Lokal Omstillings Agent

Omstillingskursus for borgere og lokalsamfund.

Formålet med Lokal Omstillings Agent er at inspirere borgere og lokalsamfund til at samskabe en fremtid med fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Samt give viden og værktøjer til at fremme lokal bæredygtig omstilling. Samt igangsætte projekter der skaber liv og vækst i lokalsamfundet.

Bæredygtighedshjulet

Kursets indhold: Helhedstænkning, bæredygtighed og FN’s verdensmål. Lev-og-lær undervisning i bæredygtighedshjulets fire dimensioner, samt et afsluttende design. Lokale virksomheder, projekter og institutioner danne rammen for kurset. Stor fokus på netværksdannelse, projektledelse og projektudvikling.

Varighed: 5 weekender og 4 aftener over et halvt eller helt år.

Kursussted: 5 steder i lokalsamfundet (kommunen/landdistriktet) der er i gang med konkret omstillingsinitiativer: F.eks. energilandsby, højskole, økosamfund, permakultur-læringscenter, bæredygtig turisme, (socialøkonomisk) virksomhed, kommunens grønne flagskib, grønt erhvervscenter, økologisk landbrug – gerne med social farming eller … Kort sagt det der er oplagt som læringsrum i jeres lokalsamfund.

Undervisere: Ditlev Nissen sammen med lokale og eksterne undervisere.

Deltagerere: 20-30 borgere fra samme kommune eller landdistrikt.

Finansiering: Deltagerbetaling og ekstern finansiering. Grøn Ø Agent, afholdt på Bornholm i vinteren 2011-2012, blev støttet af forskellige landdistriktspuljer. Derudover var der 900 kr. i deltagerbetaling.

”Effekterne af kurset har udfoldet sig til stor gavn for de enkelte deltageres projekter og virksomheder. Flere har efterfølgende startet mindre landbrugsvirksomheder. Der er skabt en fælles platform for gensidig deling af viden, maskiner og hjælp til at etablere en produktion rettet mod det bornholmske marked.”

Anker Toklum og Kirsti Thorvaldsen, initiativtagere til Grøn Ø Agent på Bornholm

Vil du vide mere om Lokal Omstillings Agent? Kontakt Ditlev Nissen for en snak om, hvordan kurset kan blive til virkelighed i dit lokalsamfund, kommune eller landdistrikt. Kurset kan også designes som en grøn beskæftigelsesindsats med fokus på omstilling og verdensmål.

Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk