Socialøkologi

Socialøkologi er en måde at forholde sig til udfordringer og konflikter, hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores livsstil og handlemønstre. Opgaven er at skabe sammenhæng mellem løsningen af (miljø-) problemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv, således at det at ændre adfærd opleves som en højnelse af ens livskvalitet.

Udgangspunktet er, at løsning af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre. Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. Opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og kulturelle vilkår spinder os ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at vores kultur er aktiv skaber af til de klima- og miljøproblemer vi står over for.

Socialøkologiske udviklingsprocesser stræber efter at tilgodese både individets, organisationens og samfundets udvikling, så både organisationen og de enkelte individer udvikler sig i retning af modne og ansvarlige væsener, der evner at finde deres plads i helheden. I det lys er socialøkologien en udviklingsvej for både mennesker og samfund, der ønsker at lære at leve godt inden for planetens grænser.

Mere socialøkologi

I 1998 udgav Landsforeningen af Økosamfund et temanummer om socialøkologi. Selv om det er 22 år siden at bladet udkom, er mange artiklerne  stadig aktuelle.
På Utopiske Horisonters hjemmeside (Levende Lokalsamfunds forgænger) findes der tillige en samling af artikler om socialøkologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.