Vi skal nytænke vores hverdagsliv og lokalsamfund

Foredrag om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv.

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd, livsstil og samfund, så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Omstillingens omfang kan virke uoverskuelige, men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, er til gengæld ubærlige!

Foredrag med Ditlev Nissen, underviser og facilitator i bæredygtig omstilling. Ditlev bor i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia, hvorfra han driver virksomheden Levende Lokalsamfund.

Overalt i verden viser lokalsamfund, at det er muligt at udvikle en ny forståelse af det gode liv. Hvor fokus flyttes fra forbrugersamfundets unødvendige og ødelæggende forbrug, til sociale fællesskaber der sammen skaber lokal bæredygtig udvikling. Ligeledes viser det sig, at folkelige bevægelser ofte bidrager med problemløsning og eksperimenter der skaber grundlaget for kommercielle succeser inden for den grønne sektor.

Foredraget giver et bud på, hvordan demokratisk fornyelse og folkeoplysning om bæredygtig udvikling kan støtte borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Formålet er at skabe rammer for grønne frontløbere, der udvikler innovative løsninger, der viser vej i retning af bæredygtige samfund.

Foredraget i overskrifter

  • Verdensmålenes udvikling fra 1972 og frem til i dag
  • Klimaet, biodiversiteten og demokratiets aktuelle tilstand
  • Civilsamfundet som en af omstillingens frontløbere
  • Omstilling med fokus på høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling
  • Folkeoplysning og demokratisk fornyelse som katalysatorer til at fremme lokalsamfunds ledet omstilling

Foredraget kan udvides til også at omfatte inspiration til hvordan rekvirenten/deltagerne kan arbejde med verdensmålene i deres lokale kontekst.

Artikel på POV International: Vi skal nytænke vores hverdagsliv og lokalsamfund.

“Godt og spændende foredrag hvor der kom mere frem om emnet, end jeg havde forventet. Det blev snakket ivrigt i det efterfølgende gruppearbejde, hvor vi fik verdensmålene i hverdagshøjde. Her fremkom flere gode ideer til hvordan vi som ejendomsfunktionærer kan arbejde med målene.”
Henri Olesen, arbejdsmiljørepræsentant, Ejendomsfunktionærernes Fagforening.
“Tak til Ditlev Nissen – du gav os virkelig indblik i, hvor væsentligt det er for os alle hver især at følge de 17 verdensmål. Din indsigt og performance var blændende. Tak for det!”
Anders Fisker, præsident i Fredensborg Rotary Klub.
“Sensommerhøjskolen havde besøg af Ditlev Nissen, som fortalte om FN’s verdensmål. Ditlev var en interessant foredragsholder, velforberedt og med sine alternative holdninger satte han gang i gode diskussioner. Interessant at høre om det økosamfund i Karise, hvor Ditlev selv bor.”
Flemming Egholm og Anneg. Jakobsen, FOF Sydøst

Pris: Se prislisten.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk