Facilitator/mødeleder

Facilitering er en teknik der har fokus på, at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det den gerne vil udrette. Facilitator er en mødeleder der bistår gruppen ved at designe og lede deltagernes samtaler og interaktion. Samtalernes indhold er bestemt af mødets indkaldere og justeres løbende i forhold til de behov der opstår under mødet. Facilitator guider gruppen fremad ved hjælp af betydningsfulde spørgsmål, flowet fra åbne spørgsmål hen mod konkrete beslutningsforslag og samtaleformer der understøtter deltagerens arbejde, således at de kan afklare spørgsmål, løse opgaver og/eller træffe beslutninger, alt efter mødets formål og mandat.

Fordele ved at benytte en uvildig facilitator.

Fordel # 1: Forbedrer mødets resultater.

God forberedelse øger afkastet af den investering der lægges i mødet. Investeringen er den tid som deltagerne bruger på og udgifterne til mødet. Afkastet er den sociale, udviklingsmæssige og økonomiske som mødet skaber. Den forberedelse facilitator gør inden mødet har stor betydning for mødets succes.

Fordel # 2: Øger mødets effektivitet.

Et godt faciliteret møde skaber rammer for at informationer, holdninger og ideer omsættes til brugbare resultater, samtidig med at mødet bevare sin intensitet og antallet af møder begrænses. Målet er, at deltagerne går fra mødet med en oplevelse af, at opgaven er løst tilfredsstillende, at processen har været effektiv og stemningen positiv.

Fordel # 3: Facilitering hjælper gruppen til ansvarlighed.

Faciliteret møder er interaktiv og præget af kreativitet og vilje til at lære af hinanden. Indholdet genereres af deltagerne og de gives medejerskab til mødets resultater, hvilket øger lysten til at bidrag til næste skridt i virkeliggørelsen af mødets opgave.

Fordel # 4: Ledelsen deltager i gruppens arbejde.

Ledere der vælger at få en facilitator til at lede mødet, giver sig selv mulighed for at deltage i det skabende arbejde sammen med mødets andre deltagere. Facilitator deltager ikke i gruppens arbejde, med tager hånd om processen, så den drives frem til gavn for gruppen, samskabelsen og det forventet resultat.
Hvis magtforholdet mellem ledere og medarbejdere er mudret, kan det af hensyn til kreativiteten være en fordel at lave adskilte udviklingsforløb for de forskellig lag i magthierarkiet.

Fordel # 5: Afhjælper dysfunktionel gruppe adfærd.

Dysfunktionel adfærd, personlige kæpheste eller forurettet personer kan øge mødets længde, nedsætte dets effektivitet og forpurre bestræbelserne på at opnå de resultater, som mødet har til formål at udrette. Alle deltagere skal opleve sig hørt og taget alvorligt, men dysfunktionel adfærd må ikke få lov til at skabe negativ stemning eller undergrave mødets formål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.