Bæredygtige fællesskaber – fortællinger fra felten.

DEN FEMTE KVADRANT er en række foredrag og samtaler der sætter fokus på de øjeblikke der skaber forandring i vores liv. Foredragsrækken er arrangeret af Chora Connection og har til formål at inspirere til personlig udvikling i en bæredygtig retning.

Temaet for Den 5. Kvadrant #2 er Bæredygtige fællesskaber – Hvordan lærer vi at leve mere bæredygtigt? Temaet tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden og undersøger muligheder og udfordringer i bæredygtige fællesskaber.

Dagens oplægsholdere har begge erfaringer med at etablere og udvikle bæredygtige fællesskaber.

Andreas Wolf er kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet og har skrevet speciale om brug af crowdsourcing i områdefornyelsesprojekter. Han er med i Studio Debris, et kollektiv, der arbejder med byens liv og tilblivelsen af dette – som det tænkes, bygges, forstås og fortælles.

Ditlev Nissen har i 24 år levet, lært og undervist i konfiktløsningens og økosamfundenes univers. Han er med i Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, underviser-gruppen i Gaia Education. Ditlev driver virksomheden Levende Lokalsamfund der har fokus på fællesskaber, demokratisk deltagelse og bæredygtig udvikling.

Formålet med dagen er at bliver klogere på, hvad der skal til for at udvikle flere og bedre bæredygtige fællesskaber. Alle er velkommen!


Praktiske informationer

Tid: Torsdag den 8. juni kl. 16-18.

Sted: Chora Connection, Sortedam Dossering 3D, 2, 2200 København N

Pris: 200 kr pr. foredrag. Studerende gratis (begrænset antal pladser)

Tilmeldinghttps://greenticket.dk/5kvadrant2

Kontakt: Charlotte@choraconnection.dk,  +45 53884684


Om Chora Connection og den 5. kvadrant


Chora Connection
er et eksperimentarium der omsætter viden til handlinger for et bæredygtigt samfund. Chora Connection skal være katalysator for forandring af vores samfund i en inkluderende og bæredygtig retning. Vi arbejder med projekter og initiativer ud fra en helhedsorienteret tilgang, som kan forklares med følgende dimensioner:

  • En indre dimension: kulturelle/spirituelle/mindset-relaterede temaer
  • En ydre dimension: systemorienterede/fysiske/adfærdsrelaterede vilkår
  • En top-down dimension: kollektiv/systemorienteret (fx politisk) tilgang
  • En bottom-up dimension: individuel/personlig (fx aktivistisk) tilgang

Tanken bag den 5. kvadrant er, at samfundsmæssig såvel som personlig forandring sker gennem en kombination af disse fire dimensioner i vores tilværelse, ikke kun gennem en enkel eller to.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.