Samskabelse og fællesskabsopbygning

Dialogmøder, samskabelse og fællesskabsopbygning

I inddragende processer, med en reel demokratiske medindflydelse, er dialogmøder, samskabelse og opbygning af fællesskab tre sider af samme sag. Fungerer disse tre elementer tilfredsstillende, vokser lokalsamfundets sociale kapital. Fungerer de utilfredsstillende, tærer det på den sociale kapital.

Dialogmøder

Fordybende og kreative processer om værdier, visioner, konkrete forslag, interessemodsætninger og eventuelt konflikter.

Samskabelse

Gensidigt lyttende og skabende processer, hvor deltagerne i fællesskab arbejder med at skabe fremtid. Ofte sker samskabelsen i samarbejde med andre aktører, fx naboer, rådgivere, virksomheder og/eller myndigheder. Processen består oftest af to sideløbende processer: 1) Ting der sættes igang fordi det ligger lige til højrebenet. Fx en byhave, kvartersfest, kursusrække eller istandsættelse af en bygning. 2) Udarbejde et beslutningsgrundlag om fremtidige visioner og handlemuligheder og om hvordan det skal føres ud i livet. Helt fra begyndelsen af processen skal det beskrives hvilke ressourcer der er til rådighed i samskabelsen og hvem der har kompetence til at træffe hvilke beslutninger. Formålet er at skabe en høj grad af gennemsigtighed i samskabelsens demokratiske aspekter.

Fællesskabsopbygning

Handler om at knytte bånd, opbygge tillid og øge kendskabet til hinandens værdier og ressourcer – samtidig med at I sammen skaber fremtiden.

Eksempler på forløb

Trivselsdag i (bo)fællesskabet

Når fællesskabet ønsker at vende en stemning og en tone der slider på både trivsel og fællesskab.

Fokus på det værdifulde

To udviklingsdage hvor arbejdsgrupper arbejder med temaerne mellem de to udviklingsdage.

Samtaler om fremtiden

Et inddragende møde hvor alle får ordet. Mødet krydres med fællessang, korte oplæg, kaffe/kage og “følelsen af demokrati”. Mødet er fællesskabsopbyggende og skaber grundlag for en samskabelse der bygger på fællesskabets kollektive intelligens.