Skab gode og effektive møder

Er jeres møder kedelige? Får I ikke nok ud af dem? Er de præget af dårlig tilrettelæggelse og beslutninger der ikke føres ud i livet? Så trænger I til fornyelse i jeres mødekultur.

Et bud på en fornyelse kunne være en workshop der designes ud fra jeres behov og udfordringer. Med udgangspunkt i jeres mødekultur udarbejder vi konkrete forslag til hvordan I kan forbedre jeres møder. Fx kunne vi sætte fokus på:

  • Input til hvad I kan gøre ”før, under og efter mødet”, med det formål at øge den sociale og faglige kvalitet i jeres møder.
  • Måder til at opbygge dagsordner, inddrager hinanden forskellighed og ressourcer og vi ser på, om jeres møder er præget af diskussion eller dialog.
  • Niveauer i en beslutningsproces og på hvordan I træffer jeres beslutninger.
  • Undersøge om det kunne være en fordel, at I lærer at træffe beslutninger på ny måder?
  • Måske starte en proces hvor I bevæger jer væk fra utilfredsstillede beslutningsprocesser præget af ene- eller ekspertvælde, flertals- eller konsensustyranni, konflikter eller konfliktskyhed, uklare magtforhold eller skjulte dagsordener eller … Og lægge en plan for hvordan I bevæger jer i retning af møde- og beslutningsformer der er mere lyttende, dynamiske og i overensstemmelse med jeres værdier. Det kunne være en opgradering af jeres eksisterende flertals- eller konsensusdemokrati. Eller et skifte til sociokrati og selvledelse.

Målgruppe

  • Beboer- og personalegrupper, teams, bestyrelser og foreninger der ønsker at få en mere ligeværdig, gennemsigtig og effektiv møde- og beslutningskultur.