Fejring af Borgerdag og sociale eksperimenter

Borgerdag er en månedlig omsorgsdag for jorden. Måske er tiden moden til at gentage det sociale eksperiment? Her kan du læse Borgerdags Manifestet og de erfaringer vi gjorde med afholdelsen af syv borgerdage frem mod 2017.


RECEPTION tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16-18

Vi inviterer på et glas vin/øl/saft til at skåle med for Borgerdag og andre eksperimenter. Vi byder på korte og fyndige oplæg og inviterer til en fælles samtale om sociale eksperimenter. Du kan også møde andre forandringsagenter og idérige mennesker.

Oplægsholdere

  • Ditlev Nissen, stifter af initiativet Borgerdag, iværksætter og indehaver af Levende Lokalsamfund.
  • Bolette Nyrop, stifter af initiativet Borgerdag, iværksætter og indehaver af Nyrop & Co
  • Karen Blincoe, arbejdende bestyrelsesformand for Chora Connection

Sted: Hos Chora Connection, Sortedam Dossering 3D, 2200 København N

Tilmelding: Ditlev Nissen på ditlev@levendelokalsamfund.dk / telefon 3048 4921 eller Bolette Nyrop på bolette.nyrop@gmail.com / telefon 6169 6936


Borgerdags historie og resultater

Borgerdag i Kulturhuset Sundholm, oktober 2015

Nyhedsbrev Borgerdag, maj 2017 fortæller historien om Borgerdag og om de resultanter vi opnåede i løbet af de syv Borgerdage vi afholdt i perioden oktober 2015 til september 2016. Det har været tre begivenhedsrige år, som vi ønsker at fejre med receptionen den 20. juni.

I den forbindelse er det passende at gense det manifest der lå til grund for for de syv Borgerdage.


manifest
Borgerdag 3. onsdag i måneden
– en fælles omsorgsdag for en bæredygtig verden

Vi veksler forbrug til tid

Borgerdag 3. onsdag i måneden er en skabende dag for borgere, der ønsker at omstille deres liv, deres lokalsamfund og deres land til bæredygtighed. Vi skal bruge færre ressourcer. Forbruge mindre. I stedet for at gå på arbejde og tjene penge til øget forbrug, der giver klimaforandringer og miljøødelæggelser, veksler vi mindre forbrug til mere tid.

Formålet er

  • at blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet.
  • at skabe rum for menneskelige møder, der motiverer til personlig og samfundsmæssig omstilling.
  • at støtte beslutningstagere til aktivt at turde sætte en bæredygtig dagsorden.

Borgerdagens indhold

NÆRVÆR       Vi mødes og fordyber os, lytter, stiller spørgsmål og tager en pause fra hverdagens flygtighed.

SAMTALE       Vi udfordrer hinanden på vigtige spørgsmål og temaer om bæredygtighed og omstilling. F.eks. hvad er vi klar til at give slip på? Hvordan ændrer vi vaner? Hvad er fremtidens livskvalitet? …og derved tager vi ansvar for de næste generationer.

HANDLING      Det kunne være, at plante tomater, forskønne gaden eller planlægge næste måneds borgerdag. Det handler om at gøre det den lokale borgerdag finder meningsfuldt og handle på de forandring som verden kalder på – lokalt såvel som globalt.

Borgerdag for alle

Borgerdag er for alle. Uanset  om man er ung eller gammel, postbud, sygeplejerske, direktør, arbejdsløs, politiker eller studerende. Borgerdag er en dag, hvor vi på tværs af alle vore sociale, kulturelle, religiøse, køns-, aldersmæssige- og individuelle forskelle kan møde hinanden som borgere og mennesker. Vi er forskellige men fælles er, at vi alle sammen er borgere og klar til at tage et individuelt ansvar i fællesskab.

Borgerdag overalt

Borgerdag kan finde sted i kantiner, kirker, kulturhuse, skoler eller som en vandretur. I parker og byhaver, boligområder, på byens torve og rådhuspladser. Det kan holdes i København, Allerød og Lemvig. I Hamborg, New York og Rio de Janeiro. Dagen spredes i kraft af dig og dit netværk.

Sådan er du med

  • Borgerdag er en omsorgsdag for jorden, hvor du fravælger at få løn. I stedet tager du et ansvar for vores fælles fremtid – og giver din arbejdsgiver mulighed for at tænke CSR; Cooperate Social Responsibility, på en ny måde.
  • Vores håb er, at du og mange andre vil gøre Borgerdag til en global aktionsdag, der viser verdens beslutningstagere, at verdens borgere ønsker at omstille livsstil og lokalsamfund til bæredygtige samfund. Til glæde for vores børns og børnebørns fremtid.
  • Følg med på Borgerdag.dk og facebook.com/borgerdag

Tak til alle der deltog i og bakkede op omkring Borgerdag. Ikke mindst til tak Chora Connection hvor vi holder vores reception og fejring af eksperimenter. Vi har haft et særdeles fint og dejligt samarbejde med Chora Connection og holdt, synes vi selv, en meget indholdsrig og succesfuld Borgerdag om FNs 17 verdensmål i september 2016.

På egne og kernegruppens vegne

Ditlev Nissen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.