VIGØR – Fortællinger fra den grønne frontlinje

BOGANMELDELSE – VIGØR er en ’håndbog’ i organisering og pleje af grønne fællesskaber. Den er skrevet af beboere og aktivister i otte grønne miljøfællesskaber, der alle har deltaget i forskningsprojektet COMPASS, hvor fem forskere fra antropologi og statskundskab fra Københavns Universitet studerer miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet.

Bogen fortæller om livet, aktiviteterne og samspillet i de otte meget forskellige miljøfællesskaber. Den fortæller ikke om lavere CO2 udslip, delebiler, affaldshåndtering, fællesspisning og livsstilsændringer m.m., som er et resultat af disse miljøfællesskaberne. Til gengæld fortæller den om de virkemidler, som gør at fællesskaberne er funktionsdygtige og tiltrækkende for mennesker der ønsker at leve bæredygtigt.

VIGOER-Fortaellinger-fra-den-groenne-frontlinje
VIGØR – Fortællinger fra den grønne frontlinje

Bogen er rig på hverdagsfortællinger, erfaringer og anbefalinger, som er meget lig med det vi eksperimenterer med og er i fuld gang med at lære i Permatopia, det fællesskab som jeg bor i. Som nybyggere har vi en masse drømme og forestillinger om at leve bæredygtigt. Samtidig har vi meget forskellige forudsætninger for, og forestillinger om, hvordan vi skal gøre i praksis. I det lys er VIGØR en fantastisk bog. Den spejler meget af det som fællesskaber står over for i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig fremtid.

På tværs af kapitlerne giver bogen indsigt i de mange facetter som fællesskaber består af. Og den giver perspektiver på områder – og dilemmaer, som er fælles for fællesskaber der stræber efter at leve bæredygtigt. I det lys giver bogen inspiration til fællesskabs-samtaler om praksis og ideer til hvordan man også kunne organisere fællesskabet.

I det lys er det oplagt ide at lave en læseklub i ens fællesskab, med det mål at spejle fællesskabet og sammen få inspiration til nye og måske mere effektive måder at gøre tingene på.

COMPASS på Solution Lap i Den Selvforsynende Landsby. Her pilefordampningsanlægget.

Hvert kapitel er bygget op om en levende fortælling fra de enkelte fællesskaber. De krydres med refleksioner over de værdier, virkemidler og dilemmaer der er i spil, når mennesker går sammen om at flytte sig fra individualisering, konkurrence og magt-over, til en kultur præget af fællesskab, samarbejde og magt-med. Det er ikke altid nemt, men det er dybt inspirerende. Det opmuntrende er at ViBlir ved, fordi det er dybt meningsfuldt at leve og omstille til bæredygtighed i fællesskab med andre.

Selv om jeg har været med i og levet i fællesskaber i over 40 år, beriges jeg af bogens indsigter i fællesskabslivets mange facetter. VIGØR vækker min begejstring og får mit fællesskabshjerte til at banke. Min anbefaling er kort og godt: Læs den, del den og brug den!


Fortællinger fra den grønne frontlinje

Herunder en smagsprøve på bogens indhold.

Den Selvforsynende Landsby fortæller om fællesindkøb, fællesspisning og fælles arbejd. Om deres arbejder med de menneskelige strukturer, hvor kameler indimellem må sluges, hvor alt ikke kan foregribes, om tillid og tålmodighed og om evnen til at lytte til sig selv og andre.

COMPASS solution lab fortsætter med en lytteøvelse og samtaler i skoven

Det klimavenlige Bofællesskab Svalin bringer en rig fortælling om etableringen af  bofællesskabet. Om visionsprocessen, etablering af gruppen, samarbejdet med arkitekten, finansiering, dialogen med kommunen og selve indflytningen. Kapitlet indeholder nogle klare og brugbare anbefalinger, til dem der skal i gang med at lave et bofællesskab.

https://levendelokalsamfund.dk/aktuelle-kurser/

Andelssamfundet Hjortshøj byder der ind med værktøjer til stærke og livsduelige fællesskaber. Her er vejen er lige så vigtig som målet. God kommunikation, møde- og beslutningsprocesser hvor alle kommer til orde. Og hvordan en inkluderende og mangfoldig kultur skaber et lokalsamfund hvor demokrati, fællesskab, kultur og omstilling til bæredygtighed, er fire sider af samme sag.

Køge Fælles Jord er et udendørs ’kontorfællesskab’, hvor alle ’brugerne’ arbejder inden for formålet: ’Genopbygning af jorden og genopbygning af mennesket’. Kernebrugerne er permakulturfolk og grøntsagsdyrkere, samt af to kommunale projekter. Et aktiveringsprojekt for unge ledige og et projekt for sygemeldte borgere. Mangfoldigheden af ’brugere’ gør, at forskellighed og sårbarhed er et grundvilkår på KFJ. Hver dag er et legende eksperiment, hvor der er plads til ’fejl’. Faktisk er det lige så vigtigt at rumme forskellighed, som det er at virke ud fra stedets permakultur idealer.

I Skraldecaféen i Århus bliver folk der liver på kanten til omstillingspirater der skralder og laver mad sammen. Kapitlet byder på lærerige historier om nye former for sociale fællesskaber, hvor folks sociale status bliver udvisket og ligegyldige. Skraldecaféens anbefalinger har fokus på direkte handling: Gør ting med (og ikke for) andre. Gå i gang med det du allerede har, uden at spørge om lov eller penge. Start med handling og tag chancer, fremfor at lave alt for mange planer.

I Københavns Fødevare Fællesskab er grøntsagerne en biting. Medlemmerne er ikke bare kunder eller forbruger, de er også medejere og medarbejdere. Efter de første års succes oplevede KBHFF en stor medlemsnedgang og de måtte erfare, at det ikke kun var strukturen, men også kulturen der skulle nytænkes, hvis de skulle oprethold og pleje et stærkt fællesskab. Et hjertevarmt kapitel om organisationsstruktur, erfaringsdeling og mødeformer, hvor man er omsorgsfulde og nærværende over for hinanden.

Bogens to sidste kapitler fortæller om Omstilling Nu og Stop Spil Af Mad. Bogen indledes en introduktion til fællesskaber der vil, kan og gør en forskel.

Bogen udkom i maj 2019. Har du lyst til at læse den, kan du download den som E-bog her.

Om COMPASS

Forskningsprojektet COMPASS, Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies, har i årene 2016-2019 studerede otte grønne miljøfællesskaber, med henblik på at forstå, hvordan miljøbevægelser/grønne fællesskaber påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet.

I november 2017 blev projektets Solution Lab 2 afholdt i Andelssamfundet Hjortshøj. Her blev der lavet en film hvor forskere og praktikere fortæller om forskningsprojektet. Se filmen her.

Bogen VIGØR er et af flere resultater at dette unikke samarbejde mellem forskere og miljøfællesskaber. I begyndelsen af marts 2020 deres resultater for de otte miljøfællesskaber. Forskerne har udgivet en bog på engelsk og to Phd. studerende afslutter deres studier i 2020. Desuden bliver temaet på Landsforeningen for Økosamfund årsmøde Forskning i Økosamfund. Det sker den 20-22. marts 2020 i det økologiske bofællesskab Munksøgård ved Trekroner i Roskilde

Boganmeldelsen er skrevet af Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.