Skab gode og effektive møder

Er jeres møder kedelige? Får I ikke nok ud af dem? Er de præget af dårlig tilrettelæggelse og beslutninger der ikke føres ud i livet? Så trænger I til fornyelse i jeres mødekultur.

Alle workshops designes ud fra jeres ønsker og virkelighed. Med udgangspunkt i jeres nuværende mødekultur udarbejder I konkrete forslag med henblik på at optimere jeres mødekultur. Det kunne fx være at:

  • Give input til hvad I kan gøre ”før, under og efter mødet”, med det formål at øge den sociale og faglige kvalitet i de beslutninger, I arbejder med.
  • Se på måder at opbygge dagsordner, hvordan I kan benytte inddragende mødeformer og se på, om jeres møder er præget af diskussion eller dialog.
  • Se på niveauer i beslutningsprocessen og på hvordan I træffer jeres beslutninger.
  • Undersøge om det kunne tjene fællesskabet at træffe beslutninger på ny måder. Og starte en proces hvor I bevæger jer væk fra det der er ikke fungerer godt nok, fx enevælde, stemmeflerhed, konsensus og/eller stærke magtbaser, og hen mod former der er mere dynamiske og i overensstemmelse med jeres værdier.

Målgruppe for kurset

  • Beboer- og personalegrupper, teams, bestyrelser og foreninger der ønsker at få en mere effektiv og involverende mødekultur.