Erfaringer med sociokrati – lokalt og globalt

Global konference om sociokrati

Sociokrati vinder frem i virksomheder og fællesskaber i mange lande. Tidligere i juni måned afholdt Sociocracy for All en global online konference med over 30 lærerige præsentationer. Her er overskrifterne på et par af præsentationerne:

  • The “four necessary requirements” for intentional communities to use sociocracy effectively
  • Hierachy, power and sociocracy
  • Og præsentationer om sociokrati i skoler, sundhedspleje, virksomheder og sammen med metoder som Permakultur, Teori U og Art of Hosting.

Erfaring fra Permatopia

På møder i Permatopia har der, når vi skulle træffe beslutninger ved samtykke, været en tendens til, at runden med opklarende spørgsmål har fyldt på bekostning af runden med kortlægning og integration af indvendinger. Det har betydet at nogle deltagere har oplevet processen drænende og langtrukken og de har følt sig overflødige under behandlingen af forslaget.

Facilitatorgruppen, der faciliterer hovedkredsens og områdernes møder, har i den forbindelse lavet et læringsnotat til fællesskabet, med henblik på at blive bedre til at indfri værdierne ligeværdighed og effektivitet. Kernen i læringsnotatet er, at de opklarende spørgsmål ofte bliver holdningsmæssige og retoriske, frem for åbne og undersøgende. Det betyder at spørgsmålene indeholder stof til indvendinger, uden at blive behandlet som sådan. Det gør at runden bliver diskuterende og langtrukken frem for opklarende. Formålet med den opklarende runde er at forstå forslaget på forslagets præmisser, ikke at fremføre egne holdninger.

Læringen er at vi skal øve os i, at stille de opklarende spørgsmål ud fra en nysgerrig og åben præmis, samt formulere spørgsmålet  så simpelt som muligt. Holdninger, i form af uenigheder og bekymringer hører til i runden for indvendinger. I integrationen af indvendingen udforskes visdommen i nej’et, i en dialog hvor alle mødets deltagere inddrages, med det formål at forbedre forslaget på en måde hvor indvendingen imødekommes.

De kommende møder bliver faciliterede med afsæt i læringsnotatet, så størstedelen af tiden i beslutningsprocessen bruges til forhandling af de konkrete uenigheder og bekymringer der ligger i indsigelserne. Link til beslutning ved samtykke processen.

Sociokratisk kredsorganisering i Permatopia
Permatopias kredsorganisering

Er du nysgerrig på et foredrag eller kursus i sociokrati, så er du velkomme til at se her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.