Økosamfund viser vej til bæredygtige lokalsamfund

En løftestang for livskvalitet, lokalsamfund og verdensmål

FOREDRAG: Økosamfund er fremtidslaboratorier, der “forsker” i hvordan vi kan møde klimaforandringer og ressourceknaphed på måder, der giver et rigere og mere tilfredsstillende liv.

I et billedrigt foredrag fortæller Ditlev Nissen om de værdier og løsninger, der udfoldes i danske og udenlandske økosamfund. Foredraget inviterer til dialog om, hvordan lokalsamfund i land og by kan lære af økosamfundenes erfaringer.

Ny forskning viser, at økosamfundene er på rette spor:

  • Husholdninger i økosamfund har et CO2 aftryk der er 30-50% lavere end den gennemsnitlige danske husholdning
  • Medlemmer af grønne fællesskaber, der i gennemsnit har et CO2 aftryk på 8,4 ton pr. år, har en lidt større livstilfredshed sammenlignet med den mest forbrugende fjerdedel af danskerne, der har et gennemsnitligt CO2 aftryk på 22,6 ton.

I over 30 år har økosamfund og omstillingsbyer over hele verden eksperimenteret med bo- og livsformer, der har fokus på bæredygtighed. Resultaterne viser med alt tydelighed, at det er muligt at omstille til måder at bo, leve og arbejde på, som kan danne grundlag for et liv med høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og levende lokalsamfund.

Vandrensningsanlæg midt i Hesbjerg Landsby.

Økosamfund handler først og fremmest om det gode liv i fællesskab med andre. Mange er inspirerede af en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvilket fører til en social og lokal konstruktion, hvor det falder naturligt at tage ansvar for hinanden, lokalsamfundet og naturen, samtidig med at der sigtes efter at give en bæredygtig verden videre til de kommende generationer. I det lys er økosamfund et stærkt og engagerede bidrag i virkeliggørelsen af FN’s 17 verdensmål.

Hvert økosamfund har sin unikke historie og værdier. Samtidig er de en del af en global bevægelse, hvor der udveksles og læres af hinanden på tværs af de tusindvis af økosamfund og traditionelle landsbyer der er med i bevægelsen.

På tværs af fællesskaber, lokalsamfund og traditioner har økosamfundene igennem 25 år blandt andet udviklet bæredygtighedshjulet, som er indholdet i Ecovillage Design Education, der siden 2006 har været afholdt 350 gange i 54 lande på 6 kontinenter.

Bæredygtighedshjulet.

Med godt 30 økosamfund – og 10 nye på vej – er Danmark det land i verden, der i forhold til geografisk størrelse har flest økosamfund. Den udviklingskraft og de resultater, som økosamfundene repræsenterer, bør bruges mere aktivt som en del af omstillingen af Danmark til et bæredygtigt samfund.

Bliver økosamfund en udviklingsmodel for fremtidens bæredygtige bosætning, kan der på linje med vindmølleeventyret være et nyt eksporteventyr i vente i form af salg af knowhow om bosætninger og livsformer.

“Ditlevs erfaringer fra økosamfundsbevægelsen bidrager med viden og begejstring i forhold til de mange nye ting, de kommende beboere i Karise Permatopias skal forholde sig til, i skabelsen af et nyt økologisk bofællesskab.”   
Mikkel Klinge, daværende projektchef i Karise Permatopia.
“Et superinspirerende foredrag hvor jeg lærte en masse. I den efterfølgende dialog skabte du et rum, hvor alle folk var med. Meget af det du fortalte, kan jeg bruge i mit arbejde med at skabe udvikling i danske lokalsamfund.”  
Martin Dyrman Hansen, arrangør af Alternativets Å-workshop.

Pris: Se prislisten.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk

Artiklerne Økosamfund som bæredygtige fremtidslaboratorier og Økosamfund skaber viden som Danmark har brug for uddyber ovenstående.


Ditlev Nissen har været engageret i økosamfundsbevægelsen siden 1993. Som beboer i Christiania, formand for Landsforeningen for Økosamfund og som facilitator under etableringen af, og nu som beboer i, økosamfundet Permatopia.