En verden hvor vi lærer at leve godt inden for planetens grænser

Foredrag om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv.

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd, livsstil og samfund, så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Omstillingens omfang kan virke uoverskuelige, men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, er til gengæld ubærlige!

Foredrag med Ditlev Nissen, underviser og facilitator i bæredygtig omstilling. Ditlev bor i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia, hvorfra han driver virksomheden Levende Lokalsamfund.

Overalt i verden viser lokalsamfund, at det er muligt at udvikle en ny forståelse af det gode liv. Hvor fokus flyttes fra forbrugersamfundets unødvendige og ødelæggende forbrug, til sociale fællesskaber der sammen skaber lokal bæredygtig udvikling. Ligeledes viser det sig, at folkelige bevægelser ofte bidrager med problemløsning og eksperimenter der skaber grundlaget for kommercielle succeser inden for den grønne sektor.

Foredraget giver et bud på, hvordan demokratisk fornyelse og folkeoplysning om bæredygtig udvikling kan støtte borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Formålet er at skabe rammer for grønne frontløbere, der udvikler innovative løsninger, der viser vej i retning af bæredygtige samfund.

“Tak til Ditlev Nissen – du gav os virkelig indblik i, hvor væsentligt det er for os alle hver især at følge de 17 verdensmål. Din indsigt og performance var blændende. Tak for det!”
Anders Fisker, præsident i Fredensborg Rotary Klub.

Pris: Se prislisten.