Værktøjskasse

Undervisning og facilitering er inspirerede af nedenstående metoder.

Stort kendskab

Design af økosamfund – helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed.

Socialøkologi og fællesskabsopbygning,

Forstå, møde og løse konflikter,

Konfliktmægling og Ikke Voldelig Kommunikation,

Komplementære valutaer,

Icebreakers og læringslege.

Fremtidsværksted,

Cafeseminar,

Open Space,

Godt kendskab

Grøn lokaløkonomi.

Coaching / Supervision,

Appreciative Inquiry  / Anerkendende metode.

Biografisk udviklingsarbejde,

Deep Democracy,

Dragon Dreaming,

Sociokrati,

Mindfulness,