Resiliens

Begrebet resiliens har vundet indpas i en erkendelse af, at vi er ved at overskride de planetariske grænser der skaber rammer for en fortsat bæredygtig udvikling. Resiliens (robusthed, modstandsdygtighed) handler om at gøre samfund modstandsdygtige over for de økonomiske, sociale og miljømæssige kriser der venter forude, således at systemet stadig bevare det væsentlige i sin funktion, struktur, identitet og feedbacks.

Vejle kommune har resiliens strategi

Som en af de første kommuner i Danmark, udarbejdede Vejle en resiliens strategi. Her defineres resiliens som “kapaciteten af enkeltpersoner, samfund, institutioner, virksomheder og systemer til at overleve, tilpasse og vokse uanset, hvilke former for kroniske stressfaktorer og akutte chok, de oplever.”

I artiklen Vejle vil vejlede verden skriver Tor Nørretranders:

”Resiliens handler om at komme igen. At kunne rette sig op efter en krise, at udvikle sig, så man kan fungere. Resiliens er en egenskab ved et system, der betyder, at det kan klare forandrede omgivelser. Det kan være et økosystem, et socialt fælleskab eller en mental balance hos et enkelt menneske. Resiliens er fleksibilitet og elasticitet parret med identitet og styrke. At kunne bevare sig selv i en verden af forandring.” 

I øko- om omstillingsbevægelsen handler resiliens om

  • Øget mangfoldighed:
    • En bredere base af levesteder, arealanvendelse, virksomheder og energisystemer end i dag.
  • Samspillet i social-økologiske systemer:
    • Ikke selvforsyning, men et øget selvstyre der har fokus på at opbygge og beskytte den lokale økonomi, lokal fødevareproduktion og decentral energiproduktion.
  • Øget kapacitet til feedback / lære af lokale succeser og fiaskoer: 
    • Bringe resultaterne af vores handlinger tættere på hjemmet, så vi ikke ignorere dem.

Kilde: Designing Ecological Habitats – creating a sense of place, The Ecological Key, Gaia Education, 2011, side 45.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.