Facilitering og mødeledelse

Facilitering er en teknik der har fokus på, at gøre det lettere for en gruppe mennesker, at udrette det gruppen gerne vil udrette.

Facilitator er en mødeleder der bistår gruppen ved at designe og lede gruppens samtaler og sociale samspil. Samtalernes indhold er bestemt af indkalderne og justeres løbende i forhold til de behov der opstår under mødet. Facilitator guider gruppen fremad ved hjælp af betydningsfulde og åbne spørgsmål, der sigter efter konkrete beslutningsforslag.

Samtaleformerne understøtter deltagerens arbejde, således at de kan fordybe sig, tænke ud af boksen, afklare spørgsmål, løse opgaver og træffe beslutninger, alt efter mødets formål og mandat.

Ingen er i tvivl om hvad opgaven går ud på.

Fordele ved at benytte en uvildig facilitator.

Fordel # 1: Forbedrer mødets resultater.

God forberedelse øger afkastet af den investering der lægges i mødet. Investeringen er den tid som deltagerne bruger på og udgifterne til mødet. Afkastet er de sociale, udviklingsmæssige og økonomiske resultater som mødet skaber. Facilitators forberedelse inden mødet, har stor betydning for mødets udfald.

Fordel # 2: Øger mødets effektivitet.

Et godt faciliteret møde skaber rammer for, at informationer, holdninger og ideer omsættes til brugbare resultater, samtidig med at mødet bevare sin intensitet og antallet af møder begrænses. Målet er, at deltagerne går fra mødet med en oplevelse af, at opgaven er løst på en tilfredsstillende måde, at processen har været effektiv og stemningen positiv.

Fordel # 3: Facilitering hjælper gruppen til ansvarlighed.

Faciliterede møder handler om socialt samspil, kreativitet samt lysten til at lære af hinanden. Mødets beslutninger skabes af deltagerne, så de får medejerskab til resultaterne, hvilket øger lysten til at bidrage til, at mødets beslutninger føres ud i livet.

(Her et par links til beslutning ved samtykke og konsensus.)

Er I mange deltagere er cafedialog velegnet til at åbne op til den kollektive visdom.

Fordel # 4: Ledelsen deltager i gruppens arbejde.

Ledere der vælger at få en facilitator til at lede mødet, giver sig selv mulighed for at deltage i det skabende arbejde, sammen med mødets øvrige deltagere. Facilitator deltager ikke i gruppens arbejde, med tager hånd om processen, så den drives frem til gavn for gruppen, samskabelsen og de resultater man ønsker at opnå.
Hvis magtforholdet mellem ledere og medarbejdere er mudret, kan det af hensyn til tryghed og kreativitet, være en fordel at lave adskilte møder og udviklingsforløb for de forskellig lag i magthierarkiet.

Fordel # 5: Afhjælper dysfunktionel gruppe adfærd.

Dysfunktionel adfærd, personlige kæpheste eller forurettet personer kan øge mødets længde, nedsætte dets effektivitet og forpurre bestræbelserne på at opnå de resultater, som mødet har til formål at udrette. Alle deltagere skal opleve sig hørt og taget alvorligt, men dysfunktionel adfærd må ikke få lov til at skabe negativ stemning eller undergrave mødets formål.


Facilitering er som en farverig blomsterbuket

Der er hundredvis af måder at designe og faciliterer møder på. I Levende Lokalsamfund faciliteringen rettet mod fællesskabsopbygning, sociokrati og omstil dit liv og lokalsamfund.

Tre typer af møder har jeg fra et økosamfund i Tyskland. ”Det er først, når vi kender hinandens værdier og historie, vi kan vurdere og værdsætte, hvad de andre gør.” Hvorefter de har organiseret deres beslutningsproces i tre forskellige typer af møder.

De kan holdes hver for sig eller indgå som elementer på et udviklingsmøde.

Formålet er at skabe møder, hvor du er dig, og jeg er mig, uden at den enes mening og adfærd bliver på bekostning af den andens velbefindende. Det handler om, at vi trives som mennesker og sammen træffer nogle beslutninger, der fører til, at vores drømme bliver til virkelighed. Alt efter formålet kan der laves en skarp adskillelse mellem de tre typer af møder, eller de kan integreres som en naturlig del af den måde vi holder møder på.


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21 eller skriv via kontaktformularen.Edit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.