En grøn beskæftigelsesindsats med fokus på omstilling og verdensmål

Omstillingsagent er et bud på en grøn beskæftigelsesindsats. Inspireret af et 6-ugers kursus der i 2013 havde Lejre Økologiske Kommune som læringsrum. Med den øget arbejdsløshed og behovet for en styrket indsats omkring FN’s verdensmål og omstillingen til bæredygtighed, er tiden inde til at genoptage konceptet.

Kurset bygger på tre søjler

  1. Uddannelse af ledige med fokus på omstilling til bæredygtighed
  2. En beskæftigelsesindsats hvor de lediges ventetid ses som en ressource i udvikling af omstillingsprojekter og lokal implementering af FN’s 17 verdensmål
  3. Grøn jobskabelse og etablering af grønne væksthuse.

Praksisnært og helhedstænkende

Undervisningen består af to dimensioner. Den praksisnære undervisning der foregår ude i praksisfeltet, der hvor omstillingen er i fuld gang. Det kan være hos en lokal bygmester, i landsbyen der har etableret en lokal udviklingsfond, i virksomheden der forædler lokale fødevarer eller i af landets industrisymbioser.

Den anden dimension handler om en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, designet ud fra bæredygtighedshjulet og økosamfundsbevægelsens lev-og-lær pædagogik.

Bæredygtighedshjulet illustrer en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed.

Omstillingsdesigns i den virkelige verden

En omstillingsbutik er knyttet til kurset. Her kan virksomheder, lokalsamfund, foreninger og institutioner byde ind med projekter, som kursisterne arbejder med på den sidste halvdel af kurset. Gennem projektarbejdet indhenter kursisterne relevant teoretisk materiale, erfaringer fra andre praktikere og de søger dialog med relevante fagpersoner, medarbejdere eller borgere. Målet med opgaverne er, at kursisterne bidrager med input til designs og løsninger til glæde for kursistens læring, projektudbyder og den overordnende omstilling.

Præsentation af omstillingsdesign.

Ved afslutning af kurset blev opgaverne præsenterede ved en offentlig ’fernisering’. I den forbindelse udtalte Tina Unger, Lejre kommunens klima- og bæredygtighedskoordinator: ”Mange af projekterne kan kobles direkte på igangværende aktiviteter. Kursisterne har været rigtig gode til at tænke sig ind i de muligheder, som økologien giver for Lejre. Derfor er projekterne en god inspiration for os her i Lejre”.


Stevns som eksempel

Coronakrisen har gjort mange mennesker er blevet arbejdsløse. Det er en udfordring for samfundet og for mange af de mennesker der berøres af arbejdsløshed. Spørgsmålet er om vi kan møde problemet på en måde, at det/problemet bliver en del af løsningen? Ved at etablere en grøn beskæftigelsesindsats kunne de arbejdsløses ventetid blive en ressource i lokalsamfund, virksomheder og kommunale institutioner der er i gang med at omstille til bæredygtighed – og dermed vil ledighed (i en periode) vendes fra at være et problem til at blive en ressource i indfrielse i 70% reduktionsmålet af det danske CO2 udslip.

Ser vi på Stevns, så har kommunens § 17,4 udvalg, formuleret fire visioner for 2030 der er relateret til FN’s verdensmål. En grøn beskæftigelsesindsats kunne være en ressource i virkeliggørelsen af de fire visioner.


Kurser og målgrupper

Beskæftigelsesindsatsen kan have form af et 6-ugers kursus for ledige, der er medlem af en a-kasse. Det kan være kurser der udbydes af et lokalt jobcenter med fokus på omstillingens faglighed og udviklingspotentialer, samt iværksætteri og virksomhedsdrift. Når kursuskonceptet har slået rod i det lokale, kan der laves nyttejobs der kombinere læring, social empowerment og samfundsmæssig nytte.

Kombineres ovenstående med et grønt væksthus kunne indsatsen være med til at accelerere en udvikling, der kunne være med til at virkeliggøre visionerne formuleret af Stevns kommunes §17,4. Her vil lavthængende og endnu ikke markedsparate frugter kunne udvikles til nye grønne jobs der sigter mod en bæredygtige kommune samt indfrielsen af FN’s 17 verdensmål.


Jeg håber du finder ovenstående idé inspirerende. Vil du vide mere kan du læse hele artiklen, som ovenstående er uddrag fra.

Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.