Helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed

En løftestang for lokalsamfund og livskvalitet

FOREDRAG: Økosamfund er fremtidslaboratorier, der udforsker hvordan vi kan møde klimaforandringer og ressourceknaphed på måder, der kan give os et rigere og sundere liv. På et større plan bidrager økosamfundenes forskning til, at skabe alternativer til den katastrofe, der er sandsynlig, hvis menneskeheden ikke ændrer udviklingsretning.

Hvis vores børne- og oldebørn skal have ligeså gode livsrammer, som efterkrigstidens generationer har oplevet det, skal vi forlade forbrugersamfundets rovdrift på planetens natur og ressourcer, og i stedet udvikle nye måder at bo, leve og arbejde på. En sådan udvikling forudsætter et skifte i vores bevidsthed, så vi ikke længere ser verden som én stor maskine, der kan skilles ad i et stort antal af uafhængige dele. I stedet må vi bevæge os i retning af et holistisk verdenssyn, hvor vi som individer og samfund er indlemmet i et integreret hele, hvor der er en fundamental gensidig afhængighed mellem alle fænomener i verden.

I over 25 år har økosamfund og omstillingsbyer verden over eksperimenteret med livsformer inspirerede af holistiske verdenssyn. Resultanterne viser, at det er muligt at udvikle bo- og livsformer, der er præget af høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Med godt 50 økosamfund er Danmark det land i verden, der har flest økosamfund i forhold til landets størrelse. Hvert af disse økosamfund har sin unikke historie og værdier. Alle har de, mere eller mindre, en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. På hver sin måde bidrager de til udvikling af bo- og livsformer, der er en løftestang for trivsel og udvikling i deres lokalsamfund. Samtidig er der lokalt og globalt en konstant søgen efter, at forbedre økosamfundenes balance og samspil med den natur, vi som mennesker er fuldstændig forbundet med og afhængige af.

“Ditlevs erfaringer fra økosamfundsbevægelsen bidrager med viden og begejstring i forhold til de mange nye ting, som de kommende beboere i Karise Permatopias skal forholde sig til, i skabelsen af et nyt økologisk bofællesskab.”   Mikkel Klinge, projektchef i Karise Permatopia.
“Et super inspirerende foredrag hvor jeg lærte en masse. I den efterfølgende dialog skabte du et rum hvor alle folk var med. Meget af det du fortalte kan jeg bruge i mit arbejde med at skabe udvikling i danske lokalsamfund.”  Martin Dyrman Hansen, arrangør af Alternativets Å-workshop.

Ditlev Nissen har været engageret i økosamfundsbevægelsen siden 1993. I dette billedrige foredrag fortæller han om de værdier og de løsninger der udfoldes i økosamfund i ind- og udland og om samarbejdet i Global Ecovillage Network. Foredraget lægger op til dialog om, hvad traditionelle boligområder, fx landsbyer, parcelhus- og bykvarterer, kan bruge økosamfundenes erfaringer til.


Læs artiklen: Økosamfund som bæredygtige fremtidslaboratorier.BæredygtighedshjuletBæredygtighedshjulet illustrerer økosamfundenes helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed.