Grøn Markedsplads kalder Fællesskab af Fællesskaber

I efteråret skal et spirende fællesskab af fællesskaber afgøre, om Grøn Markedsplads skal videreudvikles eller parkeres. Vi håber I er med på at videreudvikle visionen!

Af Bjarne Andersen og Ditlev Nissen. Artiklen er skrevet til det kommende nummer af Økosamfund i Danmark.

Grøn Markedsplads er en vision – hvor producenter og kunder handler og udveksler på måder, der styrker lokale fællesskaber og fremmer en regenerativ og bioregional udvikling.

Visionen består af to elementer: En digital handelsplatform og lokale mobile markedspladser fyldt med handel, kultur, folkeoplysning, grøn politik og sociale møder.

I de kommende måneder arbejder vi på at etablere et fællesskab af fællesskaber på tværs af foreninger, lokalsamfund, virksomheder og fonde, der kan se perspektiver i – og vil være med til – at samskabe Grøn Markedsplads.

Første prototype var en succes

Grøn Markedsplads prototype no.1.  blev afprøvet på Ecovillage Gathering i juli. Produkterne kom fra europæiske og i særlig høj grad ukrainske økosamfund. Stemningen og handlen var i top.

Erfaring: Kombinationen af god forberedelse, intuition og lytning dagen før marked, samt engagement og ansvar fra de handlende, gav et marked med enkel ledelse og en høj grad af ansvar fra alle deltagerne. Det gav mod til at gå videre med virkeliggørelsen.

Hvor kommer ideen fra?

For to år siden formulerede tre økosamfundsbeboere visionens første udkast. I 2021 deltog vi i e-learningsstudiet Design for Sustainability and Regeneration. I den afsluttende opgave udfoldede vi visionen i et Whole System Design. Efterfølgende har vi lavet workshops på LØS’s årsmøde i maj og på Ecovillage Gathering i juli. Alle steder får vi tilbagemeldingen, at det er en god og ambitiøs ide. Ja, det er ambitiøst at omstille vores liv, lokalsamfund og verden til bæredygtighed.

Krigen i Ukraine, efterveer fra corona-pandemien og politisk green washing gør, at omstilling nærmere er urealistisk end ambitiøst. I det lys er der mange gode grunde til at grønne fællesskaber skruer op for ambitionsniveauet og går sammen om at udvikle et projekt der giver omstillingen en spand kul.

Radikalt samarbejde

Ingen kan virkeliggøre Grøn Markedsplads alene. Det forudsætter et radikalt samarbejde. I sommer faldet vi over artiklen Positive and the Regenerative business space: learnings and perspectives, der udfolder emnet.

Under overskriften Radikalt samarbejde er der ikke endnu, skriver forfatteren:

”Ingen kan gøre det alene. Mange prædiker radikalt samarbejde, men meget få er opsat på at skabe de afgørende win-win-win partnerskaber. Udfordringen er at skabe et ligeværdigt og retfærdigt samarbejde.
Organisationer og tænkere tilslutter sig ideen om regenerativ forretning, men få er åbne for ægte samarbejde. Mange sætter deres personlige interesser først, hvilket reducerer chancerne for at skabe effektfulde partnerskaber. Med hjælp af en metafor fra naturen, ser vi hajer strejfer rundt og overtager viden og ekspertise fra engagerede individers og gruppers hårde arbejde.

Der er brug for et reelt skift i den måde vi samarbejder på. I måden vi opbygger samarbejde mellem organisationer og praktikere, for i fællesskab at fremme det regenerative felt. Vi har brug for, at praktikere går foran med et godt eksempel, ved at implementere den vision de prædiker.”


Spørgsmål til jer

Det Fællesskab af Fællesskaber som Grøn Markedsplads kalder på, handler om radikalt samarbejde. Det er forudsætningen for, at visionen kan blive til virkelighed. Derfor spørger vi: VIL I VÆRE MED TIL AT GØRE VISIONEN TIL VIRKELIGHED? Hvis JA, så fortsætter vi arbejdet. Hvis NEJ parkerer vi visionen.

Med et JA beder vi om to ting: 1) At I vil tage ejerskab til visionen og deltage i handlingsplanens dialogmøde og Art of Hosting seminar. 2) I bidrager med kapital, der skal finansiere afholdelse af mødet og seminaret. Inspireret af finansiel permakultur arbejder vi ud fra 8 former for kapital, hvorfor jeres bidrag både kan være penge, timer, grøntsager eller et sted hvor vi kan afholde seminaret.

Hvem er aktørerne

Midt i september har vi møde med en professor fra Copenhagen Business School, der forsker i ”Ecolabss – Ecovillages as Laboratories of Sustainability and Social Change”. Dernæst skal vi tale med Andelsgårde, Regenerative landbrug, Grønne Venner, Sociale Entreprenører, Øko-Net og folkeoplysningsforbund, Mellemfolkeligt Samvirke, Grønne virksomheder, Andelskassen Merkur, lokal- og økosamfund, uddannelsesinstitutioner og mange flere. Vi kommer gerne ud og fortæller om visionen.

Hvis I vil være med, eller vil invitere os ud til et møde, er I velkommen til at skrive til ditlev@levendelokalsamfund.dk. De feedbacks vi har fået fra de godt 20-30 personer /fællesskaber vi hidtil har talt med, kan læses i dette feedback-dokument.

Næste skridt

Illustrationen herunder viser den handlingsplan vi arbejder ud fra. Hvis I siger JA, er vi tovholdere frem til det Art of Hosting seminar, hvor vi sammen udfolder visionen, lægger strategier og nedsætter en styregruppe, der skal bringe Grøn Markedsplads videre ud i verden.


Grøn Markesplads finder du links til de artikler og præsentationer vi hidtil har lavet.

Vi håber I svare JA og ser frem til en livsbekræftende og samskabende dialog.

Radikale hilsner, Bjarne og Ditlev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.