Lokale valutaer bidrager til lokal omstilling

Bytte-, dele- og gaveøkonomi er sammen med lokale valutaer nye muligheder i skabelsen af levende lokale og sociale økonomier. Erfaringer fra andre lande viser, at velfungerende regionale valutaer fører til øget jobskabelse, tættere kontakter mellem producenter og forbrugere, kortere transportafstande og lavere energiforbrug. Samtidig er de med til at styrke handlekraften og fællesskabet.

Vi ser på hvordan lokale valutaer i samspil med værdiskabende muligheder og et lokalt folkeligt engagement kan være med til at fremme omstillingen til robuste og bæredygtige lokalsamfund.
Læs mere i artiklen Lokale valutaer skaber lokal udvikling.

Varighed: 3-6 time

Uudnyttet kapacitet og ikke mødte behov