Dragon Dreaming

Dragon Dreaming er et projektværktøj, der både fremmer fællesskab og realiserer drømme. Det er udviklet med inspiration fra australske aboriginals. ”Dragen” skal forstås som et symbol på en vigtig del af det individuelt og kollektivt ubevidste. Dels ligger dragen med sin kraft og vogter, passer på os, dels forhindrer den os med sin omklamring i at komme uden for vore vante grænser.

Af Anne Vinter, partner, Levende Lokalsamfund.

Hvis du ønsker at virkeliggøre dine drømme sammen med andre, vil jeg anbefale dig at bruge Dragon Dreaming – eller Dragedrømning, som det retteligt hedder på dansk – som metode når du skal udvikle noget sammen med andre

Klar til Dragedrømning

Projektmetode der opbygger fællesskab

I Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ blev vi anbefalet at arbejde bevidst med metoder, der specifikt fremmer fællesskab. Det engelske ord ”community building” er godt. Altså: Vi skaber sammen, og det styrker vores fællesskab, samtidig med at metoden opbygger fællesskabet. Vi startede denne proces i 2013, og for os, der involverede os og lærte metoden at kende, har det været en givende og til tider magisk rejse. 

Taler du med andre om det, som du drømmer om?
Oftest holder vi vore drømme for os selv – og det på trods af at drømmene om det gode liv inden for planetens grænser ikke kan realiseres individuelt, men kun sammen med andre.

I processen med at lære Dragon Dreaming grundigt at kende, har jeg været en del af flere fællesskaber, hvor vi har valgt Dragon Dreaming som metode. Sidst da Ditlev og jeg anvendte Dragon Dreaming for at afklare om vi ønskede at starte vores partnerskab. Dragon Dreaming er nu fuldt implementeret i samarbejdet i Levende Lokalsamfund. Desuden anvender jeg metoden lige nu i arbejdet med at skabe Permakulturfonden Fejø.

Stikord forbindes og prioriteres

Dragedrømning virker på tre planer

Dragon Dreaming virker ind på tre samtidige planer, som alle er lige vigtige.

Fremmer fællesskab

Jeg er ikke stødt på dette i andre sammenhænge, at en metod i sig selv er skabende og fremmende for fællesskabet. Som kultur behøver vi sådanne metoder og værktøjer, fordi vi – uden hverken at vide det eller ville det – er så voldsomt præget af individualisering og indbyrdes konkurrence, at fællesskab opfattes som noget fremmed og begrænsende.

Virkeligheden er at fællesskab er nærende og givende, naturligvis under forudsætning af at der er en gensidig respekt og forståelse  og at fællesskabskulturen er grundlæggende inkluderende og demokratisk. – Og netop dét er, kan og gør Dragon Dreaming.

Personlig vækst

Alle deltagere i en Dragon Dreaming proces udvikler sig personligt, tilegner sig nye kompetencer, lærer sig selv og de andre deltagere at kende på nye måder. Ens indre drage, der ligger på lur ved grænsen til det ukendte land, bliver aktiveret og den personlig vækst sættes i gang, blandt andet ved at man bringes ud af sin komfortzone. 

Livet på planeten

Oftest er vores drømme omsorgsfulde og har opmærksomhed for helheden. Vi ønsker et godt liv for os selv og for vores efterkommere. Ikke fordi nogen siger det, men fordi det ligger i vores sociale natur at ønske det bedste for os selv og andre levende væsner. 

Din indre drage hvisker til dig, hvad du drømmer om. 
Midt i hverdagens ofte travle gøremål går vi alle rundt og drømmer. 
Vi længes efter det, som er smukkere og bedre.  

At vi ønsker et godt liv for vore børn og børnebørn, er ofte en grund til at vi søger fællesskaber. Vi har for længst erkendt, at realisering af bæredygtighed kun kan ske i fællesskab med andre. Når vi anvender Dragon Dreaming forbedrer vi mulighederne for et godt liv for kommende generationer, ligesom vi udvider vores bevidsthed om, at vi alle er en del af en større helhed.


Løsningerne findes i det fælles felt

Et vigtigt fokus i dragedrømning er at lytte til hinanden og have tillid til, at deltagerne i fællesskabet kan finde løsninger og skabe fremtiden sammen. Det er ikke een person, der har løsningerne – løsningerne findes i det fælles tanke- og handlefelt. 

Talepind og dyb aktiv lytning

Dragedrømning foregår i runder, hvor man på skift taler. Man taler fra hjertet, siger højt hvad man tænker. For at tydeliggøre denne form, kan det være en støtte at have en talepind. Den, der holder talepinden, har ordet, de andre lytter og man kommenterer ikke og stiller ikke spørgsmål.

Selve det at lytte, virkelig at være til stede, når andre taler, er vi nødvendigvis ikke særligt trænede i. Virkelig at være til stede, når andre taler, gør at man giver sin fulde opmærksomhed til den, som taler, og man forsøger oprigtigt at forstå, hvad den talende har på hjerte. Først når man selv har talepinden, tænker man over, hvad man har på hjerte, hvad man vil sige.

Man lytter på skift til hinandens drømme

Energien holdes levende

Du har sikkert oplevet møder hvor du bliver træt og tung og har lyst til at forlade mødet. Dragedrømningsprocesssen gør, at det hele tiden føles meningsfyldt at være til stede og at deltage. Hvis en deltager mærker, at energien falder, så gør vedkommende opmærksom på det. Gruppen finder i fællesskab en løsning på, hvordan man igen kan hæve energininiveauet, så det føles let, levende og legende. 

Ofte gør det underværker, at komme op fra stolen, strække sig, lave grimasser, rulle med øjnene og tage nogle dybe indåndinger. Måske lege en leg, grine, eller synge sammen.


Drømme, planlægge, udføre og fejre

Dragon Dreaming foregår i 4 faser, der på magisk vis griber ind i hinanden

Fase 1 – Drømme

At dele sin drøm med andre er første skridt i en realisering. At slippe den individuelle drøm, invitere andre med i drømmen med henblik på at gøre det til en fælles drøm der ikke er bundet til en enkelt person.

Alt for mange drømme når ikke ud. I stedet henlægges de i erindringen eller i kommodeskuffen. Enhver virkelighed, som vi ønsker at fremme eller at etablere baserer sig på en ønske, en længsel, en drøm eller en vision.

Fase 2 – Planlægge

De af vore drømme, som vi søger at virkeliggøre, skal naturligvis planlægges. Godt planlagt er halvt gjort, siger man – det er vigtigt, at vi giver giver os tid, sammen, til at få overblik og forstå alle de forskellige elementer, som en virkeliggørelse kræver. Mange problemer, konflikter og så videre kan undgås, hvis planlægningen er god.

Fase 3 – Udføre

Denne fase handler om at gøre drømmene til virkelighed og udføre de handllinger der skal til, for at drømmen bliver til virkelighed. 

Fase 4 – Fejre

Denne fase med at fejre har jeg ikke set i andre projektværktøjer – og det er bare så vigtigt. Den fælles fejring af hvad vi har skabt og ikke mindst lært.

I denne pdf.fil finder du et “detaljeret” landkort over metoden og de fire faser


Learning by doing

Dragon Dreaming lærer man ved at bruge metoden. Ligesom hvis man skal lære at spille håndbold kræver det, at at man øver sig i metoden ved at bruge den sammen med andre.

Mit eget udbytte er, at jeg nu har erfaring i realisere drømme sammen med andre på en måde, der er fornøjelig, regenerativ, demokratisk og effektiv.

Australieren John Croft er et navn, man ofte støder på når man søger information om Dragon Dreaming på nettet. Der ligger en del længere videoer på YouTube.

To gode hjemmesider med informationer, manualer og links om Dragon Dreaming:

Hvis du vil vide mere, så kontakt os venligts. Vi kan tilbyde at facilitere et procesforløb, hvor I udvikler og planlægger et projekt samtidig med at I lærer metoden at kende.

God fornøjelse!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.