Borgerdag – en månedlig omsorgsdag for jorde

Borgerdag er en månedlig omsorgsdag for jorden. Måske er tiden moden til at genstarte Borgerdag? Læs Borgerdags Manifestet og de erfaringer vi fik med afholdelsen af syv borgerdage i årene 2015-2017


Vi veksler forbrug til tid

Borgerdag i Kulturhuset Sundholm, oktober 2015

Nyhedsbrev Borgerdag, fra maj 2017 fortæller historien om Borgerdag og om de resultanter vi opnåede i løbet af de syv Borgerdage vi afholdt i perioden oktober 2015 til september 2016.

Borgerdagene byggede på nedenstående manifest. Det er oplagt at den civile ulydighed der ligger i manifestet genbruges.


manifest
Borgerdag 3. onsdag i måneden
– en fælles omsorgsdag for en bæredygtig verden

Vi veksler forbrug til tid

Borgerdag 3. onsdag i måneden er en skabende dag for borgere, der ønsker at omstille deres liv, deres lokalsamfund og deres land til bæredygtighed. Vi skal bruge færre ressourcer. Forbruge mindre. I stedet for at gå på arbejde og tjene penge til øget forbrug, der giver klimaforandringer og miljøødelæggelser, veksler vi mindre forbrug til mere tid.

Formålet er

  • at blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet.
  • at skabe rum for menneskelige møder, der motiverer til personlig og samfundsmæssig omstilling.
  • at støtte beslutningstagere til aktivt at turde sætte en bæredygtig dagsorden.

Borgerdagens indhold

NÆRVÆR: Vi mødes og fordyber os, lytter, stiller spørgsmål og tager en pause fra hverdagens flygtighed.

SAMTALEVi udfordrer hinanden på vigtige spørgsmål og temaer om bæredygtighed og omstilling. F.eks. hvad er vi klar til at give slip på? Hvordan ændrer vi vaner? Hvad er fremtidens livskvalitet? …og derved tager vi ansvar for de næste generationer.

HANDLING: Det kunne være, at plante tomater, forskønne gaden eller planlægge næste måneds borgerdag. Det handler om at gøre det den lokale borgerdag finder meningsfuldt og handle på de forandring som verden kalder på – lokalt såvel som globalt.

Borgerdag for alle

Borgerdag er for alle. Uanset  om man er ung eller gammel, postbud, sygeplejerske, direktør, arbejdsløs, politiker eller studerende. Borgerdag er en dag, hvor vi på tværs af alle vore sociale, kulturelle, religiøse, køns-, aldersmæssige- og individuelle forskelle kan møde hinanden som borgere og mennesker. Vi er forskellige men fælles er, at vi alle sammen er borgere og klar til at tage et individuelt ansvar i fællesskab.

Borgerdag overalt

Borgerdag kan finde sted i kantiner, kirker, kulturhuse, skoler eller som en vandretur. I parker og byhaver, boligområder, på byens torve og rådhuspladser. Det kan holdes i København, Allerød og Lemvig. I Hamborg, New York og Rio de Janeiro. Dagen spredes i kraft af dig og dit netværk.

Sådan er du med

  • Borgerdag er en omsorgsdag for jorden, hvor du fravælger at få løn. I stedet tager du et ansvar for vores fælles fremtid – og giver din arbejdsgiver mulighed for at tænke CSR; Cooperate Social Responsibility, på en ny måde.
  • Vores håb er, at du og mange andre vil gøre Borgerdag til en global aktionsdag, der viser verdens beslutningstagere, at verdens borgere ønsker at omstille livsstil og lokalsamfund til bæredygtige samfund. Til glæde for vores børns og børnebørns fremtid.
  • Følg med på Borgerdag.dk og facebook.com/borgerdag

Tak for denne gang

Tak til alle der deltog i og bakkede op omkring Borgerdag. Ikke mindst til Chora Connection, som vi har haft et særdeles fint og dejligt samarbejde med og holdt, synes vi selv, en meget indholdsrig og succesfuld Borgerdag om FNs 17 verdensmål i september 2016.

På egne og kernegruppens vegne

Ditlev Nissen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.