Glade kursister i Maribo 

Feedback på to begivenhedsrige kursusuger om samarbejde og omstilling.

Vi – Ditlev Nissen og Anne Vinter – ser tilbage på to uger, hvor vi som en del af vores nye partnerskab, har undervist sammen. Dels en uge med Samarbejde, Fællesskab og Ledelse. Vi tog udgangspunkt i sociokrati fordi vi ved, at hvis mennesker skal lykkes med at skabe den omstilling, som rigtig mange mennesker taler om, så skal vi også omstille vores måde at samarbejde og lede på. Vi behøver at indse, at fællesskabets interesse er det øverste, det styrende – og at de kan ske, uden at vi behøver at give køb på, hvad individet har behov for.  

“Jeg har fået både læring, inspiration og et fantastisk fællesskab. I skaber et rum hvor jeg kan være mig, hvor der er plads til alle og vi kan lære af hinanden.”

Alle har noget med til den fælles frokost.

Modsat hvad mange tænker, at fællesskabet tager noget fra individet, så er vores oplevelse, at fællesskabet giver til individet. Det sker nødvendigvis ikke af sig selv, men man kan tilrettelægge måden at samarbejde på, så det kommer til at ske. Det er noget af det vi er gode til i Levende Lokalsamfund!


Du kan være dig og jeg kan være mig

Om balancen mellem individ og fællesskab, skrev Maud Transbøl, der var kursist på det andet kursus, Omstil dit liv og lokalsamfund, i sin evaluering : “Jeg har fået både læring, inspiration og et fantastisk fællesskab. I skaber et rum hvor jeg kan være mig, hvor der er plads til alle og vi kan lære af hinanden.”

Omstil dit liv og lokalsamfund var en uge med masser af bud på, hvad det indbærer og hvordan vi kan omstille, i fællesskab. For det er jo noget af det, som er udfordringen. Enkeltpersoner kan ikke alene omstille dét der vedrører klima, biodiversitet, sundhed, lighed og så videre. Det kan udelukkende ske i fællesskab med andre, hvor hver enkelt bidrager med det vedkommende har at bidrage med. Opgaven er at skabe rum for personlige og kollektive læreprocesser, så alle i fællesskabet kan synliggøre og udfolde sine ressourcer, som ikke blot er brugbare, men også nødvendige i omstillingen.


Feedback-processer var et gennemgåede læringstema

De to kurser blev vel modtaget af kursisterne. Eftersom pengene til kurserne er tilvejebragt via debat- og udviklingsmidler af aftenskolen FORA Fritid i Nykøbing F, har vi gjort ekstra meget ud af at evaluere kurserne. Både som evalueringsskemaer og forskellige metoder der sikre refleksion over dagens arbejde.

En af de feedback-processer vi præsenterede som afslutning på den enkelte kursusdag.

Det er vores oplevelse at alle kursister gik hjem med konkrete værktøjer til henholdsvis samarbejde og omstilling. Og lysten til at skabe konkrete platforme for egen og lokal omstilling – i fællesskab med andre – blevet styrket. Det samme gælder troen på, at det kan lade sig gøre. Der er så mange muligheder, hvilket kursisterne fik øje for i praksis. Og som vi ved – det er handlingen, der skaber forvandlingen.

Det kærlige og nysgerrige rum, der uddanner og sætter tanker i gang, har fungeret rigtig godt.


Kursistevalueringer

Kursets indhold har været spot on i forhold til mine aktuelle behov for kvalificering i forbindelse med opstart af et bæredygtigt bofællesskab. Jeg har derfor siddet på kanten af stolen og suget til mig og følt mig velkommen til at række ud med specifikke behov. I forhold til helhedsorienteret ledelse, et af kursets temaer, har både proces, resultat og relationer, været smukt tilgodeset under hele kurset. Ditlev og Anne har fungeret som fine rollemodeller med sympatisk åbenhed i forhold til den nye samarbejdsform og egne kompetencer.

Karen Schmidt, deltager på Samarbejde, Fællesskab og Ledelse, september 2021.


Meget intenst og givende kursus, der især egner sig til folk, der er engagerede i bofællesskaber eller organisationer, hvor der ikke er en formel leder. Vi kom rundt om organisering, aktiv lytning, konflikthåndtering, beslutningsprocesser m.m. Rammerne var åbne og dialogen tryg med plads til den enkeltes behov.

Christa Lindholm, deltager på Samarbejde, Fællesskab og Ledelse, september 2021.


Det kærlige og nysgerrige rum, der uddanner og sætter tanker i gang, har fungeret rigtig godt. At køre sine tanker igennem forskellige filtre og finde ud af, at der kommer noget andet ud på den anden side, hjælper én til at komme tættere på sin drivkraft – sit virke.

Pernille Nielsen, deltager på Omstil dit liv og lokalsamfund, oktober 2021


Jeg har lært noget meget mere værdifuldt, end det jeg troede jeg skulle med dette kursus. At lytte, finde fælles visioner samt en masse projektværktøjer. Tak for en kæmpe gave.”

Dorte Gro, deltager på Omstil dit liv og lokalsamfund, oktober 2021.

Lokal handling – Global forståelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.