Socialøkologi

Socialøkologi er en måde at forholde sig til udfordringer og konflikter, hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores livsstil og handlemønstre. Opgaven er at skabe sammenhæng mellem løsningen af (miljø-) problemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv, således at det at ændre adfærd opleves som en højnelse af ens livskvalitet.

Udgangspunktet er, at løsning af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre. Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. Opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og kulturelle vilkår spinder os ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at vores kultur er aktiv skaber af til de klima- og miljøproblemer vi står over for.


To forståelser af socialøkologi

Jeg er inspireret af to forståelser af socialøkologi. Folkeoplysning om bæredygtig udvikling som har udgangspunkt i Jeppe Læssøes forskning i miljøadfærd, grønne guider, borgerinddragelse m.m. Det centrale er der der står herover, at miljøproblemerne har det sociale som vilkår.

Den anden forståelse handler om ledelse af organisationer og det sociale liv. Her er Steen Hildebrandt, også kaldet Mr. Verdensmål, professor emeritus i organisations- og ledelsesteori, en stor og tilbagevendende inspirationskilde.


Ledelse af organisationer og det sociale liv

Inden for organisationsudvikling stræber socialøkologiske udviklingsprocesser efter at tilgodese både individets, organisationens og samfundets udvikling. Målet er at både organisationen og de enkelte individer udvikler sig i retning af modne og ansvarlige væsener, der evner at finde deres plads i helheden. I det lys er socialøkologien en udviklingsvej for både mennesker og samfund, der ønsker at lære at leve godt inden for planetens grænser.

I forhold til organisationsudvikling er socialøkologien optaget af følgende spørgsmål:

  • Hvordan er det muligt at udvikle sunde organisationer, hvor mennesker trives og oplever muligheder for at udvikle sig som ansvarlige mennesker?
  • Hvordan kan man skabe en virksomhedskultur, der inspirerer til livslang læring?
  • Hvordan kan man skabe betingelser for jobbaseret læring?
  • Hvordan stimulerer man impulser af bæredygtighed og ansvarlighed i den måde, organisationen udnytter naturressourcer på?

Kilde: Social ecology in holistic leadership, Erik Lemcke, Emerald Publishing, 2021 side xxii


Vil du vide mere om socialøkologi

I 1998 udgav Landsforeningen af Økosamfund et temanummer om socialøkologi. Selv om det er 22 år siden at bladet udkom, er mange artiklerne  stadig aktuelle.
På Utopiske Horisonters hjemmeside (Levende Lokalsamfunds forgænger) findes der tillige en samling af artikler om socialøkologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.