1. Økosamfund som læringsrum og forskningsfelt

Økosamfund er fremtidslaboratorier der skaber nye samfundsmodeller med udgangspunkt i beboernes ønske om at leve så bæredygtigt som muligt, ud fra de aktuelle vilkår. Ved hjælp af eksperimenter med afsæt i det levede liv, og ved forsat udvikling af nye øko-topiske modeller, afprøves, ændres, forfines modellerne og bliver levende billeder på fremtidige bæredygtige bosættelser. De velfungerende dele af modellerne bliver kopieret, tilpasset og videreudviklet i andre biokulturelle sammenhænge.

Dette er 1. afsnit af artiklen ’Hvorfor den akademiske verden har brug for økosamfundene’. Afsnittet er skrevet af Ditlev Nissen. De 12 efterfølgende afsnit er skrevet i 2012 af Daniel Greensberg (PhD), fra Living Routes, USA. Se artiklens Indledningen og indholdsfortegnelsen.

Hvorfor er jeg optaget af økosamfund som læringsrum? Christiania og Landsforeningen for Økosamfund (LØS) har været mine fremtidslaboratorier siden 1993. Karise Permatopia; 225 beboere i 90 nybyggede rækkehuse på 29 ha land med skov, landbrug, boliger og en ambition om at bliver selvforsynende med fødevare og energi, er fra 2018 mit hjem og fremtidslaboratorium.
LØS, Global Ecovillage Network og Gaia Education har igennem årene skabt rammer for møder, workshops og kurser, hvor folk fra økosamfundsbevægelsen har lært af og med hinanden. Som formand for LØS (2010-2015) fik jeg en dyb indsigt i økosamfundenes udviklingsdynamik og som facilitator/underviser har jeg faciliteret udviklingsprocesser i flere danske økosamfund. Desuden har jeg stået for to uddannelsesforløb inspirerede af Ecovillage Design Education. Grøn Ø Agent, et 6 weekenders lokalsamfundskursus på Bornholm (2012) og Omstillingsagent (2013), et 6-ugers kurser for ledige med udgangspunkt i den omstilling der sker i Lejre Økologiske Kommune. Disse erfaringer gør at jeg finder de læringsmuligheder, som Daniel Greensberg beskriver i sin artikel, både spændende og relevante.

“Communiversiteter” og lev-og-lær pædagogik

Økosamfundenes lev-og-lær pædagogik har meget til fælles med det jeg oplevede som underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning (1997-2009). Lev-og-lær pædagogik er en kombinationen af aktionsbaseret læring, systemisk tænkning, samskabelse og fordybelse i omstilling på jeg-vi-verden niveau. Læringsrummet er praksisnært og helhedsorienteret og velegnet til uddannelse af både forandringsagenter, hverdagspraktikere og fremtidens ledere. I USA taler man om ”communiversities”, der er et spirende samarbejde mellem økosamfund og akademiske uddannelsesinstitutioner. Her tilbringer studerende et semester i et økosamfund og lærer om løsninger og færdigheder med afsæt i et helhedsorienteret syn på bæredygtighed. I Danmark kan økosamfundenes resultater efter 30 år beskrives på følgende måde:

  • Lav miljøbelastning – en undersøgelse fra 2009 viste at tre danske økosamfund tilsammen havde et CO2 udslip der er 60% under det danske gennemsnit. En undersøgelse fra 2020 viser at husholdninger i økosamfund har et co2 aftryk der er 30-50% lavere end den gennemsnitlige danske husholdning.
  • Høj livskvalitet – fællesskaber der værdsætter mangfoldighed, der har en høj grad af inklusion og som udvikler nye måder at løse velfærdsopgaver på.
  • Lokal udvikling – ”Øko-landsbyer er det bedste middel mod landsbydød vi har. Det virker med det samme, hvis man får et tilskud af sådanne ivrige mennesker.” Landsbyforsker Jørgen Møller, Aalborg Universitet

Nedenstående artikel er fra 2020 om forskningsprojektet Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies. Her studerede man ti grønne fællesskaber for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer og institutioner i det danske samfund.

Oplagt at forske i økosamfund

Danmark er det land i verden der har flest økosamfund i forhold til landets størrelse. Økosamfundene fremviser nogle resultater der indeholder kvalitative svar på de klima- og miljøudfordringer, som verden står over for. Derfor bør danske universiteter igangsætter et helhedsorienteret forskningsprojekt med forskere fra 10-20 fakulteter. Formålet skulle være at undersøge økosamfundenes effekt og virkemidler i forhold til ressourceforbrug, miljøbelastning, samspil med naturen, livsstilsforandringer, selvforvaltning, sundhed, økonomi, erhvervs- og landdistriktsudvikling, trossystemer, social kapital, velfærdsløsninger, lev-og-lær pædagoggik og meget mere.

Bæredygtighedshjulet

Et sådan forskningsprogram, og etableringen af ”communiversities”, understøttes af Gaia Educations samarbejde med FN. Gaia Education har siden 2005 udviklet et pædagogisk pensum der bygger på best practice fra økosamfund over hele jorden. Det er bygget op om fire dimensioner af bæredygtighed – sociale, økonomiske, økologiske og verdensbillede – der knyttes sammen i en afsluttende praksisnært ‘whole systems design’. Læseplanen er udviklet af undervisere fra økosamfund verden over. Den er godkendt af United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) og hilst velkommen af United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) som et værdifuldt bidrag til FN-tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Kursusprogrammet udbydes af økosamfund på alle kontinenter. I Danmark er det udbudt i 2012 og 2014. Siden denne artikel er skrevet i 2014 er Gaia Educations e-learning, face-to-face programmer og projekter eksploderet ude i verden. Til gengæld er de imploderede i forgangslandet Danmark.

Vi uddanner som om der ikke er nogen planetarisk nødsituation

Daniel Greenberg skriver i indledningen til artiklen ’Hvorfor den akademiske verden har brug for økosamfundene’: ”Vi lever i en unik tid, ikke kun i menneskets historie, men i planetarisk historie. Fra krigen i Irak til krigen mod regnskove; fra globale markeder til global opvarmning – er det klart, at vi må lære at leve på måder, der ære alt liv. Som art synes mennesker næsten evolutionært uforberedt til at løse de globale problemer vi står over. I forretningsverdenen er hovedreglen ”business as usual” og i den politiske verden tænkes der kun frem til næste valg. Som Oberlin Professor, David Orr udtrykker det: “Vi uddanner stadig de unge, som om der ikke var nogen planetarisk nødsituation.[1]

Vi skal bevæge os ud over den industrielle tidsalder og begynde at uddanne det 21. århundredes ledere. Ledere der ved hvordan vi kan helbrede Jorden og opbygge holdbare økonomier og bæredygtige samfund. Men hvordan gør vi? Einstein sagde engang: “Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem”. Vi er nødt til at bevæge os ud over den ​​traditionelle akademiske verdens elfenbenstårne og skabe universiteter og en pædagogik, der er bedre i stand til at uddanne til en bæredygtig fremtid. Det er her at økosamfund bliver interessante.”

[1] Orr, David. Earth in Mind. Washington, 1994, s. 27

Næste afsnit: Hvad er et økosamfund?
Artiklen er skrevet af Daniel Greensberg. Oversat af Ditlev Nissen.

Læringsrum for bæredygtig omstillingForedrag af Ditlev Nissen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.