Konstruktiv konflikthåndtering

Konflikter er tilværelsens udfordring til mennesker og organisationer. Konflikter fører til forandringer og forandringer fører til konflikter. Det stof konflikter er lavet af, er hele tiden til stede når mennesker samarbejder med hinanden. Kunsten er at håndtere konflikterne, så de fører til udvikling i stedet for stagnation.

Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.

Center for Konfliktløsning

Tager vi hånd om konflikterne kan deres energi omdannes og blive til en drivkraft der styrker fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold. Tager vi ikke hånd om dem, vil de sandsynligvis begynde at kaste skygger og danner barrierer. Mistillid opstår, relationer bliver anspændte og fællesskabet drænes for energi. Det kan blive starten på en negativ spiral, som det kræver en stor indsats at vende.

Konstruktiv konflikthåndtering komme ikke af sig selv. Det er en kompetence der skal læres og trænes – igen og igen – med afsæt i fællesskabets eller organisationens daglige virke. Isbjergsmodellen[1] illustrerer at konstruktiv konflikthåndtering er toppen af et isbjerg, der under den synlige overflade står på tre sæt af kompetencer: Samarbejde, kommunikation og anerkendelse af sig selv og andre.

De tre kompetencer er en forudsætning for at kunne håndtere de mangeartet sociale dynamikker, der udspilles i en ikke-hierarkiske organisationer. Kompetencerne er følgende:

Sociale og følelsesmæssige kompetencer

 • Anerkende sig selv og andre
 • Kende følelser og forstå egne reaktioner
 • Et billede, der indeholder tekst, natur, apparat

Automatisk genereret beskrivelseForvalte følelser
 • Kontrollere impulser og aggression
 • Udvikle empati

Kommunikative kompetencer

 • Udtrykke tanker, følelser, holdninger og meninger
 • Lytte aktivt, tale på skift
 • Forstå og tolke såvel verbale som nonverbale
  udtryk og signaler
 • Acceptere og respektere forskellige synspunkter

Evne til at samarbejde

 • Se værdien i samarbejde
 • Udvikle færdigheder i samarbejde med en eller flere

Konfliktkompetence

 • Skelne mellem fortolkninger og fakta
 • Undersøge motiver i stedet for at fortolke og dømme
 • Adskille sag og person
 • Anerkende både egne og andre menneskers behov og rettigheder
 • Finde kreative løsninger på fælles problemer
 • Støtte andre uden at gøre sig til part i deres konflikt
 • Fungere som en upartisk tredjepart for andre i konflikt
 • Opbygge en tryg ramme i fællesskabet/organisationen/skolen, hvor konflikter kan arbejdes igennem.

De fire kompetencer er ikke naturlige egenskaber hos mennesker. Det er en kulturel kompetence vi kan lære ved at træne og praktisere anerkendelse, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering med afsæt i organisationens daglige virke.


Hvordan kommer du/I videre?

Du kan eventuelt læse Konflikthåndtering skaber kontakt, læring og udvikling eller nogle af de artikler der findes på siderne om fællesskabsopbygning og sociokrati. På hver sin måde bidrage de forskellige metoder til at udvikle de konflikthåndterende kompetencer.

Eller bestil Fællesskab og Konflikter, et foredrag/workshop (fra 1,5 til 4 timer).

Står du i en konflikt og har brug at der sker en positiv forandring, kan du kontakt Ditlev Nissen, for at få en snak om, hvad der kan bibringe den forandring som situationen kalder på.

Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21
Skriv via kontaktformularen.


[1] Grib Konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, Center for Konfliktløsning og Det Kriminalpræventive Råd, 2003

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.