en lidt større livstilfredshed sammenlignet med den mest forbrugende fjerdedel af danskerne, der har et CO2-aftryk på 22,6 ton pr. år.

Andre lokalsamfund kan lære af økosamfundenes erfaringer

Her er seks artikler – og en opfordring til omsorgsfuld ballade. De giver alle bud på hvordan denne læring kan bringes ud i det ganske land 🙂


Indlægget er sakset i Levende Lokalsamfunds nyhedsbrev, 3. marts 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.