Socialøkologi

Socialøkologi er en måde at forholde sig til udfordringer og konflikter, hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores livsstil og handlemønstre. Opgaven er at skabe sammenhæng mellem løsningen af (miljø-) problemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv, således at det at ændre adfærd opleves som en højnelse af ens livskvalitet.

Udgangspunktet er, at løsning af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre. Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. Opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og kulturelle vilkår spinder os ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at vores kultur er aktiv skaber af til de klima- og miljøproblemer vi står over for.

Socialøkologiske udviklingsprocesser stræber efter at tilgodese både individets, organisationens og samfundets udvikling, så både organisationen og de enkelte individer udvikler sig i retning af modne og ansvarlige væsener, der evner at finde deres plads i helheden. I det lys er socialøkologien en udviklingsvej for både mennesker og samfund, der ønsker at lære at leve godt inden for planetens grænser.

Mere om socialøkologi på Utopiske Horisonters hjemmeside, der gik forud for Levende Lokalsamfund. Levefælleskabet Hertha skriver her om den socialøkologiske grundtanke: “At ikke blot naturen men også det sociale felt med alle dets facetter kan ses som en helhed med sine egne lovmæssigheder.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.