Sæt FN’s verdensmål på den lokale dagsorden

Lær verdensmålene at kende og knyt dem til der hvor I bor og arbejder. Og få ideer til hvordan de kan skabe bæredygtig udvikling i jeres lokalitet.

Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete lokaliteter: Lokalsamfund, skole, forening, virksomhed eller for den sags skyld i kommunen. Og undersøger hvordan verdensmålene kan implementeres på måder, så de respekterer lokalitetens bio-kulturelle egenart.

Workshoppen identificere handlinger og løsninger til hvordan verdensmålene kan gennemføres, så det opleves meningsfuldt og relevant at gennemføre dem på lokalt niveau. De 17 verdensmål prioriteres i forhold til den lokale virkelighed og stærke og svage links kortlægges på tværs af mål og lokaliteter. Workshoppen afdækker projekter, ressourcer og samarbejdspartnere der kan understøtte udviklingen af de stærke links og finder strategier der kan styrke de svage. Til slut overvejes mulige næste skridt.

Godt at forbinde målene med steder hvor vi gerne vil bo. Teamarbejde og deling af viden og ideer involverede os alle. Spændende at se hvordan verdensmålene er forbundet direkte og indirekte med hinanden og hvor meget vi kan gøre ved at deltage og være aktive i vores lokalsamfund.
Elever på Brenderup Højskole.

Om workshoppen

Samtale om FN’s verdensmål med afsæt i Gaia Educations SDG Community Implemantion Cards.

Korte oplæg, vidensdeling og dialogprocesser guider deltagerne ind i samtaler om målenes lokale relevans. De undersøger hvilke projekter der allerede findes der kan understøtte indfrielsen af udvalgte mål og udforsker hvilke innovative projekter der kan fremme implementeringen af verdensmålene i, og på tværs af, lokalsamfund, foreninger og virksomheder.

Workshoppen er inspireret af Gaia Educations SDG Community Implementation Flash Cards, der består af 51 kort, 3 for hvert verdensmål, og en række spørgsmål strukturerede i en helhedsorienteret og systemisk tilgang til bæredygtighed.

Varighed: Minimum 6 timer, gerne 1 ½ dag.

Målgruppe: Lokalsamfund, virksomheder, højskoler kommuner, gymnasier, bioregioner m.fl.

Antal: 12 – 50 deltagere.

Interesseret: Kontakt Ditlev Nissen for en snak om hvordan workshoppen kan tilpasses jeres lokale forhold.

Se hvad elever på Brenderup Højskolen siger om workshoppe. Info om Levende Lokalsamfunds prisniveau.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.