Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen.

Aftenskolen Lysglimt har ansat Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund som bæredygtighedskonsulent. Aftenskolen har udviklet bæredygtighedsstrategien Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen. Strategien er et lokalt svar på den opfordring der ligger i FN’s verdensmål, om at alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund skal bidrage til at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Formålet med strategien er:

  1. At give borger og lokalsamfund, der har lyst og motivation til at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen, mulighed for at lære, udvikle, eksperimentere og etablere fællesskaber, så de via udviklingen af en ny praksis kan bidrage til omstillingen til bæredygtige samfund.
  2. At etablere partnerskaber til foreninger, erhvervsliv og kommune med henblik på at styrke ’den 4. samfundssektor’ og bidrage til samskabelse mellem borgernes engagement i kommunes bæredygtighedsdagsorden og i implementeringen af FN’s verdensmål i Køge.

Til efteråret udmøntes strategien i en række foredrag, kurser og debatter om FN’s verdensmål og om hvordan vi kan omstille til bæredygtige samfund med udgangspunkt i den enkelte familie, lokalsamfundene og Køge som kommune. Strategien skydes for alvor igang den 26. september, hvor Mogens Lykketoft, tidl. minister og formand for FN’s generalforsamling, kommer til Køge og holder foredrag om FN’s verdensmål.

Indtil Lysglimt i midten af august lancerer sin nye hjemmeside, er der her et overblik over aktiviteterne i aftenskolens bæredygtighedssøjle. Lysglimts strategi er et bud på folkeoplysning om bæredygtig udvikling. Artiklen Folkeoplysning, FN’s verdensmål og Kommunale 2030-plane beskriver de tanker der ligger til grund for strategien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.