Vi skal omstille vores liv og verden

Foredrag om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv.

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd, livsstil og samfund, så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Omstillingens omfang kan virke uoverskuelige, men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, vil til gengæld være ubærlige.

Foredrag med Ditlev Nissen, underviser og facilitator i bæredygtig omstilling. Ditlev bor i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia, hvorfra han driver virksomheden Levende Lokalsamfund.

FN’s verdensmål er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Vi skal stoppe med at drive rov på naturens ressourcer og at ødelægge de levende systemer. I stedet skal vi bo, leve og arbejde på måder, der er i balance med Jordklodens naturgrundlag. Omstillingens omfang kan virke uoverskueligt men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, er til gengæld ubærligt.

Overalt i verden viser lokalsamfund, at det er muligt at udvikle en ny forståelse af det gode liv. Hvor fokus flyttes fra forbrugersamfundets unødvendige og ødelæggende forbrug, til sociale fællesskaber med fokus på livsstilsforandringer og lokal bæredygtig udvikling. Som en stille revolution etableres der vedvarende energi-øer, omstillingsbyer og økosamfund, og der udvikles nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på. De lokalsamfunds-ledede initiativer viser, at der er muligt at udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i vores hverdagsliv og lokalsamfund.

Foredraget slutter med et bud på, hvordan demokratisk fornyelse, eksperimentalzoner og folkeoplysning kan støtte borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Hvor disse borgere bliver grønne frontløbere, der skaber innovative løsninger, der kan vise andre på vej – personligt, lokalt og globalt.

“Ditlev Nissen balancerer de dystre udsigter omkring vores klima og miljø med håbefulde beretninger fra lokale handlefællesskaber, der er i fuld gang med gøre tingene på nye måder. Et livsbekræftende og informativt foredrag.”
Sigrid Diness, Holbæk Højskoleforening.

Pris: Se prislisten.