Aftenskolen Lysglimt

I 2018 var Ditlev Nissen ansat som bæredygtighedskonsulent i Aftenskolen Lysglimt i Køge, hvor han udarbejdede strategien Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen. Strategien er et folkeoplysende svar på den opfordring der ligger i FN’s verdensmål, om at alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund skal bidrage til at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Formålet med strategien er:

 1. At give borger og lokalsamfund, der har lyst og motivation til at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen, mulighed for at lære, udvikle, eksperimentere og etablere fællesskaber, så de via udviklingen af en ny praksis kan bidrage til omstillingen til bæredygtige samfund.
 2. At etablere partnerskaber til foreninger, erhvervsliv og kommune med henblik på at styrke ’den 4. samfundssektor’ og bidrage til samskabelse mellem borgernes engagement i kommunes bæredygtighedsdagsorden og i implementeringen af FN’s verdensmål i Køge.

Se strategien her.

Aftenskolen blev nedlagt i 2019, da der ikke var de fornødne kræfter til at drive og udvikle aftenskolen på frivillig basis.


I efteråret 2018 var Ditlev Nissen facilitator/underviser på følgende aktiviteter

 • Dialog om FN’s verdensmål i aftenskolens telt på Søndre Havnedag.
  Lørdag den 25. august kl. 16-17
 • Borgere og lokalsamfund bidrager med klimaløsninger.
  Kursus der besøger fire steder der omstiller til bæredygtige bo- og livsformer, samt bruger fire aftener til at udforske omstillingens nødvendighed og muligheder. Kurset giver inspiration til hvordan vi kan leve et godt liv samtidig med at vi lever bæredygtigt. I alt 8 kursusgange.
  Første gang lørdag den 8. september kl. 13.30.
 • Foredrag med Mogens Lykketoft om FN’s verdensmål.
  Onsdag den 26. september kl. 17.
 • Sæt FN’s verdensmål på den lokale dagsorden.
  Lær FN’s 17 verdensmål at kende og knyt dem til der hvor de bor og arbejder. Få ideer til hvordan verdensmålene kan skabe bæredygtig udvikling i din lokalitet. Se beskrivelse af workshoppen.
  Lørdag den 3. november kl. 10.00-16.30

Efterårets program får titlen Livskvalitet & Bæredygtighed. I bæredygtighedssøjlen vil der ud over ovenstående være kurser om byggeri, mad og grøn boligøkonomi. I livskvalitetssøjlen udbydes kurser og foredrag, der kan minde om det der udbydes på andre aftenskoler, bortset fra at vi relatere alle vores kurser til FN’s verdensmål. Det hele kan fra midten af august ses på http://lysglimt.nu/.