Aftenskolen Lysglimt

Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen er et bud på folkeoplysning om bæredygtig udvikling. Strategien er udviklet af Aftenskolen Lysglimt, der sidst i 10’erne forsøgte at etablere sig i Køge. Strategien er et folkeoplysende svar på opfordringen i FN’s verdensmål, om at alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund skal bidrage til at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Formålet med strategien er:

  1. At give borger og lokalsamfund, der har lyst og motivation til at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen, mulighed for at lære, udvikle, eksperimentere og etablere fællesskaber, så de via udviklingen af en ny praksis kan bidrage til omstillingen til bæredygtige samfund.
  2. At etablere partnerskaber til foreninger, erhvervsliv og kommune med henblik på at styrke ’den 4. samfundssektor’ og bidrage til samskabelse mellem borgernes engagement i kommunes bæredygtighedsdagsorden og i implementeringen af FN’s verdensmål i Køge.

Se strategien her.

Aftenskolen blev nedlagt i 2019, da der ikke var de fornødne kræfter til at drive og udvikle aftenskolen på frivillig basis.