Værktøjskasse

Undervisning og facilitering er inspirerede af nedenstående metoder.

Stort kendskab

Helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed og design af økosamfund / bæredygtige bosættelser,

Fællesskabsopbygningdet gode møde og det lærende fællesskab,

Selvledelse, sociokrati og dialogbaserede beslutningsprocesser,

Forstå, møde og løse konflikter,

Konfliktmægling og Ikke Voldelig Kommunikation,

Komplementære valutaer,

Icebreakers og læringslege.

Fremtidsværksted,

Cafeseminar,

Open Space,

Godt kendskab

Grøn lokaløkonomi.

Coaching / Supervision,

Appreciative Inquiry  / Anerkendende metode.

Biografisk udviklingsarbejde,

Deep Democracy,

Dragon Dreaming,

Mindfulness,