Medlem af Grønt Generationsråd

Jeg har det privilegie at være deltager i Grønt Generationsråd, et deliberativt borgerpanel igangsat af Radikale Venstre. Rådet består af 24 borgere udvalgt ved lodtrækning (blandt 320 ansøgere) ud fra aldre, køn, uddannelse og partipolitisk tilhørsforhold. Konkret ønsker Radikale Venstre Generationsrådets hjælp til:

At forestille os, hvordan vi kan skabe en ambitiøs grøn omstilling, der reducerer Danmarks Co2-udledning med 70 % i 2030 og samtidig samler danskerne på tværs af generationer.

Før generationsrådets første møde blev vi blevet bedt om to ting: Vi skulle læse baggrundsmaterialet og præsentere os for vores makker og dele vores motivation og forventninger til at være med i generationsrådet. Makkeren er af modsatte køn og aldersgruppe (18-30 og +55 år), hvorfor jeg er sammen med en ung kvinde der arbejder i finanssektoren. Undervejs i processen får hvert makkerpar nogle opgaver, som vi skal løse sammen.

Rådets første møde blev holdt sidste weekend i februar – digitalt. Om lørdagen (4 timer) talte vi om spilleregler og blev præsenterede for to ekspertoplæg. Senere blev vi sendt ud i breakout rooms sammen med et andet makkerpar og en referent, der skrev ned hvad vi talte om. Søndag morgen modtog vi en mail, hvor gårsdagens samtaler var skrevet sammen til en brændende platform og håb samt 18 forskellige emner.

Søndag middag (2 timer) talte vi om hvilke værdier der var vigtige for os i forhold til rådets opgave. Herefter havde vi en prioritering der mundede ud i 8 emner, som vi fordybede os. Begge samtaler var med nogen vi ikke tidligere havde talt med.

I de kommende måneder mødes fire gange af 3 timer. Lørdag den 8. maj mødes vi, forhåbentligt fysisk, i 6 timer. Sidst på dagen overrækkes generationsrådets anbefalinger til den Radikale folketingsgruppe.


Et privilegie at være med i borgerpanelet

https://levendelokalsamfund.dk/aktuelle-kurser/

Med min baggrund i konfliktløsningens og økosamfundenes univers har jeg nogle erfaringer – og anbefalinger, der oftest er under mediernes, politikernes og forskernes radar. Når man som mig lever i en øko-samfunds-boble, er det spændende at høre, hvad mennesker i andre bobler tænker om klima, miljø, demokrati og livskvalitet. Desuden er jeg spændt på hvordan mine kollegaer i rådet modtager mine ideer om livsstilsforandringer, folkeoplysning og demokratisk fornyelse, og om de på en eller anden måde får en plads i rådets anbefalinger.

Dernæst er det fagligt spændende at være deltager i en demokratisk fornyende proces. I Levende Lokalsamfund arbejder jeg med lignende processer og slår på tromme for demokratisk fornyelse i lokalsamfund, organisationer, kommuner og på statsligt niveau. I det lys er det en gave at ‘tage min egen medicin’ og opleve processerne som deltager.

Borgersamling er en måde at få borgernes kvalificerede input – det vil sige input udarbejdet efter de har fået viden, har tænkt sig om og ikke mindst har delt og drøftet deres synspunkter med andre borgere.

Sidst men ikke mindst er det nærende og spændende at mødes og tænke tanker med andre mennesker. I den slags processer får vi som deltagerer mødt mange menneskelige behov, der gør at vi vokser som mennesker og borgerer.

Tak til Radikale Venstre for at lytte til det repræsentative demokratis krise og eksperimentere med nye demokratiformer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.