Ny forskning viser sammenhæng mellem fællesskab, livstilfredshed og CO2-aftryk

Ny forskning viser, at der er sammenhæng mellem det at være medlem af et grønt fællesskab (primært økosamfund), livstilfredshed og størrelsen på ens CO2-aftryk.

Studiet er en sammenligning mellem 1021 repræsentative danske husholdninger og 261 husholdninger i danske økosamfund. Studiet viser endvidere, at husholdninger i økosamfund har et CO2-aftryk, der er 30-50 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning. Undersøgelsen er lavet af COMPASS, Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies, på Københavns Universitet

Forskningsresultaterne er meget relevante i det lys, at vi ifølge Folketingets klimalov fra efteråret 2019 skal gennemføre en 70 % CO2-reduktion inden 2030. Resultaterne er yderligere interessante i forhold til den omstilling, der finder sted i økosamfundene.

Økosamfund bidrager med omstilling på fire planer

Økologi: 30-50 % lavere CO2-aftryk end det danske gennemsnit samt en vedvarende stræben efter at nedskalere ressourceforbruget og genopbygge naturgrundlaget.

Socialt: Handlestærke fællesskaber der på tværs af alder, uddannelse og ejerformer skaber rammer for et liv med høj livstilfredshed.

Økonomi: Den lokale orientering bidrager til livfulde lokalsamfund og nye virksomheder. En landdistriktsforsker sagde i 2014, at »økosamfund er det bedste middel mod landsbydød«.

Kulturelt: Udvikling af et menneske- og natursyn, hvor vi lærer at leve i balance med det naturgrundlag, som jorden stiller til vores rådighed.


I artiklen Næste skridt i forskning i økosamfund kan du læse om fællesskab som den afgørende faktor i det lave CO2-aftryk, samt min bud på de næste skridt i forskning i økosamfund.


Bekræfter tidligere undersøgelser

Jeg blev fantastisk glad, da jeg i begyndelsen af marts deltog i præsentationen af resultaterne. Det var en dyb og inderlig glæde, fordi det er det, jeg i de sidste syv år har fortalt om i mine foredrag om økosamfund.

Desuden stemmer resultaterne overens med den intention og selvforståelse, som jeg mødte i den danske og globale økosamfundsbevægelse, da jeg gik med i bevægelsen for 25 år siden.

Den Selvforsynende Landsby har et CO2 på 4,85 ton pr. husholdning, næste 60 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning.

Resultaterne bekræfter desuden en undersøgelse lavet i tre økosamfund i 2009 og af international forskning foretaget i økosamfund rundt om i verden. Såvidt jeg er orienteret, er det første gang, at den forskel, som økosamfundene bidrager med, bliver så grundigt valideret, som det sker i forskningsprojektet COMPASS.

Undersøgelsen skulle have været præsenteret på Landsforeningen for Økosamfunds årsmøde lørdag den 21. marts 2020, men på grund af coronavirus er årsmødet udsat til den 3. oktober. Forskningsresultaterne er endnu ikke offentliggjort, men de er omtalt i tre avisartikler inden for den seneste måned.

Bogen VIGØR – Fortællinger fra den grønne frontlinje, er også et resultat af COMPASS. Den er skrevet af praktikkerne og forskerne i fællesskab. Jeg har anmeldt bogen på min hjemmeside. Læs den her, hvor der også er et link til en gratis download af bogen.

Grønne hilsner

Ditlev Nissen, Levende Lokalsamfund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.